عنوان گروه : مکانیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله ANSYS 2144/24 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 27 دانلود - -
2 آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system 0-24/10/1/1/1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
3 آنالیزالمان محدود با Algor design check 0-24/10/1/1/3 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
4 تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار Machining Strategist 0-24/10/1/1/2 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
5 تحلیل مسائل چندفیزیک با نرم افزار COMSOL Metaphysics - 1 5 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
6 طراح قالب درجه 1 0-24/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 152 دانلود - -
7 طراحی قالب های فلزی و پلاستیکی با نرم افزار catia 2144/15 1 2 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 30 دانلود - -
8 طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mold Flow 2144/10 1 3 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 30 دانلود - -
9 طراحی قالب تزریق پلاستیک 0-24/22/1/1 1 5 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 185 دانلود - -
10 طراحی قالب فورج (آهنگری) 0-24/24/1/1 1 6 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 162 دانلود - -
11 طراحی قالب های برش 0-24/25/1/1 1 7 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 190 دانلود - -
12 طراحی قالب ریخته گری تحت فشار(دایکاست) 0-24/26/1/1 1 8 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 130 دانلود - -
13 آنالیز و شبیه سازی جریان فلز در قالب های شکل دهی با نرم افزار D3Deform 0-24/10/1/1/9 1 9 0 0 1 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
14 طراح قالب درجه 2 0-24/21/2/2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 176 دانلود - -
15 طراح جیگ و فیکسچر 7222-41-011-1 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 280 دانلود - -
16 طراح موتور خودرو با نرم افزار SOLID WORKS - 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 4 4 4 1 2 230 دانلود - -
17 طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه 1 7-24/24/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 3 6 1 2 160 دانلود - -
18 طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه 2 7-24/24/2/2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 4 3 6 1 2 304 دانلود - -
19 بهره برداری از ماشین فرز CNC 8-43/91/2/2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 112 دانلود - -
20 آنالیز کنترل کیفیت محصولات تولیدی مکانیکی با نرم افزار POLY WORKS INSPECTOR 0-35/10/1/1/13 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 50 دانلود - -
21 تحلیل و شبیه سازی کنترل کیفیت محصولات تولیدی مکانیکی با نرم افزار Geomagic Qualify 0-35/10/1/1/12 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 60 دانلود - -
22 کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی 7222-41-016-1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 240 دانلود - -
23 نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی 7222-41-033-1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 150 دانلود - -
24 مهندسی ساخت ماشین کاری دقیق CNC 8-39/94/1/2 1 2 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
25 ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری 8-39/80/1/2 1 3 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 76 دانلود - -
26 نمونه سازی سریع 0-39/21/1/1 1 4 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 100 دانلود - -
27 کار با دستگاه CMM 3-41/29/1/1 1 5 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 90 دانلود - -
28 اصلاح عیوب رایج پرینت سه بعدی به روش FDM - 1 6 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 78 دانلود - -
29 کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 1 5-24/11/1/2 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 264 دانلود - -
30 عیب یابی ماشین آلات دوار با دستگاه ویبروتست 0-24/20/1/1 1 1 0 0 3 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 90 دانلود - -
31 تعمیر و نگهداری- نصب و راه اندازی 3115/07 1 2 0 0 3 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 60 دانلود - -
32 تعمیرات ماشین های cnc 3115/14 1 3 0 0 3 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 60 دانلود - -
33 کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 2 5-24/11/2/2 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 256 دانلود - -
34 مکانیک ماشین آلات سیگارت ساز - 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 1200 دانلود - -
35 مکانیک ماشین آلات بسته بندی سیگار - 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 1255 دانلود - -
36 مدل سازی درپرینتر 3D با نرم افزار Simplify - 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 80 دانلود - -
37 نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA 0-32/14/2/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 250 دانلود - -
38 تحلیل با نرم افزار CATIAADVANCE 0-32/16/1/1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
39 طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزارCATIA 0-32/26/1/1 1 2 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 115 دانلود - -
40 طراحی سطوح پیشرفته با catia 2144/13 1 4 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
41 فرزکاری و تراشکاری در محیط catia 3115/22 1 5 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
42 ماشین کاری پیشرفته در محیط catia 3115/13 1 6 0 0 1 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 23 دانلود - -
43 نقشه کش صنعتی 311830410040001 ** 311830410110001 2 0 0 0 4 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 912 دانلود - -
44 نقشه خوانی صنعتی 0-32/18/1/3 1 1 0 0 4 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 144 دانلود - -
45 کاربر MechanicalDesktop 0-32/13/2/1 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 220 دانلود - -
46 نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLID WORKS - 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 270 دانلود - -
47 نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor 311830410090001 2 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 8 1 1 3 348 دانلود - -
48 کارشناس طراح 0-32/71/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 108 دانلود - -
49 تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS 2144130403 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 40 دانلود - -
50 طراحی¬و حل¬مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم-افزارMATLAB 0-32/30/1/1 1 2 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 80 دانلود - -
51 کار با نرم افزار COSMOS WORKS 0-32/23/1/1 1 3 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 95 دانلود - -
52 کار با نرم افزار ADAMS 0-32/24/1/1 1 4 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 165 دانلود - -
53 طراحی با ADVANCE SOLIDWORKS GEARTRAX 0-32/20/1/1 1 9 0 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 20 دانلود - -
54 کار با نرم افزار MASTER CAM 0-32/15/1/1 1 0 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 0 دانلود - -
55 طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با Solid Works 2144/01 1 1 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 30 دانلود - -
56 طراحی با نرم افزار Solid Works 2144/28 1 3 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 30 دانلود - -
57 طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار Solid Works 2144/16 1 4 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
58 طراحی و مدلسازی با Inventor 2144/04 1 5 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 33 دانلود - -
59 طراحی و مدلسازی با Auto Cad 2144/05 1 6 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
60 طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor 2144/08 1 7 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
61 طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Works 2144/09 1 8 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
62 طراحی با نرم افزار Power Shad 3115/23 1 9 1 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 30 دانلود - -
63 طراحی با نرم افزار pro engineer - 1 0 2 0 0 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 90 دانلود - -
64 ترسیم و شبیه¬سازی مدل¬های سه¬بعدی مکانیکی با نرم¬افزار top solid 0-24/10/1/1/5 1 1 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
65 ترسیم مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار powershape 0-24/10/1/1/4 1 2 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
66 کار با نرم افزارSOLID WORKS 0-32/17/1/1 1 3 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 100 دانلود - -
67 کار با نرم افزار CATIA 0-24/28/1/2 1 4 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 92 دانلود - -
68 ترسیم و شبیه سازی مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار Vari cad 0-24/10/1/1/7 1 5 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
69 تراشکاری در محیط SolidWorks به کمک ماژول SolidCAM - 1 6 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
70 فرزکاری در محیط SolidWorks به کمک ماژول SolidCAM - 1 7 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 60 دانلود - -
71 متحرک سازی مکانیزم ها در نرم افزار Solid works - 1 8 0 0 1 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 50 دانلود - -
72 طراح و مدل ساز با نرم افزار Rhino - 1 0 0 0 2 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 210 دانلود - -
73 طراح و مدل ساز با نرم افزار Artcam - 1 0 0 0 3 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 190 دانلود - -
74 نقشه کش و طراح صنعتی با نرم افزار Siemens NX - 1 0 0 0 4 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 265 دانلود - -
75 طراح و سازنده دیجیتال در FabLab به کمک نرم افزار Rhino 3D - 1 0 0 0 5 1 0 1 4 0 3 8 1 1 3 280 دانلود - -
76 سازنده سازه های دینامیکی - 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 4 1 2 7 480 دانلود - -
77 قالب ساز درجه 1 8-32/26/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 914 دانلود - -
78 قالب ساز درجه 2 8-32/26/2/3 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 0 دانلود - -
79 سازنده جیک و فیکسچر 7222-41-005-1 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 2 2 2 7 320 دانلود - -
80 دریل کاری و اره کار ی 8-33/51/1/3 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 66 دانلود - -
81 تراشکارماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-34/13/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2120 دانلود - -
82 فرزکارماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-34/14/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2208 دانلود - -
83 تراشکار(طرح 18 ماهه) 8-34/12 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2800 دانلود - -
84 فرزکار(طرح 18 ماهه) 8-34/11 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 2800 دانلود - -
85 اسپارک کار 8-34/34/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 152 دانلود - -
86 ماشین ابزار کار درجه 2 8-34/37/2/2 1 0 0 0 9 0 0 1 4 0 2 3 2 2 7 720 دانلود - -
87 ماشین ابزار کار درجه 1 8-34/37/1/2 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 576 دانلود - -
88 کاربری ماشین ابزار تولیدی 3115/10 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 30 دانلود - -
89 کاربری وایرکات 3115/25 1 2 0 0 0 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 30 دانلود - -
90 کاربر ماشین های تخلیه الکتریکی 7222-41-014-1 1 0 0 0 2 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 245 دانلود - -
91 تراشکار CNC 8-33/84/2/3 1 0 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 300 دانلود - -
92 برنامه نویسی CNC 3/1/52/84-0 1 1 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 120 دانلود - -
93 کاروری CNC 3-41/27/1/3 1 2 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 89 دانلود - -
94 تراشکاری cnc سطح4(سیستم کنترل فاگور) 3115/27 1 5 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 60 دانلود - -
95 تراشکاری cnc سطح 5(برنامه نویسی اتوماتیک با Shop Turn) 3115/28 1 6 0 0 3 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 60 دانلود - -
96 کاربر وایرکات CNC پنج محور 7222-41-012-1 1 0 0 0 4 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 180 دانلود - -
97 تراشکار 8-34/22/2/3 1 0 0 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 648 دانلود - -
98 پیچ و مهره تراشی تخصصی 7222-41-026-1 1 8 1 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 50 دانلود - -
99 تراشکاری سطح 4 3115/06 1 0 2 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 60 دانلود - -
100 فنر پیچی با ماشین تراش - 1 1 2 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 52 دانلود - -
101 فرز کار CNC 8-33/86/2/3 1 0 0 0 8 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 330 دانلود - -
102 فرز cnc سطح 5 ( برنامه نویسی اتوماتیک با Shop Mill) 3115/11 1 1 0 0 8 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 60 دانلود - -
103 ماشین کاری توسط نرم افزار POWERMILL 3118-41-003-2 1 2 0 0 8 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 90 دانلود - -
104 فرزکار 8-34/32/2/3 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 570 دانلود - -
105 فرزکاری سطح 4 3115/05 1 0 1 0 0 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 60 دانلود - -
106 کارور دستگاه بورینگ 3-41/30/1/1 1 0 0 0 2 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 230 دانلود - -
107 فرزکاری تخصصی 8-34/11/2/4 1 0 0 0 3 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 960 دانلود - -
108 تراشکاری تخصصی 8-34/12/2/4 1 0 0 0 4 2 0 1 4 0 2 3 2 2 7 960 دانلود - -
109 ابزار تیز کن 8-35/39/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 4 2 2 7 165 دانلود - -
110 نصب کوپلینگ های صنعتی - 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 66 دانلود - -
111 مکانیک صنایع ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-41/12/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 2240 دانلود - -
112 مکانیک صنایع(طرح 18 ماهه) 10/41-8 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 0 دانلود - -
113 تعمیرکار ماشین های ابزار 8-52/58/1/3 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 720 دانلود - -
114 مکانیک صنایع درجه 1 8-41/11/1/3 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 560 دانلود - -
115 مکانیک صنایع درجه 2 8-41/11/2/3 1 0 0 0 7 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 720 دانلود - -
116 مکانیک صنایع تخصصی 8-41/10/2/4 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 2 3 3 2 7 960 دانلود - -
117 اپراتور ماشین آلات سیگارت سازی و بسته بندی - 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 0 6 1 8 700 دانلود - -
118 سرپرست بخش مونتاژ 8-33/05/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 1 1 2 8 96 دانلود - -
119 اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی 7222-41-021-1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 2 1 1 2 8 60 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی