عنوان گروه : کنترل وابزار دقیق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء(IOT) - 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 4 2 5 1 2 256 دانلود - -
2 طراح سیستم های اینترنت اشیاء(IOT) مبتنی بر مینی کامپیوتر(RASPBERRY PI) - 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 4 2 5 1 2 376 دانلود - -
3 طراحی و تحلیل مدارات کنترلی FPGA - 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 186 دانلود - -
4 برنامه نویسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode - 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 199 دانلود - -
5 طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA 0-32/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 330 دانلود - -
6 طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC 0-32/32/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 250 دانلود - -
7 طراحی مدارات میکرو کنترلری 16 بیتی DSPIC (تکمیلی) 0-23/05/1/1/20 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 80 دانلود - -
8 طراحی مدارات میکرو کنترلری 16 بیتی DSPIC (مقدماتی) 0-23/05/1/1/19 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 84 دانلود - -
9 طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051 0-23/91/1/3 1 0 0 0 3 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 300 دانلود - -
10 طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM 0-32/33/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 300 دانلود - -
11 طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR 0-23/93/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 272 دانلود - -
12 طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR 0-23/05/1/1/17 1 1 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 60 دانلود - -
13 طراحی تابلو های روان 311430310050021 2 2 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 70 دانلود - -
14 بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT( اینترنت اشیاء) ندارد 1 3 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 100 دانلود - -
15 راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروکنترلر AVR ندارد 1 4 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 40 دانلود - -
16 راه اندازی مدار کارتخوان RFID با میکروکنترلر AVR - 1 5 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 50 دانلود - -
17 طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار CorelDraw 3139-31-018-1 1 0 0 0 6 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 120 دانلود - -
18 پنوماتیک کار صنعتی 8-44/15/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 410 دانلود - -
19 اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO 0-23/05/1/1/15 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 90 دانلود - -
20 هیدورلیک کار صنعتی 8-44/14/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 264 دانلود - -
21 کنترل سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی - 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 170 دانلود - -
22 کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک) 0-32/36/1/1 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 70 دانلود - -
23 راه اندازی سیستم کنترل هوشمند هواساز‍‍‍‍‍ - 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 67 دانلود - -
24 طراحی و شبیه سازی مدارات الکتروپنوماتیک با نرم افزار FESTO FluidSIM - 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 55 دانلود - -
25 ابزار دقیق کار 3139-31-021-1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 450 دانلود - -
26 کار با ابزار دقیق پیشرفته 0-23/05/1/1/11 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
27 کار با نرم افزار SPEEDOMETERS 0-23/05/1/1/3 1 3 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 54 دانلود - -
28 کالیبراسیون ابزاردقیق 0-23/05/1/1/26 1 4 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
29 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا 8-34/35/1/2 1 5 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
30 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما 8-34/36/1/2 1 6 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
31 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار 8-34/31/1/2 1 7 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
32 مسوول کالیبراسیون 8-42/34/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 240 دانلود - -
33 کارور PLC 0-84/55/2/4 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 312 دانلود - -
34 برنامه نویسی PLC-S7-200 با دستورات پایه 3139-31-019-1 1 4 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود - -
35 برنامه نویسی PLC-S7-400 3139-31-032-1 1 5 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود - -
36 اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S7-1200 3139-31-001-1 1 6 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود - -
37 اتوماسیون کار صنعتی 8-51/44/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 511 دانلود - -
38 اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido soft 0-23/05/1/1/12 1 2 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 50 دانلود - -
39 اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido suit 0-23/05/1/1/13 1 3 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 46 دانلود - -
40 اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC Professional Edition 3139-31-002-1 1 4 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 50 دانلود - -
41 برنامه نویسی PLC LS با دستورات پایه 3139-31-035-1 1 5 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود - -
42 شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار FACTORY I/O - 1 6 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود - -
43 برنامه نویسی HMI KINCO 3139-31-012-1 1 7 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 24 دانلود - -
44 برنامه نویسی PLC KINCO 3139-31-010-1 1 8 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
45 راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO 3139-31-013-1 1 9 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
46 راه اندازی موتورهای AC با کنترل دور Kinco 3139-31-011-1 1 0 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 24 دانلود - -
47 برنامه نویسی plc با نرم افزار SimuPLC 0-23/05/1/1/18 1 4 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 52 دانلود - -
48 برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت 0-23/05/1/1/06 1 5 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
49 راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE 0-23/05/1/1/27 1 6 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 70 دانلود - -
50 راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS 0-23/05/1/1/28 1 7 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
51 مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible 3139-31-016-1 1 8 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود - -
52 مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool 0-23/05/1/1/25 1 9 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 51 دانلود - -
53 مانیتورینگ با WINCC 0-23/05/1/1/16 1 0 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود - -
54 مخابره داده با نرم افزار OCR و تکنولوژی PLC 0-23/05/1/1/21 1 1 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 40 دانلود - -
55 کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم­ افزار Proficy HMI/SCADA 0-23/05/1/1/24 1 2 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
56 طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ 0-23/05/1/1/04 1 3 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود - -
57 کار با درایورهای صنعتی 0-23/05/1/1/07 1 4 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
58 کنترل ­و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم­ افزارCitect HMI/SCADA 0-23/05/1/1/22 1 5 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 73 دانلود - -
59 کار با نرم افزار CITECT HMI - SCADA 0-23/05/1/1/02 1 6 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 61 دانلود - -
60 کار با نرم افزار LABVIEW 0-23/05/1/1/30 1 7 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود - -
61 کار با نرم افزار CFCS7 0-23/05/1/1/23 1 8 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
62 کار با نرم افزار PCS7 0-23/05/1/1/01 1 9 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 110 دانلود - -
63 کار با نرم افزار PSIM 0-23/05/1/1/5 1 0 3 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 47 دانلود - -
64 برنامه نویسی به زبان S7-Graph 3139-31-009-1 1 1 3 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
65 شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار SIMIT - 1 2 3 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 51 دانلود - -
66 اتوماسیون کار صنعتی FATEK 3139-31-030-1 1 0 0 0 7 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 336 دانلود - -
67 فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS 0-84/51/1/3 1 0 0 0 8 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 148 دانلود - -
68 کارور PLC درجه 1 0-84/55/1/4 1 0 0 0 9 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 272 دانلود - -
69 ابزار دقیق کار پروژه 8-42/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 200 دانلود - -
70 اتوماسیون کار صنعتی Delta 3139-31-025-1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 336 دانلود - -
71 برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه 3139-31-022-1 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود - -
72 برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پیشرفته 3139-31-023-1 1 2 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود - -
73 راه اندازی موتور و درایو servo Delta 3139-31-026-1 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
74 کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با Drive Delta 3139-31-027-1 1 4 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
75 مانیتورینگ با HMI Delta 3139-31-028-1 1 5 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود - -
76 کار با شبکه صنعتی MODBUS Delta 3139-31-029-1 1 6 0 0 1 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
77 طراح سیستم های کنترلی با استفاده از الگوریتم های هوشمند 3139-31-017-1 ** 3139-31-024-1 ** 3139-31-015-1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 216 دانلود - -
78 اتوماسیون کار صنعتی BECKHOFF - 1 0 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 296 دانلود - -
79 پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری BECKHOFF * 1 1 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
80 برنامه نویسی با نرم افزار Twincat2 BECKHOFF‍‍‍‍‍ - 1 2 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
81 برنامه نویسی با نرم افزار Twincat3 BECKHOFF‍‍‍‍‍ - 1 3 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود - -
82 راه اندازی شبکه های ارتباطی BECKHOFF‍‍‍‍‍ - 1 4 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
83 راه اندازی سیستم های کنترل حرکتی با BECKHOFF - 1 5 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 50 دانلود - -
84 مانیتورینگ با BECKHOFF - 1 6 0 0 3 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود - -
85 سرویس و نگهداری هواپیما 0-35/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 2 3 2 7 120 دانلود - -
86 تعمیرکار ساعت 8-42/26/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 1 1 3 7 675 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی