عنوان گروه : صنایع خودرو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین ارزیاب قطعات 4-43/30/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 2 3 1 120 دانلود
2 سرپرست مونتاژ 8-41/1/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 9 1 1 3 128 دانلود
3 تکنسین انجام آزمون 4-43/31/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 9 1 1 3 125 دانلود
4 اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG 5245-01-001-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 4 2 5 48 دانلود
5 نصاب شیشه اتوبوس 8-43/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 172 دانلود
6 نقاش خودرو درجه2 9-39/64/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 276 دانلود
7 بازرسی تشخیص رنگ خودرو ندارد 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 108 دانلود
8 نقاش خودرو درجه 1 9-39/64/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 291 دانلود
9 کنترلر فیزیکی رنگ خودرو 0-12/96/1/2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 106 دانلود
10 تعمیروجوشکاری اگزوز خودرو 7231-01-060-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 7 184 دانلود
11 صافکار درجه 2 8-73/74/2/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 480 دانلود
12 صافکار درجه 1 8-73/74/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 576 دانلود
13 صافکار بدون رنگ 8-73/75/1/1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 360 دانلود
14 اتاق سازاتوبوس ومینی بوس 8-43/60/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 163 دانلود
15 ماکت سازخودرو 7231-01-046-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 306 دانلود
16 تولید فیلترهای هوا وکابین خودروهای سبک سواری 7231-01-055-1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 43 دانلود
17 تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-43/24/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 2435 دانلود
18 تعمیرموتور و گیربکس ریو 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/8 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
19 تعمیرموتور و گیربکس زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/9 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
20 تعمیرموتور و گیربکس پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/3 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
21 تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206 8-43/25/1/1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32 دانلود
22 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند 8-43/28/1/1 1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32 دانلود
23 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردی و خانواده روآ 8-43/27/1/1 1 8 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24 دانلود
24 تکنولوژی خودرو 7231-01-070-1 1 9 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
25 تعمیرموتوروگیربکس L90 7231-01-074-1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود
26 امدادگرامدادخودرو(درجه2) 7231-01-075-1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 152 دانلود
27 تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی 7231-01-056-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 720 دانلود
28 تعمیر موتور ملی EF7 8-43/26/2/1 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 16 دانلود
29 تعمیرموتورسمند 7231-01-043-1 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
30 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1 8-43/23/1/4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 800 دانلود
31 تعمیر رادیاتور (مبدلهای حرارتی)موتورها 7231-01-063-1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 126 دانلود
32 سرویس و عیب‌یابی خودروهای سواری هیبریدی ندارد 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود
33 کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار 7231-01/031/1 1 5 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
34 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی 7231-01/039/1 1 6 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود
35 تعمیر دیفرانسیل های مستقل 7231-01/026/1 1 7 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
36 تعمیر سیستم کلاچ گیربکس معمولی ومیل کاردان 7231-01/025/1 1 8 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100 دانلود
37 کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو 7231-01/036/1 1 9 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
38 تعمیر سیستم جرقه زنی 7231-01/030/1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
39 تعمیر موتورخودرو بنزینی 7231-01/037/1 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 130 دانلود
40 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS ضدقفل ترمز 7231-01/028/1 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود
41 استفاده ازروشهای ساخت وتولید خودرو 7231-01/001/91 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود
42 استفاده ازروشهای هیدرولیکی ونیوماتیکی مقدماتی 7231-01/008/91 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود
43 برنامه ریزی وسرویس ونگهداری تجهیزات کارگاهی 7231-01/018/91 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
44 اجرای مدیریت خدمات فنی خودرو 7231-01/017/91 1 3 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
45 استخراج منابع خارجی وفنی خودرو 7231-01/021/91 1 4 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود
46 کاربرد کامپیوتر درخودرو 7231-01/022/91 1 5 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
47 رعایت ایمنی وحفاظت وبهداشت صنعتی درتعمیرات خودرو 7231-01/016/91 1 6 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود
48 تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی 7231-01/009/91 1 7 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود
49 تعمیر سیستم سوخت رسانی بنزینی 7231-01/003/91 1 8 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود
50 تعمیرسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی خودرو 7231-01/004/91 1 9 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 70 دانلود
51 تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو 7231-01/005/91 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
52 تعمیرسیستم فرمان معمولی وهیدرولیک 7231-01/019/91 1 1 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
53 تعمیرسیستم های مولد قدرت خودرو 7231-01/006/91 1 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90 دانلود
54 تعمیر سیستم تعلیق خودرو 7231-01/010/91 1 4 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40 دانلود
55 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وهوشمند 7231-01/012/91 1 5 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود
56 سرپرستی در تعمیرات خودرو 7231-01/015/91 1 6 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
57 نقشه کشی صنعتی خودرو 7231-01/002/91 1 8 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 70 دانلود
58 تعمیر کلاچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی 7231-01/007/91 1 9 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60 دانلود
59 تعمیر کار خودروهای سبک 8-43/20/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 915 دانلود
60 تعمیرکار اتومبیل گاز سوز 8-43/94/2/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود
61 اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز 7231-01-057-1 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 8 دانلود
62 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم پاششی) 7231-01-059-1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 37 دانلود
63 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم میکسری) 7231-01-058-1 1 3 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24 دانلود
64 تعمیرسیستم سوخت رسانی CNG 7231010721 1 5 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 27 دانلود
65 تون آپ (تنظیم کارموتور) 8-43/95/2/4 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 480 دانلود
66 تون آپ (تنظیم موتور پراید) 7231-01-069-1 1 1 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
67 تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا 8-43/24/‎‏‎‏خ‎‎‏‎‎‎‏‎/1/12 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
68 سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/6 1 3 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
69 مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک 8-43/23/2/2/2 1 4 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 192 دانلود
70 تعمیرکار سیستم انتقال قدرت هیدرو دینامیکی 8-43/26/2/1/5 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 237 دانلود
71 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک 7231-01-073-1 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود
72 تعمیرکار سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکی 8-43/26/2/1/8 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 280 دانلود
73 تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز) 8-43/23/2/1/8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 170 دانلود
74 تعمیر کمک فنر درجه 2 8-31/98/2/2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 232 دانلود
75 تعمیرکمک فنر درجه 1 8-31/98/1/2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 204 دانلود
76 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریو 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/10 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
77 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/11 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
78 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
79 سرویسکار خودرو 723120010110001 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 132 دانلود
80 قطعه شناسی (ویژه تولیدات شرکت سایپا) 7231-01-065-1 1 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45 دانلود
81 کالیبراسیون 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/21 1 5 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 18 دانلود
82 تعمیرکار خودروهای تجاری(سنگین و نیمه سنگین) درجه 2 8-43/26/2/2 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 880 دانلود
83 تعمیرکار خودرو های تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه 1 8-43/26/1/2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 1100 دانلود
84 تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی 7231-01/061/1 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 105 دانلود
85 تعمیرکار سیستم ترمزهای نیوماتیکی (هوای فشرده) خودروها 8-43/26/2/1/6 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200 دانلود
86 تعمیرکارموتورسیکلت 8-43/42/2/4 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 280 دانلود
87 تعمیرکارموتورسیکلت درجه1 8-43/42/1/2 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 216 دانلود
88 پیاده وسوارکردن قطعات بدنه موتورسیکلت طرح ویو 7231-01-045-1 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
89 تعمیرسیستم انژکتورموتورسیکلت ندارد 1 2 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30 دانلود
90 تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگین 8-43/26/2/1/9 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 240 دانلود
91 تعمیرکار سیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی(پر قدرت) 8-43/23/2/1/5 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 128 دانلود
92 تعمیر کار جلوبندی اتوبوس 8-43/61/1/1 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100 دانلود
93 نصاب و تعمیر کار جعبه فرمان ZF بر روی اتوبوس 8-43/59/1/1 1 0 0 0 6 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 140 دانلود
94 کارور نصب و راه انداز گیربکس های اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس 8-43/60/1/2 1 0 0 0 7 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 153 دانلود
95 کارگر خط تزئینات اتوبوس 8-43/57/1/1 1 0 0 0 8 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 230 دانلود
96 کارگر فایبر گلاس کار اتوبوس 8-43/58/1/1 1 0 0 0 9 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 172 دانلود
97 کنترلر کیفیت خودرو مینی بوس 8-49/84/1/2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 3 2 7 129 دانلود
98 تعمیرکار سیستم ترمزهای روغنی (هیدرولیکی) 8-43/23/2/1/6 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 2 1 3 2 7 128 دانلود
99 تعویض کار روغن خودروهای سبک 7231-01-068-1 1 0 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110 دانلود
100 سرویس و نگهداری خودرو ویژه کارآموزان نهضت سواد آموزی 7231-01-062-1 1 1 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 150 دانلود
101 تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات 7-45/51/1/1 1 0 0 0 6 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 96 دانلود
102 سرویسکار ماشین آلات سنگین راهسازی 8-43/25/2/1 1 0 0 0 7 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 68 دانلود
103 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی 8-49/29/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 672 دانلود
104 تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل (پمپ ساز) درجه 2 8-43/33/2/3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 400 دانلود
105 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق 8-43/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 320 دانلود
106 موتور یست موتور لنج درجه 2 9-82/09/2/2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 206 دانلود
107 موتوریست موتور لنج درجه 1 9-82/09/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 208 دانلود
108 مکانسین واگن 9-84/24/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 800 دانلود
109 مکانیسین ترمز واگن قطار 9-84/23/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 800 دانلود
110 مکانیک ماشین آلات سنگین راه سازی (عملیات خاکی) 8-49/63/2/2 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 720 دانلود
111 تعمیرکار شاسی ماشین آلات سنگین 8-43/26/2/1/7 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 384 دانلود
112 تعمیرکاردوچرخه 8-49/79/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 2 7 80 دانلود
113 تعمیرکار برق خودرو 8-55/42/2/4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 4 7 480 دانلود
114 تعمیرکار برق خودروهای سواری درجه1 8-55/42/1/3 1 0 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 640 دانلود
115 تعمیر سیستم برق خانواده سمند(معمولی‘LX‘ کار ‘EL‘ سورن) 8-43/31/1/1 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود
116 تعمیر سیستم برق پژو(پارس‘405‘روآ) 8-43/30/1/1 1 2 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود
117 برق و تزئینات ریو 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/4 1 3 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود
118 برق و تزئینات زانتیا 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 4 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود
119 برق و تزئینات پراید 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/1 1 5 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود
120 تعمیرسیستم برق و سیم کشی موتورسیکلت کورسی 250 سی سی 7231-01-042-1 1 6 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30 دانلود
121 آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو 7231-01/040/1 1 7 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 80 دانلود
122 تعمیر آلترناتور خودرو 7231-01-004-1 1 8 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30 دانلود
123 تهویه مطبوع پراید و زانتیا 7231-01-071-1 1 9 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45 دانلود
124 تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو 7231-01-077-1 1 1 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 84 دانلود
125 برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلی 8-43/62/1/1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 216 دانلود
126 تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو 7231-01/029/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 90 دانلود
127 نصب دزد گیر خودرو 7231-01-041-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 30 دانلود
128 تعمیرسیستم مالتی پلکس 7231-01/014/91 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود
129 تو دوز کار خودرو 7-96/35/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 208 دانلود
130 دوزنده روکش صندلی خودرو 7231-01-066-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 95 دانلود
131 کارگر کارواش 7231-01-067-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 70 دانلود
132 کارواش با فناوری نانو 7231-01-064-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 40 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی