عنوان گروه : معماری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد 0-32/55/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 4 1 6 1 2 100 دانلود - -
2 طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture 3432-029-003-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 1 6 1 2 94 دانلود - -
3 مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS - 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 1 3 150 دانلود - -
4 نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار Google Lay Out 0-22/21/1/1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 46 دانلود - -
5 نقشه کش عمومی ساختمان 0-32/54/2/4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 402 دانلود - -
6 نقشه کشی معماری 0-32/54/1/5 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 419 دانلود - -
7 ترسیم نقشه های فاز 2 معماری 3432-30-009-1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 70 دانلود - -
8 ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر 3432-30-014-01 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 80 دانلود - -
9 نقشه کش ساختمان با Autocad 0-32/54/1/1/1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 8 1 1 3 322 دانلود - -
10 طراحی فضاهای شهری - 1 1 0 0 4 1 0 0 3 0 3 4 3 2 3 240 دانلود - -
11 طراح دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home – AN 0-32/54/1/3/6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 80 دانلود - -
12 طراح فضاهای بزرگ ( هتل و فروشگاه ) با Ream – house 0-32/54/2/2/1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 60 دانلود - -
13 طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESIGN-and 0-32/54/2/2/5 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 20 دانلود - -
14 طراحی معماری به کمک ARCHICAD 0-32/54/2/2/6 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 80 دانلود - -
15 کاربر بازیافت و به کارگیری مواد جامد فرسوده در معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان 3112/07 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 100 دانلود - -
16 طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی و دو بعدی با RHINOCEROS 0-22/20/1/1 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 48 دانلود - -
17 طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro 3432-30-005-1 1 7 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 65 دانلود - -
18 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Trimble Sketch up ﻭ ﺭﻧﺪﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻼﮔﻴﻦVary - 1 8 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 100 دانلود - -
19 ﻃﺮاﺣﻲ ومدلسازی ﻣﻌﻤﺎری با اﻓﺰار ﻧﺮم Grasshopper - 1 9 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 40 دانلود - -
20 تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 176 دانلود - -
21 طراح معماری داخلی(درجه1) 0-21/25/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 728 دانلود - -
22 اسکیس و تکنیک های راندو در معماری 3432-30-006-1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 250 دانلود - -
23 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری 3432-30-014-1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 60 دانلود - -
24 پرزنته و شیب بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop 3432-30-012-1 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 40 دانلود - -
25 طراح اسکیس و راندر با نرم ا فزار SKetchBook 3432-30-019-1 1 4 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 63 دانلود - -
26 طراحی معماری خانه براساس اصول اولیه معماری پایدار 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 64 دانلود - -
27 بکارگیری ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهری با رویکرد مهندسی معماری و عمران 3432-30-011-1 1 6 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 30 دانلود - -
28 معماری براساس اصول طب سنتی 6112/161/1 1 7 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 90 دانلود - -
29 طراح داخل منازل مسکونی با 3D - HOMEINTERIORS 0-32/54/2/2/2 1 8 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 56 دانلود - -
30 دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up - 1 9 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 99 دانلود - -
31 طراح معماری با نرم افزار 3DMAX 0-32/54/2/1/6 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 160 دانلود - -
32 طراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay 3432-30-018-1 1 1 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 85 دانلود - -
33 طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay 3432-30-013-1 1 2 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 90 دانلود - -
34 نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY 0-32/56/1/2 1 3 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 45 دانلود - -
35 دکوراسیون و طراحی معماری داخلی با استفاده از نرم افزار 3DMAX VRay و رندرگیری با پلاگین - 1 4 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 110 دانلود - -
36 طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار3DMAX و رندرگیری با پلاگینVRay - 1 5 0 0 8 0 0 0 3 0 3 2 3 4 3 75 دانلود - -
37 مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار Studio 3dMax 3112/08 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 152 دانلود - -
38 طراحی معماری داخلی(درجه2) 0-21/24/2/2 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 295 دانلود - -
39 اسکیس و تکنیکهای راندو در طراحی شهری - 1 1 0 0 3 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 240 دانلود - -
40 ماکت ساز ساختمان 3112/10 1 0 0 0 4 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 350 دانلود - -
41 طراحی مسکن(ویلایی و آپارتمانی) 0-32/54/2/2/4 1 0 0 0 6 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 297 دانلود - -
42 طراح و سازنده آبنما و محوطه 0-21/28/1/1 1 0 0 0 7 1 0 0 3 0 3 2 3 4 3 200 دانلود - -
43 بندکش ساختمان 711120300020001 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 120 دانلود - -
44 معمار سنتی ابنیه های قدیمی 9-51/24/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 272 دانلود - -
45 سرپرست بنایی 9-51/23/1/2/3 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 300 دانلود - -
46 بنای سفت کار 9-51/23/1/4/2 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 247 دانلود - -
47 کمک بنای سفت کار 9-51/23/2/4/1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 221 دانلود - -
48 کارگر عمومی بنای سفت کار 7112-30-001-1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 16 دانلود - -
49 شومینه ساز 9-52/31/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 2 1 1 7 88 دانلود - -
50 کارور اجرای بلوک AAC درساختمان 7111-30-001-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 2 1 1 7 140 دانلود - -
51 کمک سنگ کار 9-51/43/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 130 دانلود - -
52 سنگ کار 9-51/43/1/4/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 162 دانلود - -
53 معرق کار سنگ صنعتی 7123-30-002-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 164 دانلود - -
54 مونتاژ کار قطعات سنگ صنعتی 7123-30-003-1 1 1 0 0 4 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 38 دانلود - -
55 کارگر عمومی سنگ کار 7113-30-001-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 3 1 1 7 24 دانلود - -
56 کاشی کاری معرق ( کاشی سنتی ) 9-51/54/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 240 دانلود - -
57 کاشی کار 9-51/52/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 177 دانلود - -
58 کمک کاشی کار 9-51/52/2/3/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 60 دانلود - -
59 کارگر عمومی کاشی کار 7113-30-004-1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 2 2 1 7 16 دانلود - -
60 گچ کاری با گچ های نوین(پاششی) 7123-30-001-1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 35 دانلود - -
61 نصاب ورق های کامپوزیت آلومینیومی 9-51/57/1/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 420 دانلود - -
62 کمک گچ کار 9-55/13/2/3/2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 167 دانلود - -
63 گچ بر 9-55/13/1/3 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 400 دانلود - -
64 گچ کار 9-55/13/1/3/2 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 193 دانلود - -
65 نصاب و مجری صفحات روکش دار گچی 7119-29-013-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 132 دانلود - -
66 کارگر عمومی گچ کار 7123-30-004-1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 16 دانلود - -
67 سیمانکار 9-55/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 296 دانلود - -
68 ﺳﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻧﻤﺎ 7114-29-007-1 1 1 0 0 9 0 0 0 3 0 2 3 2 1 7 48 دانلود - -
69 عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 8-39/59/1/3/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 115 دانلود - -
70 کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 8-39/59/2/3/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 107 دانلود - -
71 کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 7124-30-001-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 4 2 1 7 16 دانلود - -
72 طراح و نصاب شیشه سکوریت 9-59/27/1/2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 2 1 7 48 دانلود - -
73 نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت 9-59/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 117 دانلود - -
74 کمک نقاش ساختمان 9-31/25/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 177 دانلود - -
75 نقاش ساختمان 9-31/25/1/4/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 253 دانلود - -
76 رنگ کاری ساختمان 1/3/‎‏الف‎‎‏‎/31/25-9 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 1545 دانلود - -
77 نقاشی ساختمان 1/3/‎‏ب‎‎‏‎/31/25-9 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 1545 دانلود - -
78 نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری 7122-29-001-1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 100 دانلود - -
79 کارگر عمومی نقاش ساختمان 7131-30-001-1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 16 دانلود - -
80 فضاساز یکپارچه دکوراتیو (پوشش3D) - 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 1 3 1 7 150 دانلود - -
81 استادکار هنر آیینه کاری 1-61/97/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 5 1 3 7 815 دانلود - -
82 کمک استاد کارهنر آیینه کاری 1-61/97/2/2/1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 5 1 3 7 451 دانلود - -
83 برقکار ساختمان 8-55/30/1/1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 137 دانلود - -
84 کمک برقکار ساختمان 8-55/30/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 303 دانلود - -
85 کارگر عمومی برقکار ساختمان 7411-30-001-1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 20 دانلود - -
86 فن ورز برق ساختمان(ماهر) 8-55/31/1/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 1 4 7 280 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی