ورود به سامانه

اطلاعیه های مهم

تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد


تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو2008 بارگزاری شده بر روی سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

 برای رویت استانداردهای تدوین و بازنگری شده اینجا کلیک نمایید.


تاریخ خبر : 1396/6/11

راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور


  جهت دریافت راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 1396/5/18

بازنگری 56 عنوان استاندارد


 بازنگری 56 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو 2008 و بارگذاری شده در سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

برای رویت استانداردهای بازنگری شده اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 12/4/1396