عنوان گروه : فناوری ارتباطات


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر شبکه های ارتباطی 1/ 1/ 42/ 56- 8 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 300 دانلود - -
2 طراح شبکه های ارتباطی بیسیم 1/ 1/ 47/ 56- 8 1 0 0 0 2 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 207 دانلود - -
3 طراح شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان 1/ 1/ 46/ 56- 8 1 0 0 0 3 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 242 دانلود - -
4 طراح شبکه های فیبر نوری 1/ 1/ 48/ 56- 8 1 0 0 0 4 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 217 دانلود - -
5 کابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبرنوری در ساختمان - 1 1 0 0 4 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 30 دانلود - -
6 راه اندازی سیگنالینگ شبکه مخابراتی - 1 1 0 0 5 0 0 5 3 0 3 2 2 5 3 103 دانلود - -
7 کارشناس پاسخگویی (پشتیبانی) 2010 - 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 2 5 2 2 4 332 دانلود - -
8 کارشناس پاسخگویی(پشتیبانی) 2020 - 1 0 0 0 2 0 0 5 3 0 2 5 2 2 4 322 دانلود - -
9 پاسخگویی مشتریان مراکز حضوری 422920350010001 1 1 0 0 2 0 0 5 3 0 2 5 2 2 4 87 دانلود - -
10 کارشناس فروش 2020 - 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 2 4 4 2 5 155 دانلود - -
11 کارور مخابراتی دریایی شناورهای کوچک 2/ 1/ 36/ 80- 3 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 344 دانلود - -
12 فن ورز نصب و راه اندازی سیستم های رادیویی 3/ 1/ 32/ 54- 8 1 0 0 0 2 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 184 دانلود - -
13 مستند ساز شبکه های ارتباطی 1/ 1/ 45/ 56- 8 1 0 0 0 3 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 202 دانلود - -
14 پشتیبان سیستم های ثبت تخلف سرعت 3522-35-066-1 1 0 0 0 4 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 80 دانلود - -
15 فن ورز نصب و نگهداری PCM4, 6… 3/ 1/ 33/ 56- 8 1 0 0 0 5 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 122 دانلود - -
16 تعمیرکار تلفن های همگانی 3/ 1/ 30/ 54- 8 1 0 0 0 6 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 192 دانلود - -
17 نگهداری تلفن همگانی - 1 1 0 0 6 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 35 دانلود - -
18 فن ورز نگهداری شبکه کابل مسی 4/ 1/ 25/ 56- 8 1 0 0 0 7 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 201 دانلود - -
19 مفصل بند کابل نوری 3/ 1/ 55/ 57- 8 1 0 0 0 8 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 170 دانلود - -
20 عیب یاب فاکتورهای مربوط به تست کابل های مسی و فیبر نوری 1/ 1/ 44/ 56- 8 1 0 0 0 9 0 0 5 3 0 2 2 2 4 7 217 دانلود - -
21 فن ورز نگهداری و بهره برداری مراکز تلفنی دیجیتال 3/ 1/ 22/ 56- 8 1 0 0 0 0 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 370 دانلود - -
22 نصاب سیستمHDSL 3522-35-062-1 1 0 0 0 1 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 100 دانلود - -
23 فن ورز نصب و نگهداری Out door 3522-35-060-1 1 0 0 0 2 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 200 دانلود - -
24 نصاب شبکه های ارتباطی 1/ 1/ 43/ 56- 8 1 0 0 0 3 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 265 دانلود - -
25 فن ورز نگهداری BTS زیمنس 3/ 1/ 27/ 56- 8 1 0 0 0 4 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 104 دانلود - -
26 نصاب شبکه کابل مسی 3/ 1/ 39/ 56- 8 1 0 0 0 5 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 200 دانلود - -
27 فن ورز نگهداری BTS نوکیا 1/ 1/ 49/ 56- 8 1 0 0 0 6 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 126 دانلود - -
28 فن ورز تغذیه نیرو در مراکزمخابراتی 3/ 1/ 21/ 51- 8 1 0 0 0 7 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 356 دانلود - -
29 فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی 3/ 1/ 38/ 54- 8 1 0 0 0 8 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 202 دانلود - -
30 فن ورز سیستم Optimux-8mb/s 3/ 1/ 34/ 54- 8 1 0 0 0 9 1 0 5 3 0 2 2 2 4 7 170 دانلود - -
31 نصاب مراکز تلفنی دیجیتال 3/ 1/ 28/ 56- 8 1 0 0 0 0 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 183 دانلود - -
32 فن ورز شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان 3522-35-064-1 1 0 0 0 1 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 260 دانلود - -
33 نصاب و راه انداز رادیو ماکس 3522-35-065-1 1 0 0 0 2 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 80 دانلود - -
34 مخابرات کار رادیویی آنالوگ 2/ 1/ 26/ 56- 8 1 0 0 0 3 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 600 دانلود - -
35 فن ورز شبکه هوایی 742220350240001 2 0 0 0 4 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 109 دانلود - -
36 مخابرات کار رادیویی دیجیتال 2/ 1/ 24/ 56- 8 1 0 0 0 5 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 320 دانلود - -
37 فن ورز گراندینگ 3/ 1/ 57/ 57- 8 1 0 0 0 6 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 140 دانلود - -
38 فن ورز نگهداری BTS هوآوی - 1 0 0 0 7 2 0 5 3 0 2 2 2 4 7 104 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی