عنوان گروه : پتروشیمی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متخصص مدلساز هیدرولیک خطوط انتقال نفت و گاز 3134/04 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 111 دانلود - -
2 تحلیلگر استخراج نفت به روش حرارتی 3134/11 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 105 دانلود - -
3 بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نرم افزار ASPEN_Pinch 2145-13 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
4 طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار ASPEN B-JAC 2145-03 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
5 شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-DYNAMICS 2145-15 1 3 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
6 طراحی مکانیکی مبدل های پوسته لوله و مخازن تحت فشار با نرم افزار ASPEN-Teams 2145-04 1 4 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
7 طراحی و تحلیل واحدهای تقطیر با نرم افزار Aspen split 2145-08 1 5 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
8 طراحی کولرهای حرارتی صنعتی با نرم افزار Aspen Arotran 2145-05 1 6 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
9 مدل سازی فرایندهای جذب سطحی در حالت دینامیک با نرم افزار ASPEN - ADSIM 2145-02 1 7 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
10 طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با ASPEN-Icarus 2145-09 1 8 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
11 شبیه سازی برش نفتی با نرم افزار HYSYS - OIL MANAGER 2145-01 1 9 0 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
12 مدل­سازی و شبیه­ سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی با نرم ­افزار Hysys Dynamics 2145-06 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
13 مدلسازی و شبیه­ سازی فرایندهای­ شیمیایی با نرم­افزارASPEN PLUS 2145-14 1 1 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
14 محاسبات تعادل فازی با نرم افزار (PE (Phase Equilibrium 9-75/99/1/1 1 2 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
15 طراحی فرآیندهای پایه محیط­های آبی الکترولیتی با نرم ­افزار ASPEN OIL 2145-18 1 3 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
16 شبیه سازی و تحلیل جریان سیال به روش CFD با نرم افزار FLUENT 2145-23 1 4 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
17 پیش بینی خواص ترمودینامیک Pvt سیالات مخازن نفت و گاز 3134/01 1 5 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 169 دانلود - -
18 مدیریت ریسک اقتصادی صنعت نفت 2413-01 1 6 1 0 2 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 85 دانلود - -
19 طراح مخازن گازی 3134/14 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 113 دانلود - -
20 طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار TANK 2145-10 1 1 0 0 3 0 0 3 2 0 4 6 4 1 2 60 دانلود - -
21 تکنسین سیستم های تولید گاز متان(نیروگاه گازی) 3131-01 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 1 3 1 3 265 دانلود - -
22 مسئول صفحه گیج ها(Gauger) 3133-02 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 130 دانلود - -
23 کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت 2145/02 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 98 دانلود - -
24 کارور نرم افزار PIPEPHASE درصنایع شیمیایی 2145-24 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
25 آنالیز و شبیه سازی پایپینگ درصنایع شیمیایی با نرم افزارAUTO PIPE 2145-25 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 3 1 3 59 دانلود - -
26 آزمایشگر انتقال و توزیع گاز 3134/07 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 182 دانلود - -
27 آزمایشگر بهره برداری چاه های نفت و گاز 3134/08 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود - -
28 تحلیلگر مخازن هیدروکربوری 3134/10 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 105 دانلود - -
29 مدلسازی پتروفیزیکی مخازن نفت و گاز با نرم افزار petrel - 1 1 0 0 3 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 24 دانلود - -
30 تحلیلگر چاه پیمایی(چاه نگاری) 3134/09 1 0 0 0 4 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 94 دانلود - -
31 تکنسین دستگاه های گل حفاری 3116/01 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود - -
32 تکنسین شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گاز 3116/03 1 0 0 0 6 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 142 دانلود - -
33 شبیه ساز و مدلساز مخازن نفت و گاز 3134/06 1 1 0 0 7 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 140 دانلود - -
34 تکنسین طراح و مدلساز چاه های نفت و گاز 3116/02 1 0 0 0 8 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 160 دانلود - -
35 طراح و بهینه ساز و مدلساز چاه های نفت و گاز 3134/03 1 0 0 0 9 0 0 3 2 0 3 4 3 1 3 140 دانلود - -
36 تکنسین فرآوری گاز 3134/12 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 153 دانلود - -
37 سرپرست چاه پیمایی 3134/13 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 106 دانلود - -
38 چاه آزمای انواع مخازن نفت و گاز 3134/02 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 165 دانلود - -
39 تکنسین واحدهای نم زدایی و شیرین سازی گاز طبیعی 3134/17 1 0 0 0 3 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 170 دانلود - -
40 تکنسین پلان ‌LNG 3134-10 1 0 0 0 4 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 164 دانلود - -
41 تکنسین کیفیت پتروشیمی 2141-03 1 0 0 0 5 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 319 دانلود - -
42 بازرس کیفیت پتروشیمی 7543-01 1 0 0 0 6 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 110 دانلود - -
43 ناظر کیفیت پتروشیمی 3122-02 1 0 0 0 7 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 150 دانلود - -
44 اپراتور اتاق کنترل عملیات پتروشیمی 3134-01 1 0 0 0 8 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 120 دانلود - -
45 اپراتور/ تکنسین توزیع گاز 8131-13 1 0 0 0 9 1 0 3 2 0 3 4 3 1 3 170 دانلود - -
46 اپراتورکنترل جریان گاز 8131-11 1 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 4 3 1 3 230 دانلود - -
47 متصدی اتوماسیون صنایع نفت و گاز 3134/15 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 186 دانلود - -
48 متصدی حفاظت از تاسیسات گازی 3134/16 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 178 دانلود - -
49 کاربر دستگاه های گل حفاری 3134/05 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 195 دانلود - -
50 اپراتور ایستگاه کمپرس گاز 8131-12 1 0 0 0 4 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 160 دانلود - -
51 اپراتور سیستم گاز 3133-01 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 200 دانلود - -
52 اپراتور مته حفاری 8113-01 1 0 0 0 6 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 200 دانلود - -
53 اپراتور موتورخانه تاسیسات گازی 3131-02 1 0 0 0 7 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 230 دانلود - -
54 اپراتور واحد مواد خام(پتروشیمی) 3134-06 1 0 0 0 8 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 180 دانلود - -
55 اپراتور پلان ‌LNG 3134/52 1 0 0 0 9 0 0 3 2 0 2 1 3 1 8 140 دانلود - -
56 اپراتور رآکتورهای بیوشیمیایی 2149-3 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 111 دانلود - -
57 آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی 2149-4 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 104 دانلود - -
58 متصدی تصفیه آب کوره بخار RO 8182-23-001-1 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود - -
59 اپراتوری خط تولید و آزمایشگاه قیر صنعتی 9313-26-001-1 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 50 دانلود - -
60 لوله کشی صنعت نفت 0-25/90/1/2/1 1 0 0 0 6 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 165 دانلود - -
61 نصاب تجهیزات پالایشگاهی 0-25/90/1/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود - -
62 لوله کشی لوله های پلیمری در صنعت نفت 0-25/90/1/3/1 1 0 0 0 8 1 0 3 2 0 2 1 3 1 8 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی