عنوان گروه : مکانیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح قالب درجه 1 0-24/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 152 دانلود
2 طراح قالب درجه 2 0-24/21/2/2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 176 دانلود
3 طراح جیگ و فیکسچر 7222-41-011-1 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 280 دانلود
4 طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه 1 7-24/24/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 3 6 1 2 160 دانلود
5 طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه 2 7-24/24/2/2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 4 3 6 1 2 304 دانلود
6 مهندسی معکوس قطعات صنعتی 7222-41-016-1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 240 دانلود
7 نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی 7222-41-033-1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 150 دانلود
8 عیب یاب ماشین آلات دوار با دستگاه ویبروتست 0-24/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 90 دانلود
9 کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 1 5-24/11/1/2 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 264 دانلود
10 کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 2 5-24/11/2/2 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 256 دانلود
11 مکانیک ماشین آلات سیگارت ساز 311530410050001 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 1200 دانلود
12 مکانیک ماشین آلات بسته بندی سیگار - 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 1255 دانلود
13 نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA 0-32/14/2/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 250 دانلود
14 تحلیلگر CATIAADVANCE 0-32/16/1/1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
15 طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزارCATIA V5 0-32/26/1/1 1 2 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 115 دانلود
16 نقشه کشی صنعتی درجه 1 0-32/12/1/3 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 720 دانلود
17 نقشه کشی صنعتی درجه 2 0-32/12/2/3 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 811 دانلود
18 نقشه خوانی صنعتی 0-32/18/1/3 1 1 0 0 4 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 144 دانلود
19 کاربر MechanicalDesktopدرجه2 0-32/13/2/1 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 220 دانلود
20 طراح ADVANCE SOLIDWORKS GEARTRAX 0-32/20/1/1 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 20 دانلود
21 کارور نقشه کش صنعتی با نرم افزار Inventor 0-39/20/1/01 1 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 310 دانلود
22 کارشناس طراح 0-32/71/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 108 دانلود
23 تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS 2144130403 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 40 دانلود
24 طراحی¬و حل¬مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم-افزارMATLAB 0-32/30/1/1 1 2 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 80 دانلود
25 کار با نرم افزار COSMOS WORKS 0-32/23/1/1 1 3 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 95 دانلود
26 کار با نرم افزار ADAMS 0-32/24/1/1 1 4 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 165 دانلود
27 تحلیلگر Cosmos FlowWorks 0-32/27/1/1 1 5 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 95 دانلود
28 طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های PIPING با نرم افزار Caesar II 0-24/10/1/1/14 1 6 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
29 آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system 0-24/10/1/1/1 1 7 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
30 آنالیزالمان محدود با Algor design check 0-24/10/1/1/3 1 8 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
31 نقشه کش و طراح به کمک رایانه 3118-41-002-2 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 260 دانلود
32 ترسیم و شبیه¬سازی مدل¬های سه¬بعدی مکانیکی با نرم¬افزار top solid 0-24/10/1/1/5 1 1 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
33 ترسیم مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار powershape 0-24/10/1/1/4 1 2 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود
34 کارورSOLID WORKS 0-32/17/1/1 1 3 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 100 دانلود
35 کارور CATIA 0-24/28/1/2 1 0 0 0 2 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 92 دانلود
36 کارشناس ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری 8-39/80/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 9 1 1 3 76 دانلود
37 مهندس ساخت ماشین کاری دقیق CNC 8-39/94/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 3 9 1 1 3 30 دانلود
38 قالب ساز درجه 1 8-32/26/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 914 دانلود
39 قالب ساز درجه 2 8-32/26/2/3 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 720 دانلود
40 فن ورز نمونه سازی سریع 0-39/21/1/1 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 100 دانلود
41 کارور دستگاه CMM 3-41/29/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 90 دانلود
42 سازنده جیک و فیکسچر 7222-41-005-1 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 320 دانلود
43 تراشکارماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-34/13/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2120 دانلود
44 فرزکارماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-34/14/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2208 دانلود
45 تراشکار(طرح 18 ماهه) 8-34/12 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2800 دانلود
46 فرزکار(طرح 18 ماهه) 8-34/11 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2800 دانلود
47 اسپارک کار 8-34/34/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 152 دانلود
48 کارور NC 3-41/28/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 94 دانلود
49 بهره برداری از ماشین فرز CNC درجه 2 8-43/91/2/2 1 0 0 0 7 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 112 دانلود
50 برنامه نویس NC 0-84/53/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 120 دانلود
51 ماشین ابزار کار درجه 2 8-34/37/2/2 1 0 0 0 9 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 720 دانلود
52 ماشین ابزار کار درجه 1 8-34/37/1/2 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 576 دانلود
53 ابزار تیز کن 8-35/39/1/3 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 165 دانلود
54 تراشکار CNC 8-33/84/2/3 1 0 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 300 دانلود
55 تراشکار 8-34/22/2/3 1 0 0 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 648 دانلود
56 دریل کار و اره کار 8-33/51/1/3 1 0 0 0 6 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 66 دانلود
57 فرز کار CNC 8-33/86/2/3 1 0 0 0 8 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 330 دانلود
58 فرزکار درجه 1 8-34/32/1/3 1 0 0 0 9 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 560 دانلود
59 فرزکار 8-34/32/2/3 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 570 دانلود
60 کارور CNC 3-41/27/1/3 1 0 0 0 1 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 89 دانلود
61 کارور دستگاه بورینگ 3-41/30/1/1 1 0 0 0 2 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 230 دانلود
62 فرزکاری تخصصی 8-34/11/2/4 1 0 0 0 3 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 960 دانلود
63 تراشکاری تخصصی 8-34/12/2/4 1 0 0 0 4 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 960 دانلود
64 برنامه نویس CNC 3/1/52/84-0 1 0 0 0 5 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 120 دانلود
65 کارور MASTER CAM 0-32/15/1/1 1 1 0 0 5 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 48 دانلود
66 وایرکات CNC پنج محور 7222-41-012-1 1 0 0 0 6 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 180 دانلود
67 کاربر ماشین های تخلیه الکتریکی 7222-41-014-1 1 0 0 0 7 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 245 دانلود
68 مکانیک صنایع ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-41/12/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 2240 دانلود
69 مکانیک صنایع(طرح 18 ماهه) 10/41-8 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 2800 دانلود
70 تعمیرکار ماشین های ابزار 8-52/58/1/3 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 720 دانلود
71 مکانیک صنایع درجه 1 8-41/11/1/3 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 560 دانلود
72 مکانیک صنایع درجه 2 8-41/11/2/3 1 0 0 0 7 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 720 دانلود
73 مکانیک صنایع تخصصی 8-41/10/2/4 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 960 دانلود
74 سرپرست بخش مونتاژ 8-33/05/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 1 1 2 8 96 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی