عنوان گروه : صنایع خودرو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین ارزیاب قطعات 4-43/30/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 2 3 1 120 دانلود - -
2 تکنسین انجام آزمون 4-43/31/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 9 1 1 3 125 دانلود - -
3 اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG 5245-01-001-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 4 2 5 48 دانلود - -
4 نصاب شیشه اتوبوس 8-43/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 172 دانلود - -
5 ترمیم گرشیشه اتومبیل به روش Ultra Band 9-57/60/1/1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 102 دانلود - -
6 نقاش خودرو درجه2 9-39/64/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 276 دانلود - -
7 بازرسی تشخیص رنگ خودرو ندارد 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 108 دانلود - -
8 نقاش خودرو درجه 1 9-39/64/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 291 دانلود - -
9 کنترلر فیزیکی رنگ خودرو 0-12/96/1/2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 106 دانلود - -
10 پوشش دهی رنگ بدنه خودرو باموادنانو - 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 175 دانلود - -
11 تعمیروجوشکاری اگزوز خودرو 7231-01-060-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 7 184 دانلود - -
12 صافکار درجه 2 8-73/74/2/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 480 دانلود - -
13 صافکار درجه 1 8-73/74/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 576 دانلود - -
14 صافکار بدون رنگ 8-73/75/1/1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 360 دانلود - -
15 ماکت سازخودرو 7231-01-046-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 306 دانلود - -
16 تولید فیلترهای هوا وکابین خودروهای سبک سواری 7231-01-055-1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 46 دانلود - -
17 تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-43/24/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 2435 دانلود - -
18 تعمیرموتور و گیربکس ریو 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/8 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
19 تعمیرموتور و گیربکس زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/9 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
20 تعمیرموتور و گیربکس پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/3 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
21 تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206 8-43/25/1/1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32 دانلود - -
22 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند 8-43/28/1/1 1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32 دانلود - -
23 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردی و خانواده روآ 8-43/27/1/1 1 8 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24 دانلود - -
24 تکنولوژی خودرو 7231-01-070-1 1 9 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
25 تعمیرموتوروگیربکس L90 7231-01-074-1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
26 امدادگرامدادخودرو(درجه2) 7231-01-075-1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 152 دانلود - -
27 تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی 7231-01-056-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 720 دانلود - -
28 تعمیر موتور ملی EF7 8-43/26/1/1 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 16 دانلود - -
29 تعمیرموتورسمند 7231-01-043-1 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
30 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1 8-43/23/1/4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 800 دانلود - -
31 تعمیر رادیاتور (مبدلهای حرارتی)موتورها 7231-01-063-1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 126 دانلود - -
32 سرویس و عیب‌یابی خودروهای سواری هیبریدی ندارد 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود - -
33 سرویس و نگهداری خودروهای تویوتا - 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
34 تعمیر موتور تویوتا - 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 35 دانلود - -
35 کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار 7231-01/031/1 1 5 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
36 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی 7231-01/039/1 1 6 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود - -
37 تعمیر دیفرانسیل های مستقل 7231-01/026/1 1 7 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
38 تعمیر سیستم کلاچ گیربکس معمولی ومیل کاردان 7231-01/025/1 1 8 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100 دانلود - -
39 کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو 7231-01/036/1 1 9 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
40 تعمیر سیستم جرقه زنی 7231-01/030/1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
41 تعمیر موتورخودرو بنزینی 7231-01/037/1 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 130 دانلود - -
42 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS ضدقفل ترمز 7231-01/028/1 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
43 عیب یابی موتور خودروهای تویوتا - 1 4 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50 دانلود - -
44 استفاده ازروشهای ساخت وتولید خودرو 7231-01/001/91 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود - -
45 استفاده ازروشهای هیدرولیکی ونیوماتیکی مقدماتی 7231-01/008/91 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
46 برنامه ریزی وسرویس ونگهداری تجهیزات کارگاهی 7231-01/018/91 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
47 اجرای مدیریت خدمات فنی خودرو 7231-01/017/91 1 3 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
48 استخراج منابع خارجی وفنی خودرو 7231-01/021/91 1 4 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود - -
49 کاربرد کامپیوتر درخودرو 7231-01/022/91 1 5 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
50 رعایت ایمنی وحفاظت وبهداشت صنعتی درتعمیرات خودرو 7231-01/016/91 1 6 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود - -
51 تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی 723120010030271 2 7 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود - -
52 تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی خودرو 723120010030281 2 8 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 114 دانلود - -
53 تعمیرسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی خودرو 7231-01/004/91 1 9 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 72 دانلود - -
54 تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو 7231-01/005/91 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
55 تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک 723120010030311 2 1 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
56 تعمیرسیستم های مولد قدرت خودرو 7231-01/006/91 1 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود - -
57 تعمیرسیستم تعلیق خودرو 723120010030341 2 4 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
58 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وهوشمند 7231-01/012/91 1 5 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود - -
59 سرپرستی در تعمیرات خودرو 7231-01/015/91 1 6 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
60 نقشه کشی صنعتی خودرو 7231-01/002/91 1 8 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 70 دانلود - -
61 تعمیر کلاچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی 7231-01/007/91 1 9 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود - -
62 تعمیر کار خودروهای سبک 8-43/20/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 915 دانلود - -
63 تعمیرکار اتومبیل گاز سوز 8-43/94/2/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود - -
64 اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز 7231-01-057-1 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 8 دانلود - -
65 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم پاششی) 7231-01-059-1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 37 دانلود - -
66 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم میکسری) 7231-01-058-1 1 3 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24 دانلود - -
67 تعمیرسیستم سوخت رسانی CNG 7231-01-072-1 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 27 دانلود - -
68 تون آپ (تنظیم کارموتور) 8-43/95/2/4 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 480 دانلود - -
69 تون آپ (تنظیم موتور پراید) 7231-01-069-1 1 1 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
70 تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا 8-43/24/‎‏‎‏خ‎‎‏‎‎‎‏‎/1/12 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
71 سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/6 1 3 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
72 مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک 8-43/23/2/2/2 1 4 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 192 دانلود - -
73 تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرودینامیکی 723120010080001 2 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 190 دانلود - -
74 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک 7231-01-073-1 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود - -
75 تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیکی 723120010090001 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 190 دانلود - -
76 تعمیرکار سیستم های تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز) 723120010100001 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 120 دانلود - -
77 تعمیر کمک فنر درجه 2 8-31/98/2/2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 232 دانلود - -
78 تعمیرکمک فنر درجه 1 8-31/98/1/2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 204 دانلود - -
79 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریو 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/10 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
80 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/11 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
81 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
82 تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو 7231-01/027/1 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110 دانلود - -
83 تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهای روآ،پژو405، پارس ،سمندوپژو206 8-43/29/1/1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود - -
84 تعمیر سیستم فرمان ،ترمز و تعلیق خودرو های تویوتا و لکسوس - 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 35 دانلود - -
85 سرویسکار خودرو 723120010110001 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 132 دانلود - -
86 پنچرگیری - 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110 دانلود - -
87 قطعه شناسی (ویژه تولیدات شرکت سایپا) 7231-01-065-1 1 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود - -
88 کالیبراسیون 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/21 1 5 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 18 دانلود - -
89 تعمیر کار خودروهای تجاری (سنگین و نیمه سنگین) 723120010140001 ** 8-43/26/2/2 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 880 دانلود - -
90 تعمیرکار خودرو های تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه 1 8-43/26/1/2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 1100 دانلود - -
91 تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی 7231-01/061/1 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 105 دانلود - -
92 تعمیرکارسیستم ترمزهای نیوماتیکی (هوای فشرده خودروها) 8-43/26/2/1/6 ** 723120010300001 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود - -
93 تعمیرکارموتورسیکلت 8-43/42/2/4 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 280 دانلود - -
94 تعمیرکارموتورسیکلت درجه1 8-43/42/1/2 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 216 دانلود - -
95 پیاده وسوارکردن قطعات بدنه موتورسیکلت طرح ویو 7231-01-045-1 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
96 تعمیرسیستم انژکتورموتورسیکلت ندارد 1 2 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود - -
97 تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگین 8-43/26/2/1/9 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 240 دانلود - -
98 سرویس و نگهداری گیربکس و دیفرانسیل خودروهای سواری معمولی (چهار چرخ محرک)4WD - 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 80 دانلود - -
99 تعمیرکارسیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی (پرقدرت) 723120010340001 2 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 120 دانلود - -
100 تعمیر کار جلوبندی اتوبوس 8-43/61/1/1 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100 دانلود - -
101 نصاب و تعمیر کار جعبه فرمان ZF بر روی اتوبوس 8-43/59/1/1 1 0 0 0 6 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 140 دانلود - -
102 کارور نصب و راه انداز گیربکس های اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس 8-43/60/1/2 1 0 0 0 7 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 153 دانلود - -
103 کارگر خط تزئینات اتوبوس 8-43/57/1/1 1 0 0 0 8 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 230 دانلود - -
104 کارگر فایبر گلاس کار اتوبوس 8-43/58/1/1 1 0 0 0 9 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 172 دانلود - -
105 کنترلر کیفیت خودرو مینی بوس 8-49/84/1/2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 3 2 7 129 دانلود - -
106 تعمیرکار سیستم ترمزهای روغنی (هیدرولیکی) 8-43/23/2/1/6 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 2 1 3 2 7 128 دانلود - -
107 تعویض کار روغن خودروهای سبک 7231-01-068-1 1 0 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110 دانلود - -
108 سرویس و نگهداری خودرو ویژه کارآموزان نهضت سواد آموزی 7231-01-062-1 1 1 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 150 دانلود - -
109 تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات 7-45/51/1/1 1 0 0 0 6 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 96 دانلود - -
110 سرویسکار ماشین آلات سنگین راهسازی 8-43/25/2/1 1 0 0 0 7 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 68 دانلود - -
111 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی 8-49/29/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 672 دانلود - -
112 تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل(پمپ ساز) 8-43/33/2/3 ** 723320010020001 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 400 دانلود - -
113 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق 8-43/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 320 دانلود - -
114 موتور یست موتور لنج درجه 2 9-82/09/2/2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 206 دانلود - -
115 موتوریست موتور لنج درجه 1 9-82/09/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 208 دانلود - -
116 مکانسین واگن 9-84/24/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 800 دانلود - -
117 مکانیسین ترمز واگن قطار 9-84/23/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 720 دانلود - -
118 مکانیک ماشین آلات سنگین راه سازی (عملیات خاکی) 8-49/63/2/2 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 720 دانلود - -
119 تعمیرکار شاسی ماشین آلات سنگین 8-43/26/2/1/7 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 384 دانلود - -
120 تعمیرکار دوچرخه 723420010010001 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 2 7 90 دانلود - -
121 تعمیرکار برق خودرو 8-55/42/2/4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 4 7 480 دانلود - -
122 تعمیرکار برق خودرو درجه1 8-55/42/1/3 1 0 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 640 دانلود - -
123 تعمیر سیستم برق خانواده سمند(معمولی ، lx ، کار ، el ، سورن) 741220010190011 2 1 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 90 دانلود - -
124 تعمیر سیستم برق پژو(پارس‘405‘روآ) 8-43/30/1/1 1 2 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود - -
125 برق و تزئینات ریو 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/4 1 3 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود - -
126 برق و تزئینات زانتیا 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 4 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود - -
127 تعمیرسیستم برق و تزئینات پراید 741220010190051 2 5 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود - -
128 تعمیرسیستم برق و سیم کشی موتورسیکلت کورسی 250 سی سی 7231-01-042-1 1 6 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30 دانلود - -
129 آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو 7231-01/040/1 1 7 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 80 دانلود - -
130 تعمیر آلترناتور خودرو 7231-01-044-1 1 8 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30 دانلود - -
131 تهویه مطبوع پراید و زانتیا 7231-01-071-1 1 9 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود - -
132 تعمیرسیستم کولر خودروهای پژو وسمند 8-43/32/1/1 1 0 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 24 دانلود - -
133 تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو 7231-01-077-1 1 1 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 84 دانلود - -
134 تعمیرسیستم برق خودرو های تویوتا - 1 2 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
135 عیب یابی سیستم های الکتریکی(تعلیق ،فرمان و ترمز ) خودروهای تویوتا و لکسوس - 1 3 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
136 عیب یابی سیستم های الکتریکی خودروهای تویوتا - 1 4 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
137 تعمیر سیستم فرمان های برقی خودرو - 1 5 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
138 برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلی 8-43/62/1/1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 216 دانلود - -
139 تعمیرکار کولر خودرو 712720090010001 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 150 دانلود - -
140 تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو 7231-01/029/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 100 دانلود - -
141 نصب دزد گیر خودرو 7231-01-041-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 30 دانلود - -
142 تعمیرسیستم مالتی پلکس 742120010010021 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود - -
143 تو دوز کار خودرو 7-96/35/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 208 دانلود - -
144 دوزنده روکش صندلی خودرو 7231-01-066-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 95 دانلود - -
145 کارگر کارواش 7231-01-067-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 70 دانلود - -
146 کارواش با فناوری نانو 7231-01-064-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 40 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی