ورود به سامانه

اطلاعیه های مهم

استانداردهای آموزشی با کد قدیم


 برای رویت استانداردهای آموزشی موجود در بانک اطلاعات اینجا کلیک نمایید

(قبل از راه اندازی سامانه ملی استاندارد مهارت) 


تاریخ خبر : 1396/7/3

تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد


تدوین و بازنگری 16 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو2008 بارگزاری شده بر روی سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

برای رویت استانداردهای تدوین وبازنگری شده اینجا کلیک نمایید.


تاریخ خبر : 1396/6/11

راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور


  جهت دریافت راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 1396/5/18

بازنگری 56 عنوان استاندارد


 بازنگری 56 عنوان استاندارد طبق کد 15 رقمی ایسکو 2008 و بارگذاری شده در سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان

برای رویت استانداردهای بازنگری شده اینجا کلیک نمایید


تاریخ خبر : 12/4/1396