عنوان گروه : پتروشیمی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متخصص مدلساز هیدرولیک خطوط انتقال نفت و گاز 3134/04 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 111 دانلود
2 تحلیلگر استخراج نفت به روش حرارتی 3134/11 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 105 دانلود
3 بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نرم افزار ASPEN_Pinch 2145-13 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
4 طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار ASPEN B-JAC 2145-03 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
5 شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-DYNAMICS 2145-15 1 3 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
6 طراحی مکانیکی مبدل های پوسته لوله و مخازن تحت فشار با نرم افزار ASPEN-Teams 2145-04 1 4 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
7 طراحی و تحلیل واحدهای تقطیر با نرم افزار Aspen split 2145-08 1 5 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
8 طراحی کولرهای حرارتی صنعتی با نرم افزار Aspen Arotran 2145-05 1 6 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
9 مدل سازی فرایندهای جذب سطحی در حالت دینامیک با نرم افزار ASPEN - ADSIM 2145-02 1 7 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
10 طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با ASPEN-Icarus 2145-09 1 8 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
11 شبیه سازی برش نفتی با نرم افزار HYSYS - OIL MANAGER 2145-01 1 9 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
12 مدل­سازی و شبیه­ سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی با نرم ­افزار Hysys Dynamics 2145-06 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
13 مدلسازی و شبیه­ سازی فرایندهای­ شیمیایی با نرم­افزارASPEN PLUS 2145-14 1 1 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
14 محاسبات تعادل فازی با نرم افزار (PE (Phase Equilibrium 9-75/99/1/1 1 2 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
15 طراحی فرآیندهای پایه محیط­های آبی الکترولیتی با نرم ­افزار ASPEN OIL 2145-18 1 3 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
16 شبیه سازی و تحلیل جریان سیال به روش CFD با نرم افزار FLUENT 2145-23 1 4 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
17 پیش بینی خواص ترمودینامیک Pvt سیالات مخازن نفت و گاز 3134/01 1 5 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 169 دانلود
18 مدیریت ریسک اقتصادی صنعت نفت 2413-01 1 6 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 85 دانلود
19 طراح مخازن گازی 3134/14 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 113 دانلود
20 طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار TANK 2145-10 1 1 0 0 3 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود
21 تکنسین سیستم های تولید گاز متان(نیروگاه گازی) 3131-01 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 1 3 1 3 265 دانلود
22 مسئول صفحه گیج ها(Gauger) 3133-02 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 130 دانلود
23 کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت 2145/02 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 98 دانلود
24 کارور نرم افزار PIPEPHASE درصنایع شیمیایی 2145-24 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
25 آنالیز و شبیه سازی پایپینگ درصنایع شیمیایی با نرم افزارAUTO PIPE 2145-25 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 59 دانلود
26 آزمایشگر انتقال و توزیع گاز 3134/07 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 182 دانلود
27 آزمایشگر بهره برداری چاه های نفت و گاز 3134/08 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود
28 تحلیلگر مخازن هیدروکربوری 3134/10 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 105 دانلود
29 تحلیلگر چاه پیمایی(چاه نگاری) 3134/09 1 0 0 0 4 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 94 دانلود
30 تکنسین دستگاه های گل حفاری 3116/01 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود
31 تکنسین شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گاز 3116/03 1 0 0 0 6 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 142 دانلود
32 شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گاز 3134/06 1 1 0 0 7 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 140 دانلود
33 تکنسین طراح و مدلساز چاه های نفت و گاز 3116/02 1 0 0 0 8 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 160 دانلود
34 طراح و بهینه ساز و مدلساز چاه های نفت و گاز 3134/03 1 0 0 0 9 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 140 دانلود
35 تکنسین فرآوری گاز 3134/12 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 153 دانلود
36 سرپرست چاه پیمایی 3134/13 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 106 دانلود
37 چاه آزمای انواع مخازن نفت و گاز 3134/02 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 165 دانلود
38 تکنسین واحدهای نم زدایی و شیرین سازی گاز طبیعی 3134/17 1 0 0 0 3 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 170 دانلود
39 تکنسین پلان ‌LNG 3134-10 1 0 0 0 4 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 164 دانلود
40 تکنسین کیفیت پتروشیمی 2141-03 1 0 0 0 5 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 319 دانلود
41 بازرس کیفیت پتروشیمی 7543-01 1 0 0 0 6 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 110 دانلود
42 ناظر کیفیت پتروشیمی 3122-02 1 0 0 0 7 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 150 دانلود
43 اپراتور اتاق کنترل عملیات پتروشیمی 3134-01 1 0 0 0 8 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود
44 اپراتور/ تکنسین توزیع گاز 8131-13 1 0 0 0 9 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 170 دانلود
45 اپراتورکنترل جریان گاز 8131-11 1 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 4 3 1 3 230 دانلود
46 متصدی اتوماسیون صنایع نفت و گاز 3134/15 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 186 دانلود
47 متصدی حفاظت از تاسیسات گازی 3134/16 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 178 دانلود
48 کاربر دستگاه های گل حفاری 3134/05 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 195 دانلود
49 اپراتور ایستگاه کمپرس گاز 8131-12 1 0 0 0 4 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 160 دانلود
50 اپراتور سیستم گاز 3133-01 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 200 دانلود
51 اپراتور مته حفاری 8113-01 1 0 0 0 6 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 200 دانلود
52 اپراتور موتورخانه تاسیسات گازی 3131-02 1 0 0 0 7 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 230 دانلود
53 اپراتور واحد مواد خام(پتروشیمی) 3134-06 1 0 0 0 8 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 180 دانلود
54 اپراتور پلان ‌LNG 3134/52 1 0 0 0 9 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 140 دانلود
55 اپراتور رآکتورهای بیوشیمیایی 2149-3 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 111 دانلود
56 متصدی تصفیه آب کوره بخار RO 8182-23-001-1 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود
57 اپراتوری خط تولید و آزمایشگاه قیر صنعتی 9313-26-001-1 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 50 دانلود
58 لوله کشی صنعت نفت 0-25/90/1/2/1 1 0 0 0 6 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 165 دانلود
59 نصاب تجهیزات پالایشگاهی 0-25/90/1/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود
60 لوله کشی لوله های پلیمری در صنعت نفت 0-25/90/1/3/1 1 0 0 0 8 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود
61 آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی 2149-4 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 3 1 3 1 8 104 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی