عنوان گروه : الکترونیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح و عیب یاب منابع تغذیه 0-23/10/1/2/16 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 5 1 2 100 دانلود
2 طراحی و تحلیل EMI در مبدل های سوئیچینگ فرکانس بالا 3113-05-002-1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 5 1 2 94 دانلود
3 کارگر ماهر الکترونیک صنعتی (ممتاز) 8-52/52/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 2800 دانلود
4 طراحی مدارات الکترونیک   ELECTRONIC WORKBENCH 0-32/92/1/2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود
5 طراحی مدارات الکترونیک به کمک  ORCAD 0-32/38/1/2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود
6 طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice 0-32/39/1/2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود
7 طراحی نقشه های PCB بانرم افزار Altium Designer 0-23/10/1/1/1 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 82 دانلود
8 کار با نرم افزار PCB Navigator 0-23/10/1/1/3 1 5 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 50 دانلود
9 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Aspice 2151130402 1 6 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود
10 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Circuit Maker 2120130403 1 7 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود
11 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus 2151130401 1 8 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود
12 طراحی و شبیه سازی مدارات چاپی با نرم افزار BluePrint- PCB 0-23/10/1/1/2 1 9 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 26 دانلود
13 طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE 0-23/10/1/1/19 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 85 دانلود
14 طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus 0-23/10/1/2/18 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 75 دانلود
15 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال 0-32/90/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 500 دانلود
16 کار با نرم افزار Logic Works 0-23/10/1/1/17 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 30 دانلود
17 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهای آردوینو 3119-03-015-1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 201 دانلود
18 طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتها 3119-03-010-1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 314 دانلود
19 طراح سیستم های برقی – الکترونیکی موبایل رباتها 3119-03-011-1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 182 دانلود
20 تعمیرکار دستگاه های احضار پرستار و پیجینگ بیمارستانی(Nurse call)   3119-03-004-1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 117 دانلود
21 تعمیرکار دستگاه های استریل کننده واحد(C.S.R) 3119-03-003-1 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 152 دانلود
22 تعمیرکار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانی(Laundry) 3119-03-005-1 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 150 دانلود
23 تعمیرکار تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی 3119-03-002-1 1 0 0 0 7 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 167 دانلود
24 تعمیرکار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانی 3119-03-001-1 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 177 دانلود
25 تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی 8-52/32/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 1181 دانلود
26 نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عمل 8-52/32/1/1/2 1 1 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 128 دانلود
27 نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهای ویژه ICU,CCU,NICU,PICU 8-52/32/1/1/1 1 2 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 128 دانلود
28 تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی 8-52/98/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 596 دانلود
29 نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی 3119-03-007-1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 76 دانلود
30 تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 3119-03-008-1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 137 دانلود
31 نصاب و تعمیرکار دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی 3119-03-006-1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 256 دانلود
32 کاربری و نگهداشت دستگاه های مانیتورینگ علایم حیاتی (ECG) 3119-03-012-1 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 30 دانلود
33 پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB 3114-03-004-1 1 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 156 دانلود
34 مکاترونیک کار 3114-03-001-2 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 964 دانلود
35 اپراتور موبایل روبات بازرسی (ویدئو متری) شبکه های فاضلاب 3139-03-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 9 3 1 3 103 دانلود
36 الکترونیک کار صنعتی 8-52/53/1/5 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 715 دانلود
37 تعمیرکار دستگاه ATM 8-52/46/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 160 دانلود
38 تعمیرکار دوربین های فیلمبرداری 8-42/36/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 110 دانلود
39 تعمیرکار دوربین های عکاسی دیجیتال 8-42/37/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 120 دانلود
40 تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری (دوربین مدار بسته) 8-52/18/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 240 دانلود
41 تعمیرکار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیک 8-52/11/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 165 دانلود
42 تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی 8-56/35/1/3 1 0 0 0 7 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 138 دانلود
43 تعمیرکار تلویزیون رنگی 8-54/23/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 535 دانلود
44 تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته(LCD و پلاسما) 8-54/23/1/3/1 1 0 0 0 9 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 102 دانلود
45 نصب و تعمیر تلویزیون های پلاسما ،LCD و LEDسامسونگ 7421-03-010-1 1 1 0 0 9 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 180 دانلود
46 تعمیرکار دستگاه فتوکپی 8-52/48/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 320 دانلود
47 تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشرده(CD) 8-54/28/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود
48 تعمیرکار دستگاه های تکثیر 8-52/47/1/2 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 264 دانلود
49 تعمیرکار دستگاه های دورنگار (فکس) 8-54/27/1/2 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 382 دانلود
50 تعمیرکار رادیو و ضبط صوت 8-54/25/1/4 1 0 0 0 4 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 640 دانلود
51 نصب و تعمیر سیستم های صوتی خانگی سامسونگ 7421-03-001-1 1 1 0 0 4 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 120 دانلود
52 تعمیرکار ماشین تایپ 8-49/68/1/3 1 0 0 0 5 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 616 دانلود
53 تعمیرکار ماشین حساب 8-52/49/1/3 1 0 0 0 6 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 548 دانلود
54 تعمیرکار ویدئو کاست 8-54/26/1/3 1 0 0 0 7 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 320 دانلود
55 نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی- امنیتی و ارتباطی 8-52/19/1/3 1 0 0 0 8 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 315 دانلود
56 تعمیرکار تلفن همراه 8-56/36/1/3 1 0 0 0 9 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود
57 تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ 3511-35-001-1 1 1 0 0 9 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 125 دانلود
58 تعمیرکار دستگاه محافظ برق 8212-03-002-1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 100 دانلود
59 نصاب سیستم های صوتی سالن های کنفرانس 8-52/19/1/3/2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود
60 تعمیرکار لامپ های الکتریکی کم مصرف(CFL) 8212-03-001-1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 94 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی