عنوان گروه : ساختمان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر پروژه 2-19/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 440 دانلود - -
2 مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK 3432-29-004-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 65 دانلود - -
3 برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP) 3432-29-012-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 40 دانلود - -
4 برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 0-22/14/1/2 1 3 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 64 دانلود - -
5 طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP 8-71/94/1/2 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود - -
6 طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP 8-71/95/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود - -
7 طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM 8-71/92/1/2 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 40 دانلود - -
8 طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development 3432-29-003-1 1 4 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 32 دانلود - -
9 مدیر مهندسان مشاور 1-34/24/1/2 1 5 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 40 دانلود - -
10 طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بتنی به وسیله نرم افزار Revit Structure 3432-29-001-1 1 6 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 70 دانلود - -
11 تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS 214240290030001 2 0 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 150 دانلود - -
12 طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی) 3432-29-007-1 1 1 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 30 دانلود - -
13 طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان 3432-29-009-1 1 2 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 150 دانلود - -
14 تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe 0-22/15/1/2 1 3 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 56 دانلود - -
15 طراحی سازه های بتن مسلح 3432-29-008-1 1 4 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 60 دانلود - -
16 طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله 0-32/58/1/1 1 5 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 60 دانلود - -
17 تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی111STAAD 0-22/17/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 112 دانلود - -
18 طراح و آنالیز سازه با SAP 0-22/19/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 120 دانلود - -
19 طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب 0-32/98/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 200 دانلود - -
20 طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر WESENT 8-71/91/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 112 دانلود - -
21 طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS 8-71/99/1/2 1 1 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود - -
22 طراح هیدرولیکی با برنامه 11 -MIKE 8-74/46/1/2 1 2 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود - -
23 طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS 8-74/45/1/2 1 3 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 48 دانلود - -
24 طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ABUQUS 3432-29-013-1 1 0 0 0 2 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 100 دانلود - -
25 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) 3432-29-011-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 100 دانلود - -
26 مسئول یا سرپرست اکیپ راهسازی و راهداری 3-59/63/1/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 250 دانلود - -
27 تحلیگر و طراحی سازه های فولادی،بتنی و صنعتی به کمک نرم افزار Robot Structure 3432-029-002-1 1 0 0 0 1 2 0 9 2 0 4 1 6 1 2 80 دانلود - -
28 ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) 2263-29-001-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 3 6 2 2 50 دانلود - -
29 مربی اجرای مقاوم سازی 1-32/86 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 0 2 3 2 124 دانلود - -
30 مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها 2-19/24/1/2 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 32 دانلود - -
31 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی 3123-29-052-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 40 دانلود - -
32 تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری 3123-29-053-1 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 70 دانلود - -
33 مدیر پیمان عمومی 2-19/23/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 40 دانلود - -
34 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمان 0-12/19/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 97 دانلود - -
35 آزمایشگر کنترل کیفیت بتن 311130290020001 2 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 150 دانلود - -
36 فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن 0-12/18/1/2 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 40 دانلود - -
37 فن ورز تست بتن کارگاهی( صنایع 9-74/74/1/2 1 2 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 40 دانلود - -
38 تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/68/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 324 دانلود - -
39 فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی 9-74/75/1/2 1 1 0 0 3 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 48 دانلود - -
40 تکنسین آزمایشگر قیر و آسفالت 0-22/77/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 216 دانلود - -
41 مسئول آزمایشگاه بتن 9-54/76/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 480 دانلود - -
42 مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/67/1/2/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 416 دانلود - -
43 کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew 0-31/28/1/2/1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود - -
44 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 0-31/28/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود - -
45 متصدی تعیین صورت وضعیت 0-33/28/1/2 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 77 دانلود - -
46 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS 3112/09 1 4 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود - -
47 تفکیک و تسطیح اراضی 0-31/21/1/4/1 1 5 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود - -
48 طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزی 0-31/21/1/5/1 1 6 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 80 دانلود - -
49 کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه 0-31/21/1/8/1 1 7 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 51 دانلود - -
50 انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری CGSURVEY 2142/08 1 8 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
51 ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه‌های خطی (DIGITIZING) 3112/16 1 9 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
52 پردازش تصویر با نرم افزار ERDAS 2142/14 1 0 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
53 پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB 2142/09 1 1 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
54 پردازش داده‌های (GPS) با نرم افزار TRIMBLE GEO OFFICE (TGO) 3112/15 1 2 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 40 دانلود - -
55 تعدیل و سرشکنی خطاهای مشاهدات نقشه برداری 2142/15 1 3 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود - -
56 تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری SURFER 3112/14 1 4 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
57 سرشکنی با نرم افزار GEOLAB 0 1 5 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
58 طراحی مسیر با نرم افزار SIVAN DESIGN CIVILCAD 2142/13 1 6 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 60 دانلود - -
59 کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D 0-31/21/2/2/15 1 7 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 93 دانلود - -
60 کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D 0-31/21/2/2/10 1 8 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 82 دانلود - -
61 کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (پیشرفته) 0-31/21/2/2/11 1 9 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 259 دانلود - -
62 کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (مقدماتی) 0-31/21/2/2/14 1 0 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 218 دانلود - -
63 نقشه بردار کارگاهی 1-31/22/1/1 1 1 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 153 دانلود - -
64 نقشه بردار مسیر - 1 2 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 103 دانلود - -
65 مسئول تاسیسات و تجهیزات کارگاهی 9-51/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 200 دانلود - -
66 کمک مباشر تونل سازی 9-99/14/2/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 144 دانلود - -
67 کمک مباشر عملیات خاکی 9-99/15/2/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 208 دانلود - -
68 مباشر عملیات خاکی راهسازی 9-99/15/1/2 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 344 دانلود - -
69 مباشر تونل سازی 9-99/14/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 208 دانلود - -
70 سرپرست اکیپ نقشه برداری 0-31/21/2/2/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 345 دانلود - -
71 کنترلر 9-52/26/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 200 دانلود - -
72 مباشر عملیات آسفالت 9-54/41/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 264 دانلود - -
73 کارور GPS 0-31/29/2/1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 100 دانلود - -
74 کمک نقشه بردار 0-31/21/2/3/1 1 0 0 0 4 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود - -
75 نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) 0-31/21/1/1/4 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 45 دانلود - -
76 نقشه بردار 0-31/21/1/2/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 210 دانلود - -
77 کمک کارور SDR MAP 0-31/28/2/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 70 دانلود - -
78 ترازیاب 0-31/22/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 250 دانلود - -
79 تکنسین نصب علائم افقی و عمودی 9-54/94/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 220 دانلود - -
80 کاردان مسئول بتن پاشی ( شات کریت ) دیواره تونل 9-52/23/1/1 1 0 0 0 0 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 160 دانلود - -
81 کاردان مسئول زهکشی 9-54/93/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 180 دانلود - -
82 کارور SDR MAP 0-31/28/1/1 1 0 0 0 2 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 85 دانلود - -
83 مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/1/1 1 0 0 0 3 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 85 دانلود - -
84 کمک مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/2/1 1 1 0 0 3 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 51 دانلود - -
85 مسئول تهیه و نصب ضربه گیر 9-54/92/1/1 1 0 0 0 5 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود - -
86 نیم رخ بردار عرضی 0-32/61/1/1 1 0 0 0 6 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 220 دانلود - -
87 نیولر 0-32/62/1/1 1 0 0 0 7 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 270 دانلود - -
88 مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 3432-30-008-1 1 1 0 0 8 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 150 دانلود - -
89 مسئول اجرای سازه های فلزی 9-52/24/1/1 1 0 0 0 2 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود - -
90 مسئول متره و برآورد راهسازی 0-32/31/1/2 1 0 0 0 3 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 320 دانلود - -
91 مسئول تهیه صورت کارکرد و تهیه دستور کار 0-33/35/1/2 1 0 0 0 4 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 144 دانلود - -
92 متصدی متره و برآورد 0-33/29/1/2 1 0 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 104 دانلود - -
93 متره و برآورد احجام کار 3123-29-032-1 1 1 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود - -
94 متره و براورد به کمک نرم افزار 3123-29-034-1 1 2 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود - -
95 کمک متصدی متره و برآورد 0-33/29/2/2 1 0 0 0 6 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 106 دانلود - -
96 مدیر دفتر فنی 2-19/27/1/2 1 0 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 280 دانلود - -
97 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی 3432-29-015-1 1 1 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود - -
98 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان 3123-29-051-1 1 3 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 110 دانلود - -
99 بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان 3123-29-054-1 1 4 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 30 دانلود - -
100 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی 3123-29-001-2 1 5 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 50 دانلود - -
101 نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (با رویکرد مهندسی معماری و عمران) 3123-29-050-1 1 6 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 55 دانلود - -
102 نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان 3123-29-006-2 1 7 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 35 دانلود - -
103 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی 3123-29-007-2 1 8 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 40 دانلود - -
104 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در اجرای معماری ساختمان 3123-30-021-1 1 9 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 125 دانلود - -
105 نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی 3123-29-003-1 1 0 1 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 48 دانلود - -
106 مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری 2-19/29/1/1 1 0 0 0 1 5 0 9 2 0 3 2 1 1 3 120 دانلود - -
107 متصدی برق و تاسیسات تونل 8-55/23/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 1 1 3 150 دانلود - -
108 کارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافی(اکوساندر) 0-31/21/1/7/1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 90 دانلود - -
109 هیدروگرافی با نرم افزار Hypack 0-31/21/1/6/1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 80 دانلود - -
110 تهیه چارت های دریایی 0-31/25/1/1 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 118 دانلود - -
111 خواندن نقشه های تاسیسات برقی 3123-29-024-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 26 دانلود - -
112 خواندن نقشه های تاسیسات مکانیکی 3123-29-025-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 26 دانلود - -
113 نقشه کشی سازه 0-32/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 404 دانلود - -
114 خواندن نقشه های اسکلت فلزی 3123-29-022-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 92 دانلود - -
115 خواندن نقشه های سازه بتنی 3123-29-023-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 92 دانلود - -
116 ناظر و نقشه کش محل پایه های گاردیل 0-31/23/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 180 دانلود - -
117 نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی 0-32/55/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 120 دانلود - -
118 مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 120 دانلود - -
119 کمک مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 150 دانلود - -
120 معاون کارگاه 2-19/26/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 280 دانلود - -
121 معمار عملیات بتنی 9-52/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 320 دانلود - -
122 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی 3123-29-013-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 7 5 2 3 48 دانلود - -
123 کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان 7119-29-011-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 7 5 2 3 48 دانلود - -
124 مشاور خریدوفروش املاک 4-41/30/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 4 3 3 3 101 دانلود - -
125 مسئول ذخیره سازی مصالح 9-52/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 128 دانلود - -
126 انباردار مصالح 6-12/61/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 220 دانلود - -
127 مسئول انبار ملزومات فنی و کارگاهی 6-12/61/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 150 دانلود - -
128 مسئول و متصدی حفظ حریم راه ها 3-59/48/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 2 3 4 200 دانلود - -
129 اجرای قالب بندی آجری فونداسیون 7114-29-003-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 48 دانلود - -
130 بنای پل های سنگی 9-51/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 248 دانلود - -
131 کارگر نگهداری بتن 9-52/19/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 80 دانلود - -
132 مسئول سند بلاست 9-31/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 150 دانلود - -
133 سنگ تراش پل های سنگی 8-20/81/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 170 دانلود - -
134 نصاب تور سنگ 8-20/82/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 200 دانلود - -
135 خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 711320290030001 2 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 150 دانلود - -
136 دیوارچین سنگی 711320290040001 2 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 150 دانلود - -
137 اجرای گودبرداری پی کنی و نصب نگهدارنده چاله و ترانشه 7114-29-006-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 48 دانلود - -
138 اپراتور تزریق بتن 9-52/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 110 دانلود - -
139 آرماتور بند 9-52/34/1/5/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 165 دانلود - -
140 فن ورز اجرای سقف کرمیت 9-52/20/1/1 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 74 دانلود - -
141 کمک آرماتور بند 9-52/34/2/4/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 166 دانلود - -
142 کارگر عمومی آرماتور بند 7119-29-021-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود - -
143 قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/1/4/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 144 دانلود - -
144 کمک قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/2/4/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 110 دانلود - -
145 کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند 7119-29-028-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود - -
146 بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/1/3/1 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 170 دانلود - -
147 کمک بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/2/3/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 85 دانلود - -
148 کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز 7119-29-024-1 1 0 0 0 0 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 16 دانلود - -
149 فن ورز اسکلت بتنی 9-52/13/1/3/1 1 0 0 0 1 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 155 دانلود - -
150 مسئول اجرای سازه های بتنی 9-52/22/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 240 دانلود - -
151 مسئول دستگاه ویبره 9-52/18/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 72 دانلود - -
152 سرنصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 210 دانلود - -
153 آرماتوربند سیستم ICF در ساختمانسازی به روش صنعتی 9-52/35/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 92 دانلود - -
154 نصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/2/1 1 1 0 0 5 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 210 دانلود - -
155 طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنی 9-52/26/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 136 دانلود - -
156 کار ایمن در ارتفاع 7119-29-008-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 48 دانلود - -
157 نصاب DRY WALL SYSTEM 3112/05 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 120 دانلود - -
158 داربست بند 8-74/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 213 دانلود - -
159 سرپرست گروه داربست بند 8-74/45/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 200 دانلود - -
160 کارگرتخریب کار ساختمانهای بتنی‘فولادی و بنایی 9-51/25/2/1 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 100 دانلود - -
161 مسئول تخریب کار ساختمانهای کلنگی‘فولادی و بتنی 9-51/25/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 64 دانلود - -
162 سرپرست دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-001-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 112 دانلود - -
163 کارور دسترسی با طناب Rope Access 7515-29-002-1 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 110 دانلود - -
164 کمک کارور دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-003-1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 110 دانلود - -
165 فن ورز کار در ارتفاع 9-59/91/1/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 250 دانلود - -
166 سازنده سقف شیروانی 9-53/59/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 176 دانلود - -
167 پوشش کار اسکلت فلزی 9-74/4/6/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 62 دانلود - -
168 نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم LSF 9-74/47/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 2 1 7 120 دانلود - -
169 کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/2/3/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 227 دانلود - -
170 لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 90 دانلود - -
171 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 214 دانلود - -
172 کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 7126-29-001-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 28 دانلود - -
173 کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری 7126-29-004-1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 23 دانلود - -
174 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/2/3/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 126 دانلود - -
175 مسئول گروه خط کشی 9-74/41/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 3 1 7 350 دانلود - -
176 کانال ساز تهویه 8-39/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 2 7 450 دانلود - -
177 فن ورز اسکلت فلزی 9-74/40/1/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 450 دانلود - -
178 اسکلت ساز 9-74/41/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 147 دانلود - -
179 کمک اسکلت ساز 9-74/41/2/3/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 193 دانلود - -
180 کارگر عمومی جوشکاری 9-74/41/3/1/3 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 90 دانلود - -
181 کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 7214-29-002-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 16 دانلود - -
182 در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 210 دانلود - -
183 کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 248 دانلود - -
184 کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی 7214-29-005-1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 26 دانلود - -
185 تعمیرکار کارخانه آسفالت و سنگ شکن 8-12/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 3 2 7 240 دانلود - -
186 مسئول انفجار مواد ناریه 7-11/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 5 7 200 دانلود - -
187 متصدی نصب دستگاه های کارخانه آسفالت و سنگ شکن 7-12/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 1 1 8 150 دانلود - -
188 کارور حفاری چاه های عمیق آب 7-11/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 130 دانلود - -
189 اپراتور دستگاه حفار تونل 9-74/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 160 دانلود - -
190 سازنده کانال های بتنی آبرسانی روباز 9-53/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 344 دانلود - -
191 سازنده لوله های سیمانی 9-52/20/2/1 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 60 دانلود - -
192 متصدی نصب دستگاه های تولید بتن 9-52/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 130 دانلود - -
193 سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره 9622-29-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 1 8 200 دانلود - -
194 اپراتور دستگاه خط کش 8-39/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 2 4 3 8 130 دانلود - -
195 کارگر عمومی ساختمان 9-51/23/3/1/2‎‏و‎‎‏‎931310290060001 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 31 دانلود - -
196 لکه گیر و روسازی آسفالت 9-74/69/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 72 دانلود - -
197 کارگر آزمایشگاه قیر و آسفالت 9-54/45/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 216 دانلود - -
198 کارگر آزمایشگاه مکانیک خاک 9-99/18/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 176 دانلود - -
199 کارگر عملیات آسفالتی 9-74/70/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 112 دانلود - -
200 کارگر راهسازی و راهداری 3-59/47/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 170 دانلود - -
201 کارگر ماهر نصب گاردیل 9-74/48/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 150 دانلود - -
202 کارگر عمومی نقشه بردار 9313-29-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 1 4 1 3 9 16 دانلود - -