عنوان گروه : برق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 دیسپاتور 0-23/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 143 دانلود
2 طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-010-1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود
3 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه 2151-05-012-1 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود
4 طراحی تاسیسات الکتریکی مراکز درمانی(بیمارستان ها) 2151-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود
5 طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزارDialux 0-23/30/1/1/8 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 25 دانلود
6 طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area 0-23/96/1/1/3 1 4 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 27 دانلود
7 طراحی سیستمهای اتصال زمین 0-23/32/1/1/12 1 5 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود
8 طراحی سیستمهای برق اضطراری 0-23/32/1/1/13 1 6 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود
9 ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-011-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود
10 برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت 0-34/97/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 122 دانلود
11 تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط) 8-51/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 114 دانلود
12 ممیز انرژی الکتریکی ساختمان 3113-05-003-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 108 دانلود
13 تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB 3113-05-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 170 دانلود
14 تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB 3113-05-011-1 1 1 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 85 دانلود
15 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB 2151-05-020-1 1 2 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 150 دانلود
16 پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV 2151-05-021-1 1 3 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 100 دانلود
17 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab 3113-05-008-1 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود
18 کار با Sim Power System MATLAB 0-23/30/1/1/7 1 5 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 96 دانلود
19 مدیر فنی آسانسور 7412-05-032-1 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 68 دانلود
20 طراحی­ وشبیه ­سازی آسانسور با استفاده از نرم­ افزارLIFT Designer 0-23/33/1/1/10 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 60 دانلود
21 برقکار صنعتی ممتاز طرح 18 ماهه 8-55/13/‎‏م‎‎‏‎/3 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 2800 دانلود
22 ترسیم نقشه ­های تاسیسات الکتریکی بانرم­ افزار Auto cad electrical 0-23/96/1/1/4 1 1 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 47 دانلود
23 ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزارprofi cad 311330050010011 1 2 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 40 دانلود
24 نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE 0-23/32/1/1 1 3 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 38 دانلود
25 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور Delta 3113-05-005-1 1 4 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود
26 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS 3113-05-006-1 1 5 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود
27 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens 3113-05-009-1 1 6 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود
28 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron 3113-05-010-1 1 7 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود
29 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی 3113-05-012-1 1 8 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 48 دانلود
30 اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت 0-34/95/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 114 دانلود
31 اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت 0-34/96/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 117 دانلود
32 اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق 3131-05-001-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 105 دانلود
33 اپراتور دیزل ژنراتور 3131-16 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 110 دانلود
34 متصدی خدمات مشترکین برق 4222-05-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 2 2 4 90 دانلود
35 برقکار ساختمان 8-55/28/2/4 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 384 دانلود
36 سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکاران تجربی ساختمان) 7411-05-010-1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود
37 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی 7411-05-011-1 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود
38 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین کشاورزی 7411-05-012-1 1 3 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود
39 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین تجاری 7411-05-015-1 1 4 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود
40 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین اداری 7411-05-014-1 1 5 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود
41 متره و برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان 3113-05-004-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود
42 تست و تحویل تاسیسات برقی 741120050010111 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود
43 برقکار ساختمان درجه 1 8-55/28/1/4 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 390 دانلود
44 نصب و تعمیر درب های اتوماتیک 0-23/32/1/1/17 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 30 دانلود
45 اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 3113-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود
46 برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX 3113-05-014-1 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود
47 نصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیسات 8-55/29/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 158 دانلود
48 نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه 7411-05-013-1 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 88 دانلود
49 برقکار صنعتی 7412-05-006-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 520 دانلود
50 کار با قطعات الکترونیک قدرت 7412-05-013-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود
51 تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی کوره های القایی فرکانس متوسط 7412-05-040-1 1 7 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 80 دانلود
52 نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) 0-23/33/1/1/12 1 9 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 58 دانلود
53 مفصل بندی کابلهای برق 0-23/33/1/1/6 1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود
54 برقکار عمومی صنعت نفت 8-55/15/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1584 دانلود
55 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 8-51/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 352 دانلود
56 سرپرستی تابلو سازی برق 8-51/45/1/3 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود
57 تعمیرکار ماشین های الکتریکی 8-53/47/2/4 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 448 دانلود
58 ترسیم و محاسبه سیم بندی موتورهای الکتریکی AC 741220050040041 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 90 دانلود
59 تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 1 8-53/47/1/4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1020 دانلود
60 برقکار ماشین آلات 8-55/16/2/2 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 774 دانلود
61 فن ورز تعمیرات برق ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/43/2/2 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 83 دانلود
62 مسئول موتورپیچی ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/44/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 105 دانلود
63 برقکارکارخانه آسفالت وسنگ‌شکن 8-55/18/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 192 دانلود
64 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 8-55/77/2/1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 480 دانلود
65 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(اتوی خشک و بخار-اتوی پرسی-بخور سرد و گرم) 8-55/77/2/1/6 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود
66 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(بخاری برقی-رادیاتور برقی و بخاری فن دار) 8-55/77/1/3/4 1 2 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود
67 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز-آرام پز-بخارپز-اجاق برقی) 8-55/77/2/1/8 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
68 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پنکه-هود-هواکش) 8-55/77/1/3/2 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود
69 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(توستر-ساندویج ساز-سرخ کن و کباب پز برقی) 8-55/77/2/1/7 1 5 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
70 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(جاروبرقی و شارژی) 8-55/77/1/3/3 1 6 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
71 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(چرخ گوشت-غذا ساز و سبزی خرد کن) 8-55/77/2/1/3 1 7 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
72 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش) 8-55/77/2/1/9 1 8 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود
73 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(قهوه جوش- سماور برقی- کتری برقی و چای ساز) 8-55/77/2/1/4 1 9 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
74 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(کولر آبی متحرک- کولر آبی بامی تک فاز و سه فاز) 8-55/77/1/3/1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود
75 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(مخلوط کن- آسیاب برقی- همزن برقی- آبمیوه گیری- آب پرتقال گیر و میوه خشک کن) 8-55/77/2/1/5 1 1 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود
76 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی (مایکروفر و اجاق القایی) 3113/14 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 42 دانلود
77 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 8-55/77/1/3 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 422 دانلود
78 تعمیرکار ماشین های لباسشویی، خشک کن و ظرفشویی 8-55/75/1/3 1 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 450 دانلود
79 نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ 7412-05-011-1 1 1 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود
80 نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ 7412-05-010-1 1 2 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود
81 نصاب و تعمیرکار آسانسور 8-51/65/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 720 دانلود
82 راه اندازی آسانسور (پایه 3) 7412-05-016-1 1 1 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 120 دانلود
83 نصب درب و ریل آسانسور (پایه 2) 7412-05-014-1 1 2 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود
84 نصب مکانیکی آسانسور (پایه 2 ) 7412-05-018-1 1 3 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود
85 نگهداری آسانسور 7412-05-015-1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود
86 کمک نصاب آسانسور 7412-05-017-1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 175 دانلود
87 تکنسین فنی آسانسور 7412-05-031-1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 364 دانلود
88 تعمیرکار ابزار برقی صنعتی 7412-05-012-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 432 دانلود
89 برقکار صنعتی ماهر 8-55/12/1/3 1 0 0 0 7 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 736 دانلود
90 برقکار صنعتی پروژه(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-55/19/1/1 1 0 0 0 8 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 160 دانلود
91 فن ورز برق فشار قوی 8-57/27/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 105 دانلود
92 تعمیر برق فشار قوی 8-53/25/1/2 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 22 دانلود
93 فن ورز پست های توزیع برق 8-59/98/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 138 دانلود
94 فن ورز پست های توزیع زمینی 8-59/99/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 116 دانلود
95 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور 8-57/22/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 192 دانلود
96 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک 741320050050001 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود
97 فن­ ورز نصب پایه به روش خط گرم 741320050060001 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 178 دانلود
98 فن ورز خطوط زمینی برق 7413-05-021-1 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 100 دانلود
99 فن ورز شبکه هوایی برق 8-57/25/1/4 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 139 دانلود
100 احداث،تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه کابل خودنگهدار 741320050080011 1 1 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 34 دانلود
101 بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار 0-23/33/1/1/4 1 2 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 29 دانلود
102 فن ورز لوازم اندازه گیری برق 7413-05-022-1 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود
103 کارگر شبکه هوایی برق درجه2 8-57/23/2/2 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 364 دانلود
104 کارگر شبکه هوایی برق درجه1 8-57/23/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 736 دانلود
105 مامور قرائت کنتور برق 7413-05-020-1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود
106 مامور فنی خدمات مشترکین برق 8-57/52/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 190 دانلود
107 مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق 7413-05-023-1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 95 دانلود
108 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق 741320050140011 1 1 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 50 دانلود
109 مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی 8-57/29/1/3 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 112 دانلود
110 بهره بردار شبکه توزیع برق 7413-05-024-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود
111 لوستر ساز بلوری 8-94/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 2 8 144 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی