ورود به سامانه

اطلاعیه های مهم

تدوین استانداردهای آموزشی سازمان مهندسی آب و فاضلاب کشور


تدوین استانداردهای آموزشی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور


استانداردهای آموزشی با کد قدیم


 برای رویت استانداردهای آموزشی موجود در بانک اطلاعات اینجا کلیک نمایید

(قبل از راه اندازی سامانه ملی استاندارد مهارت) 


تاریخ خبر : 1396/7/3

تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد


تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو2008 بارگزاری شده بر روی سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

برای رویت استانداردهای تدوین وبازنگری شده اینجا کلیک نمایید.


تاریخ خبر : 1396/6/11

راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور


  جهت دریافت راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 1396/5/18

بازنگری 56 عنوان استاندارد


 بازنگری 56 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو 2008 و بارگذاری شده در سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

برای رویت استانداردهای بازنگری شده اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 12/4/1396