عنوان گروه : ساختمان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر پروژه 2-19/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 440 دانلود
2 مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK 3432-29-004-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 65 دانلود
3 برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP) 3432-29-012-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 40 دانلود
4 تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe 0-22/15/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 56 دانلود
5 برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 0-22/14/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 64 دانلود
6 تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS 0-22/18/1/3 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 112 دانلود
7 طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی) 3432-29-007-1 1 1 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 30 دانلود
8 طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان 3432-29-009-1 1 2 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 150 دانلود
9 تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی111STAAD 0-22/17/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 112 دانلود
10 طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP 8-71/94/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود
11 طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP 8-71/95/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود
12 طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM 8-71/92/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 40 دانلود
13 طراح و آنالیز سازه با SAP 0-22/19/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 120 دانلود
14 طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development 3432-29-003-1 1 0 0 0 0 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود
15 مدیر مهندسان مشاور 1-34/24/1/2 1 0 0 0 1 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 40 دانلود
16 طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب 0-32/98/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 200 دانلود
17 طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر WESENT 8-71/91/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 112 دانلود
18 طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS 8-71/99/1/2 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود
19 طراح هیدرولیکی با برنامه 11 -MIKE 8-74/46/1/2 1 0 0 0 5 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود
20 طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS 8-74/45/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود
21 طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بتنی به وسیله نرم افزار Revit Structure 3432-29-001-1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 70 دانلود
22 طراحی سازه های بتن مسلح 3432-29-008-1 1 0 0 0 9 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 60 دانلود
23 طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ABUQUS 3432-29-013-1 1 0 0 0 2 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 100 دانلود
24 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) 3432-29-011-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 100 دانلود
25 مسئول یا سرپرست اکیپ راهسازی و راهداری 3-59/63/1/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 250 دانلود
26 تحلیگر و طراحی سازه های فولادی،بتنی و صنعتی به کمک نرم افزار Robot Structure 3432-029-002-1 1 0 0 0 1 2 0 9 2 0 4 1 6 1 2 80 دانلود
27 مربی اجرای مقاوم سازی 1-32/86 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 0 2 3 2 124 دانلود
28 مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها 2-19/24/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 32 دانلود
29 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی 3123-29-052-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 40 دانلود
30 تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری 3123-29-053-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 70 دانلود
31 مدیر پیمان عمومی 2-19/23/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 40 دانلود
32 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمان 0-12/19/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 97 دانلود
33 تکنسین آزمایشگاه بتن 9-74/77/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 256 دانلود
34 تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/68/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 324 دانلود
35 تکنسین آزمایشگر قیر و آسفالت 0-22/77/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 216 دانلود
36 فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن 0-12/18/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 40 دانلود
37 فن ورز تست بتن کارگاهی( صنایع 9-74/74/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 40 دانلود
38 فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی 9-74/75/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 48 دانلود
39 مسئول آزمایشگاه بتن 9-54/76/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 480 دانلود
40 مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/67/1/2/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 416 دانلود
41 مسئول تاسیسات و تجهیزات کارگاهی 9-51/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 200 دانلود
42 کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew 0-31/28/1/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود
43 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 0-31/28/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود
44 متصدی تعیین صورت وضعیت 0-33/28/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 77 دانلود
45 کمک مباشر تونل سازی 9-99/14/2/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 144 دانلود
46 کمک مباشر عملیات خاکی 9-99/15/2/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 208 دانلود
47 مباشر عملیات خاکی راهسازی 9-99/15/1/2 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 344 دانلود
48 مباشر تونل سازی 9-99/14/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 208 دانلود
49 سرپرست اکیپ نقشه برداری 0-31/21/2/2/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 344 دانلود
50 کنترلر 9-52/26/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 200 دانلود
51 مباشر عملیات آسفالت 9-54/41/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 264 دانلود
52 کارور GPS 0-31/29/2/1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 100 دانلود
53 کمک نقشه بردار 0-31/21/2/3/1 1 0 0 0 4 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود
54 نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) 0-31/21/1/1/4 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 45 دانلود
55 نقشه بردار 0-31/21/1/2/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 210 دانلود
56 کمک کارور SDR MAP 0-31/28/2/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود
57 ترازیاب 0-31/22/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 250 دانلود
58 تکنسین نصب علائم افقی و عمودی 9-54/94/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 220 دانلود
59 کاردان مسئول بتن پاشی ( شات کریت ) دیواره تونل 9-52/23/1/1 1 0 0 0 0 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 160 دانلود
60 کاردان مسئول زهکشی 9-54/93/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 180 دانلود
61 کارور SDR MAP 0-31/28/1/1 1 0 0 0 2 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 85 دانلود
62 مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/1/1 1 0 0 0 3 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 85 دانلود
63 کمک مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/2/1 1 0 0 0 4 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 51 دانلود
64 مسئول تهیه و نصب ضربه گیر 9-54/92/1/1 1 0 0 0 5 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود
65 نیم رخ بردار عرضی 0-32/61/1/1 1 0 0 0 6 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 220 دانلود
66 نیولر 0-32/62/1/1 1 0 0 0 7 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 270 دانلود
67 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GISدر ساختمان 3112/09 1 0 0 0 8 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود
68 مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 3432-30-008-1 1 1 0 0 8 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 150 دانلود
69 تفکیک و تسطیح اراضی 0-31/21/1/4/1 1 0 0 0 9 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود
70 طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزی 0-31/21/1/5/1 1 0 0 0 0 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 80 دانلود
71 کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه 0-31/21/1/8/1 1 0 0 0 1 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 51 دانلود
72 مسئول اجرای سازه های فلزی 9-52/24/1/1 1 0 0 0 2 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود
73 مسئول متره و برآورد راهسازی 0-32/31/1/2 1 0 0 0 3 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 320 دانلود
74 مسئول تهیه صورت کارکرد و تهیه دستور کار 0-33/35/1/2 1 0 0 0 4 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 144 دانلود
75 متصدی متره و برآورد 0-33/29/1/2 1 0 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 104 دانلود
76 کمک متصدی متره و برآورد 0-33/29/2/2 1 0 0 0 6 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 106 دانلود
77 مدیر دفتر فنی 2-19/27/1/2 1 0 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 280 دانلود
78 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی 3432-29-015-1 1 1 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود
79 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان 3123-29-051-1 1 3 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 110 دانلود
80 بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان 3123-29-054-1 1 4 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 30 دانلود
81 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی 3123-29-001-2 1 5 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود
82 نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (با رویکرد مهندسی معماری و عمران) 3123-29-050-1 1 6 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 55 دانلود
83 نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان 3123-29-006-2 1 7 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 35 دانلود
84 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی 3123-29-007-2 1 8 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 40 دانلود
85 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در اجرای معماری ساختمان 3123-30-021-1 1 9 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 125 دانلود
86 کارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافی(اکوساندر) 0-31/21/1/7/1 1 0 0 0 8 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 90 دانلود
87 هیدروگرافی با نرم افزار Hypack 0-31/21/1/6/1 1 0 0 0 9 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 80 دانلود
88 تهیه چارت های دریایی 0-31/25/1/1 1 0 0 0 0 5 0 9 2 0 3 2 1 1 3 118 دانلود
89 مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری 2-19/29/1/1 1 0 0 0 1 5 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود
90 متصدی برق و تاسیسات تونل 8-55/23/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 1 1 3 150 دانلود
91 نقشه کشی سازه 0-32/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 404 دانلود
92 ناظر و نقشه کش محل پایه های گاردیل 0-31/23/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 180 دانلود
93 نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی 0-32/55/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 120 دانلود
94 مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 120 دانلود
95 کمک مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 150 دانلود
96 معاون کارگاه 2-19/26/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 280 دانلود
97 معمار عملیات بتنی 9-52/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 320 دانلود
98 متصدی معاملات املاک 4-41/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 4 3 3 3 216 دانلود
99 مشاور خریدوفروش املاک 4-41/30/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 4 3 3 3 105 دانلود
100 مسئول ذخیره سازی مصالح 9-52/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 128 دانلود
101 انباردار مصالح 6-12/61/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 220 دانلود
102 مسئول انبار ملزومات فنی و کارگاهی 6-12/61/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 150 دانلود
103 مسئول و متصدی حفظ حریم راه ها 3-59/48/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 2 3 4 200 دانلود
104 تکنسین پاکسازی حریم راه 3-59/43/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 3 2 3 4 180 دانلود
105 بنای پل های سنگی 9-51/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 248 دانلود
106 کارگر نگهداری بتن 9-52/19/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 80 دانلود
107 مسئول سند بلاست 9-31/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 150 دانلود
108 سنگ تراش پل های سنگی 8-20/81/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 170 دانلود
109 نصاب تور سنگ 8-20/82/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 200 دانلود
110 خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 9-51/42/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 150 دانلود
111 دیوار چینی سنگی 9-51/41/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 200 دانلود
112 اپراتور تزریق بتن 9-52/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 110 دانلود
113 آرماتور بند 9-52/34/1/5/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 165 دانلود
114 کمک آرماتور بند 9-52/34/2/4/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 166 دانلود
115 کارگر عمومی آرماتور بند 7119-29-021-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود
116 قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/1/4/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 144 دانلود
117 کمک قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/2/4/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 110 دانلود
118 کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند 7119-29-028-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود
119 بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/1/3/1 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 170 دانلود
120 کمک بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/2/3/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 85 دانلود
121 کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز 7119-29-024-1 1 0 0 0 0 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود
122 فن ورز اسکلت بتنی 9-52/13/1/3/1 1 0 0 0 1 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 155 دانلود
123 مسئول اجرای سازه های بتنی 9-52/22/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 240 دانلود
124 مسئول دستگاه ویبره 9-52/18/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 72 دانلود
125 سرنصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 210 دانلود
126 آرماتوربند سیستم ICF در ساختمانسازی به روش صنعتی 9-52/35/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 92 دانلود
127 نصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/2/1 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 45 دانلود
128 طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنی 9-52/26/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 136 دانلود
129 داربست بند 8-74/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 213 دانلود
130 سرپرست گروه داربست بند 8-74/45/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 200 دانلود
131 کارگرتخریب کار ساختمانهای بتنی‘فولادی و بنایی 9-51/25/2/1 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 100 دانلود
132 مسئول تخریب کار ساختمانهای کلنگی‘فولادی و بتنی 9-51/25/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 64 دانلود
133 سرپرست دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-001-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 112 دانلود
134 کارور دسترسی با طناب Rope Access 7515-29-002-1 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 110 دانلود
135 کمک کارور دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-003-1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 110 دانلود
136 فن ورز کار در ارتفاع 9-59/91/1/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 250 دانلود
137 سازنده سقف شیروانی 9-53/59/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 176 دانلود
138 فن ورز اجرای سقف کرمیت 9-52/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 74 دانلود
139 پوشش کار اسکلت فلزی 9-74/4/6/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 62 دانلود
140 نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم LSF 9-74/47/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 2 1 7 120 دانلود
141 کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/2/3/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 227 دانلود
142 لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 90 دانلود
143 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 214 دانلود
144 کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 7126-29-001-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 28 دانلود
145 کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری 7126-29-004-1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 23 دانلود
146 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/2/3/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 126 دانلود
147 مسئول گروه خط کشی 9-74/41/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 3 1 7 350 دانلود
148 کانال ساز تهویه 8-39/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 2 7 450 دانلود
149 فن ورز اسکلت فلزی 9-74/40/1/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 450 دانلود
150 اسکلت ساز 9-74/41/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 147 دانلود
151 کمک اسکلت ساز 9-74/41/2/3/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 193 دانلود
152 کارگر عمومی جوشکاری 9-74/41/3/1/3 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 90 دانلود
153 کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 7214-29-002-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 16 دانلود
154 در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 210 دانلود
155 کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 248 دانلود
156 کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی 7214-29-005-1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 26 دانلود
157 تعمیرکار کارخانه آسفالت و سنگ شکن 8-12/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 3 2 7 240 دانلود
158 مسئول انفجار مواد ناریه 7-11/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 5 7 200 دانلود
159 متصدی نصب دستگاه های کارخانه آسفالت و سنگ شکن 7-12/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 1 1 8 150 دانلود
160 کارور حفاری چاه های عمیق آب 7-11/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 130 دانلود
161 اپراتور دستگاه حفار تونل 9-74/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 160 دانلود
162 سازنده لوله های سیمانی 9-52/20/2/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 60 دانلود
163 سازنده کانال های بتنی آبرسانی روباز 9-53/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 344 دانلود
164 متصدی نصب دستگاه های تولید بتن 9-52/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 130 دانلود
165 سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره 9622-29-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 1 8 200 دانلود
166 اپراتور دستگاه خط کش 8-39/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 2 4 3 8 130 دانلود
167 کارگر آزمایشگاه قیر و آسفالت 9-54/45/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 216 دانلود
168 کارگر آزمایشگاه مکانیک خاک 9-99/18/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 176 دانلود
169 کارگر عملیات آسفالتی 9-74/70/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 112 دانلود
170 کارگر راهسازی و راهداری 3-59/47/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 170 دانلود
171 کارگر ماهر نصب گاردیل 9-74/48/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 150 دانلود
172 کارگر عمومی ساختمان 9-51/23/3/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 31 دانلود
173 لکه گیر و روسازی آسفالت 9-74/69/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 1 4 1 3 9 72 دانلود
174 کارگر عمومی نقشه بردار 9313-29-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 1 4 1 3 9 16 دانلود