عنوان گروه : معماری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد 0-32/55/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 4 1 6 1 2 100 دانلود
2 طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture 3432-029-003-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 1 6 1 2 94 دانلود
3 نقشه کش عمومی ساختمان 0-32/54/2/4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 402 دانلود
4 نقشه کشی معماری 0-32/54/1/5 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 419 دانلود
5 ترسیم نقشه های فاز 2 معماری 3432-30-009-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 70 دانلود
6 ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر 3432-30-014-01 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 80 دانلود
7 نقشه کش ساختمان با Autocad 0-32/54/1/1/1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 322 دانلود
8 نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار Google Lay Out 0-22/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 46 دانلود
9 تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 176 دانلود
10 طراح معماری داخلی 0-21/25/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 728 دانلود
11 اسکیس و تکنیک های راندو در معماری 3432-30-006-1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 250 دانلود
12 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری 3432-30-014-1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 60 دانلود
13 پرزنته و شیب بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop 3432-30-012-1 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 40 دانلود
14 طراح اسکیس و راندر با نرم ا فزار SKetchBook 3432-30-019-1 1 4 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 63 دانلود
15 طراحی معماری خانه براساس اصول اولیه معماری پایدار 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 64 دانلود
16 ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز شهری _با رویکرد مهندسی معماری و عمران) 3432-30-011-1 1 6 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 30 دانلود
17 معماری براساس اصول طب سنتی 6112/161/1 1 7 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 90 دانلود
18 طراح داخل منازل مسکونی با 3D - HOMEINTERIORS 0-32/54/2/2/2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 56 دانلود
19 طراح دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home – AN 0-32/54/1/3/6 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 80 دانلود
20 طراح فضاهای بزرگ ( هتل و فروشگاه ) با Ream – house 0-32/54/2/2/1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 60 دانلود
21 طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESIGN-and 0-32/54/2/2/5 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 20 دانلود
22 طراحی معماری به کمک ARCHICAD 0-32/54/2/2/6 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 80 دانلود
23 طراح معماری با نرم افزار 3DMAX 0-32/54/2/1/6 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 160 دانلود
24 طراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay 3432-30-018-1 1 1 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 85 دانلود
25 طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay 3432-30-013-1 1 2 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 90 دانلود
26 نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY 0-32/56/1/2 1 3 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 45 دانلود
27 کاربر بازیافت و به کارگیری مواد جامد فرسوده در معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان 3112/07 1 0 0 0 9 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 100 دانلود
28 مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار Studio 3dMax 3112/08 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 152 دانلود
29 طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه دو و سه بعدی با RHINOCEROS 0-22/20/1/1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 48 دانلود
30 طراحی معماری داخلی 0-21/24/2/2 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 295 دانلود
31 ماکت ساز ساختمان 3112/10 1 0 0 0 4 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 350 دانلود
32 طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro 3432-30-005-1 1 0 0 0 5 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 65 دانلود
33 طراحی مسکن(ویلایی و آپارتمانی) 0-32/54/2/2/4 1 0 0 0 6 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 297 دانلود
34 طراح و سازنده آبنما و محوطه 0-21/28/1/1 1 0 0 0 7 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 200 دانلود
35 بند کش ساختمان 9-59/96/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 346 دانلود
36 شومینه ساز 9-52/31/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 88 دانلود
37 معمار سنتی ابنیه های قدیمی 9-51/24/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 272 دانلود
38 سرپرست بنایی 9-51/23/1/2/3 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 300 دانلود
39 بنای سفت کار 9-51/23/1/4/2 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 247 دانلود
40 کمک بنای سفت کار 9-51/23/2/4/1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 221 دانلود
41 کارگر عمومی بنای سفت کار 7112-30-001-1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 16 دانلود
42 کارور اجرای بلوک AAC درساختمان 7111-30-001-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 2 1 1 7 140 دانلود
43 کمک سنگ کار 9-51/43/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 130 دانلود
44 سنگ کار 9-51/43/1/4/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 162 دانلود
45 معرق کار سنگ صنعتی 7123-30-002-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 164 دانلود
46 مونتاژ کار قطعات سنگ صنعتی 7123-30-003-1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 38 دانلود
47 کارگر عمومی سنگ کار 7113-30-001-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 24 دانلود
48 نصاب ورق های کامپوزیت آلومینیومی 9-51/57/1/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 2 1 7 420 دانلود
49 کاشی کاری معرق ( کاشی سنتی ) 9-51/54/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 240 دانلود
50 کاشی کار 9-51/52/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 177 دانلود
51 کمک کاشی کار 9-51/52/2/3/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 60 دانلود
52 کارگر عمومی کاشی کار 7113-30-004-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 16 دانلود
53 کمک گچ کار 9-55/13/2/3/2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 167 دانلود
54 گچ بر 9-55/13/1/3 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 400 دانلود
55 گچ کار 9-55/13/1/3/2 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 193 دانلود
56 نصاب و مجری صفحات روکش دار گچی 7119-29-013-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 132 دانلود
57 گچ کاری با گچ های نوین(پاششی) 7123-30-001-1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 35 دانلود
58 کارگر عمومی گچ کار 7123-30-004-1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 16 دانلود
59 سیمانکار 9-55/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 296 دانلود
60 عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 8-39/59/1/3/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 115 دانلود
61 کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 8-39/59/2/3/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 107 دانلود
62 کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 7124-30-001-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 16 دانلود
63 طراح و نصاب شیشه سکوریت 9-59/27/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 5 2 1 7 48 دانلود
64 نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت 9-59/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 117 دانلود
65 کمک نقاش ساختمان 9-31/25/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 177 دانلود
66 نقاش ساختمان 9-31/25/1/4/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 253 دانلود
67 رنگ کاری ساختمان 1/3/‎‏الف‎‎‏‎/31/25-9 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 1545 دانلود
68 نقاشی ساختمان 1/3/‎‏ب‎‎‏‎/31/25-9 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 1545 دانلود
69 نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری 7122-29-001-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 100 دانلود
70 کارگر عمومی نقاش ساختمان 7131-30-001-1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 16 دانلود
71 فضاساز یکپارچه دکوراتیو (پوشش3D) - 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 150 دانلود
72 استادکار هنر آیینه کاری 1-61/97/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 5 1 3 7 815 دانلود
73 کمک استاد کارهنر آیینه کاری 1-61/97/2/2/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 5 1 3 7 451 دانلود
74 برقکار ساختمان 8-55/30/1/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 137 دانلود
75 کمک برقکار ساختمان 8-55/30/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 303 دانلود
76 کارگر عمومی برقکار ساختمان 7411-30-001-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 20 دانلود
77 فن ورز برق ساختمان(ماهر) 8-55/31/1/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 280 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی