عنوان گروه : فناوری اطلاعات


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT 3-42/22/1/2 1 0 0 0 8 4 1 3 5 0 4 2 1 2 1 304 دانلود - -
2 مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT 3-42/17/1/2 1 0 0 0 0 5 1 3 5 0 4 2 1 2 1 432 دانلود - -
3 مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور 0-23/84/1/2 1 0 0 0 6 7 1 3 5 0 4 2 1 2 1 280 دانلود - -
4 بازاریابی فروشگاه مجازی 2431/19/1 1 0 0 0 5 0 0 3 5 0 3 1 2 2 1 75 دانلود - -
5 بازاریابی الکترونیکی 2513-53-043-1 1 1 0 0 5 0 0 3 5 0 3 1 2 2 1 64 دانلود - -
6 مستند سازی امنیت شبکــه و اطلاعات 2523-53-024-1 1 2 2 0 9 5 0 3 5 0 2 0 3 3 1 64 دانلود - -
7 مدیریت وبلاگ 2513-53-087-1 1 1 0 0 0 4 1 3 5 0 2 0 3 3 1 30 دانلود - -
8 مدیر CAFE NET 3512/47 1 0 0 0 1 4 1 3 5 0 2 0 3 3 1 90 دانلود - -
9 کاربری Portal 2513-53-063-1 1 1 0 0 4 4 1 3 5 0 2 0 3 3 1 32 دانلود - -
10 مدیر GAME NET(بازی های شبکه ای) 3512/42 1 0 0 0 5 4 1 3 5 0 2 0 3 3 1 89 دانلود - -
11 مدیریت فروشگاه اینترنتی 3512/41 1 1 0 0 9 4 1 3 5 0 2 0 3 3 1 70 دانلود - -
12 مدیریت استانداردهای امنیت اطلاعات(ISMS) 2523-53-023-1 1 9 1 0 9 5 0 3 5 0 3 0 3 3 1 64 دانلود - -
13 مدیریت آموزش الکترونیکی 2513/90/2 1 1 0 0 1 5 1 3 5 0 3 0 3 3 1 64 دانلود - -
14 مدیر یت زنجیره پشتیبان (SCM) 2513-53-059-1 1 1 0 0 6 4 1 3 5 0 4 0 3 3 1 50 دانلود - -
15 تولیدویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش وارائه 2513-53-168-1 1 1 0 0 6 6 0 3 5 0 2 6 6 1 2 56 دانلود - -
16 استفاده از FIREWORK 1-61/49/1/2 1 1 0 0 1 7 0 3 5 0 2 6 6 1 2 72 دانلود - -
17 کاربری نرم افزار Snagit 2523-53-129-1 1 1 0 0 7 7 0 3 5 0 2 6 6 1 2 24 دانلود - -
18 After Effects 101: Yellow Belt 2513-53-137-1 1 1 0 0 5 8 0 3 5 0 2 6 6 1 2 30 دانلود - -
19 After Effects 301 Black Belt 2513-53-139-1 1 2 0 0 5 8 0 3 5 0 2 6 6 1 2 48 دانلود - -
20 After Effects 201: Green Belt 2513-53-138-1 1 3 0 0 5 8 0 3 5 0 2 6 6 1 2 40 دانلود - -
21 After Effects Jumpstart: zero to HERO 2513-53-141-1 1 5 0 0 5 8 0 3 5 0 2 6 6 1 2 40 دانلود - -
22 Microsoft Power Point 2016 2519-53-103-1 1 3 0 0 4 0 1 3 5 0 2 6 6 1 2 50 دانلود - -
23 کاروری FLASH 2513/75 1 1 0 0 3 1 1 3 5 0 2 6 6 1 2 58 دانلود - -
24 تدوین گری با نرم افزار Avid Liquid 2513-53-056-1 1 2 0 0 0 2 1 3 5 0 2 6 6 1 2 40 دانلود - -
25 انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA 2513-53-075-1 1 1 0 0 4 0 0 3 5 0 3 6 6 1 2 60 دانلود - -
26 بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی 2515-53-117-1 1 0 0 0 6 0 0 3 5 0 3 6 6 1 2 75 دانلود - -
27 طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS 2513-53-148-1 1 0 0 0 5 8 0 3 5 0 3 6 6 1 2 212 دانلود - -
28 After Effects Creative License 2513-53-140-1 1 4 0 0 5 8 0 3 5 0 3 6 6 1 2 128 دانلود - -
29 کارور After Effects 2513-53-130-1 1 6 0 0 5 8 0 3 5 0 3 6 6 1 2 190 دانلود - -
30 طراح جلوه های ویژهAFTER EFFECTS 2513-53-151-1 1 0 0 0 6 8 0 3 5 0 3 6 6 1 2 212 دانلود - -
31 کاروریCaptivate 2513-53-145-1 1 2 0 0 6 9 0 3 5 0 3 6 6 1 2 48 دانلود - -
32 کاروری ECDL CAD 1-63/60/1/2 1 1 0 0 2 1 1 3 5 0 3 6 6 1 2 48 دانلود - -
33 کاروری FREEHAND 2513/73 1 1 0 0 5 1 1 3 5 0 3 6 6 1 2 72 دانلود - -
34 برنامه نویس Directx 1-62/61/1/1/4 1 0 0 0 3 2 0 3 5 0 4 6 6 1 2 400 دانلود - -
35 برنامه نویسی بازی های رایانه ای 0-84/79/1/2/10 1 0 0 0 0 4 0 3 5 0 4 6 6 1 2 216 دانلود - -
36 رایانه کار DIRECTOR * 1-61/47/1/2 1 0 0 0 0 7 0 3 5 0 4 6 6 1 2 80 دانلود - -
37 سازنده چند رسانه ای با CUBASE (آهنگ سازی) 2523-53-135-1 1 0 0 0 2 8 0 3 5 0 4 6 6 1 2 85 دانلود - -
38 طراح و سازنده فیلم و بازی با CINEMA 4D 2513-53-070-1 1 0 0 0 6 9 0 3 5 0 4 6 6 1 2 90 دانلود - -
39 کارور Anime Studio Pro 2513-53-146-1 1 1 0 0 6 9 0 3 5 0 4 6 6 1 2 80 دانلود - -
40 کارور Iclone Pro 2513-53-150-1 1 3 0 0 6 9 0 3 5 0 4 6 6 1 2 112 دانلود - -
41 Graphic design technology skills in international competitions 2513-53-144-1 1 2 0 0 9 9 0 3 5 0 4 6 6 1 2 340 دانلود - -
42 طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max 1-62/50/1/6 1 0 0 0 5 0 1 3 5 0 4 6 6 1 2 230 دانلود - -
43 کارور AUTO CAD 2513/76 1 0 0 0 8 0 1 3 5 0 4 6 6 1 2 142 دانلود - -
44 ویرایش حرفه ای ویدئو با Ulead Video Studio 2513-53-154-1 1 1 0 0 0 2 1 3 5 0 4 6 6 1 2 80 دانلود - -
45 مربی آموزش الکترونیکی 2513/90/1 1 1 0 0 4 5 1 3 5 0 3 6 5 3 2 44 دانلود - -
46 آنالیزگر نیازمندیها(از طریق تولید نرم افزار) 3512/45 1 0 0 0 3 0 0 3 5 0 4 1 1 5 2 70 دانلود - -
47 تحلیلگر ANSYS 0-32/21/1/1 1 0 0 0 2 4 0 3 5 0 4 1 1 5 2 75 دانلود - -
48 تحلیل DEFORMS 0-32/19/1/1 1 1 0 0 3 4 0 3 5 0 4 1 1 5 2 40 دانلود - -
49 تحلیل ABAQUS 0-32/22/1/1 1 1 0 0 4 4 0 3 5 0 4 1 1 5 2 60 دانلود - -
50 استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1 2-19/86/1/2 1 1 0 0 3 7 0 3 5 0 4 1 1 5 2 24 دانلود - -
51 استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2 2-19/86/2/2 1 1 0 0 4 7 0 3 5 0 4 1 1 5 2 24 دانلود - -
52 استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 2-19/79/2/2 1 1 0 0 8 7 0 3 5 0 4 1 1 5 2 24 دانلود - -
53 استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1 2-19/79/1/2 1 1 0 0 9 7 0 3 5 0 4 1 1 5 2 24 دانلود - -
54 طراح و تحلیگر عمومی سیستمها 0-23/94/1/2 1 0 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 296 دانلود - -
55 روش تحقیق در شبکه های اجتماعی 2513-53-052-1 1 2 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 55 دانلود - -
56 برنامه نویسی با Matlab 2513-53-082-1 1 3 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 45 دانلود - -
57 برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab - 1 4 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 100 دانلود - -
58 برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab - 1 5 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 152 دانلود - -
59 برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab - 1 6 0 0 0 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 85 دانلود - -
60 طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP 2513-53-079-1 1 1 0 0 1 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 60 دانلود - -
61 طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با MARIADB-MYSQL 2513-53-067-1 1 1 0 0 2 9 0 3 5 0 4 1 1 5 2 60 دانلود - -
62 مهندس تحلیگر oo و طراحی با UML 0-84/99/1/2 1 0 0 0 1 6 1 3 5 0 4 1 1 5 2 320 دانلود - -
63 Matrix Structural Analysis @ Dynamics Using SAP2000 2523-53-132-1 1 0 0 0 4 9 1 3 5 0 4 1 1 5 2 90 دانلود - -
64 نصاب و پیکر بندی سرور 2008 2513/111 1 0 0 0 9 8 1 3 5 0 3 2 1 5 2 90 دانلود - -
65 تکنسین برنامه نویس OO با ++C 0-42/27/1/2 1 0 0 0 4 5 0 3 5 0 4 2 1 5 2 240 دانلود - -
66 کاروری UNIX 0-84/22/1/2 1 1 0 0 2 2 1 3 5 0 4 2 1 5 2 56 دانلود - -
67 مدیریت DEBIAN 2513-53-080-1 1 1 0 0 3 3 1 3 5 0 4 2 1 5 2 70 دانلود - -
68 مدیر FEDORA 2513-53-068-1 1 0 0 0 4 3 1 3 5 0 4 2 1 5 2 90 دانلود - -
69 مدیریت RED HAT 2513-53-081-1 1 1 0 0 5 3 1 3 5 0 4 2 1 5 2 60 دانلود - -
70 مدیر RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION 2513-53-076-1 1 0 0 0 6 3 1 3 5 0 4 2 1 5 2 0 دانلود - -
71 مدیر UBUNTU 2513-53-069-1 1 0 0 0 8 3 1 3 5 0 4 2 1 5 2 90 دانلود - -
72 لینوکس (LPIC-1) 2513/100 1 1 0 0 2 4 1 3 5 0 4 2 1 5 2 47 دانلود - -
73 مدیریتISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX 3-42/16/1/2 1 1 0 0 3 4 1 3 5 0 4 2 1 5 2 32 دانلود - -
74 مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 0-23/87/1/2 1 0 0 0 7 4 1 3 5 0 4 2 1 5 2 416 دانلود - -
75 نصب و پیکربندی IIS 2513-53-077-1 1 1 0 0 7 4 1 3 5 0 4 2 1 5 2 30 دانلود - -
76 مدیرSERVER Apache Tomcat Web 0-23/89/1/2 1 0 0 0 2 5 1 3 5 0 4 2 1 5 2 240 دانلود - -
77 نصب و پیکربندی PHP,MYSQL,APACHE 3319-39-870-1 1 1 0 0 2 5 1 3 5 0 4 2 1 5 2 21 دانلود - -
78 مدیریت شبکه NETWARE - NOVELL 2513/82 1 0 0 0 3 5 1 3 5 0 4 2 1 5 2 100 دانلود - -
79 مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux 0-23/98/1/2 1 0 0 0 0 6 1 3 5 0 4 2 1 5 2 440 دانلود - -
80 مهندس کامپیوتر درGreen it 2512-53-101-1 1 0 0 0 4 7 1 3 5 0 4 2 1 5 2 320 دانلود - -
81 مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 0-23/95/1/2 1 0 0 0 6 8 1 3 5 0 4 2 1 5 2 288 دانلود - -
82 برنامه نویسیKotlin برای توسعه اندروید - 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 4 3 1 5 2 81 دانلود - -
83 برنامه نویس AJAX 2513-53-073-1 1 0 0 0 7 0 0 3 5 0 4 3 1 5 2 96 دانلود - -
84 برنامه نویسی با LINQ 2513-53-074-1 1 1 0 0 9 0 0 3 5 0 4 3 1 5 2 72 دانلود - -
85 برنامه نویس perl 2514-53-100-1 1 0 0 0 1 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 114 دانلود - -
86 برنامه نویس Silver Light 2513-53-048-1 1 0 0 0 2 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 160 دانلود - -
87 برنامه نویس ارشدجاوا 2513-53-047-1 1 0 0 0 3 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 80 دانلود - -
88 برنامه نویس برنامه های کاربردی Android 2513-53-002-1 1 0 0 0 4 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 180 دانلود - -
89 برنامه نویسی Basic 4 Android (تلفن همراه- تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی) 2515-53-118-1 1 1 0 0 4 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
90 برنامه نویسی پیشرفته جاوا ( Java EE/J2EE) 2513-53-046-1 1 1 0 0 5 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 40 دانلود - -
91 برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهای ویژه) 2513-53-049-1 1 0 0 0 6 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 120 دانلود - -
92 برنامه نویس ( C# (Windows Application * 3512/48 1 0 0 0 7 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
93 برنامه نویس ( C# (Web Application * 3512/51 1 0 0 0 8 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
94 برنامه نویس (DELPHI، VB) * 0-84/80/1/3/3 1 0 0 0 9 1 0 3 5 0 4 3 1 5 2 460 دانلود - -
95 برنامه نویس Web Application) VB.NET) 3512/50 1 0 0 0 0 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
96 برنامه نویس Windows Application) VB.NET) 3512/49 1 0 0 0 1 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
97 برنامه نویس ASP.NET 3512/46 1 0 0 0 2 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
98 Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET 2513-53-119-1 1 1 0 0 2 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 60 دانلود - -
99 برنامه نویس PASCAL 0-84/83/1/3 1 0 0 0 4 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 120 دانلود - -
100 برنامه نویسی Python 0-85/95/1/2 1 0 0 0 6 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 80 دانلود - -
101 برنامه نویس WPF 3512/44 1 0 0 0 8 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 120 دانلود - -
102 برنامه نویس زبان DELPHI 2513/77 1 0 0 0 9 2 0 3 5 0 4 3 1 5 2 140 دانلود - -
103 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * 1-84/75/1/3 1 0 0 0 2 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 170 دانلود - -
104 (Web Design fundamental (HTML5, CSS3 2513-53-120-1 1 1 0 0 2 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 54 دانلود - -
105 برنامه نویس زبان JAVA 0-84/76/1/2 1 0 0 0 3 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 108 دانلود - -
106 برنامه نویس زبان VISUAL- C 0-84/78/1/2 1 0 0 0 4 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 184 دانلود - -
107 برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO 2513/78 1 0 0 0 6 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 150 دانلود - -
108 برنامه نویسVISUAL-BASIC * 0-84/80/1/3 1 0 0 0 9 3 0 3 5 0 4 3 1 5 2 132 دانلود - -
109 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی * 0-84/80/1/3/1 1 0 0 0 1 4 0 3 5 0 4 3 1 5 2 240 دانلود - -
110 توسعه دهنده web با Multimedia 2513-53-060-1 1 0 0 0 0 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 80 دانلود - -
111 توسعه دهنده وب با PHP 2513-53-131-1 1 0 0 0 1 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 130 دانلود - -
112 تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio 2513-53-152-1 1 1 0 0 2 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 48 دانلود - -
113 تولید کننده چندرسانه ای با Authorware * 0-84/87/1/2 1 0 0 0 3 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
114 کارور Inkscape 2513-53-149-1 1 1 0 0 5 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
115 کاربری Auto play Media Studio 2513-53-058-1 1 2 0 0 5 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 75 دانلود - -
116 طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با MMB 2513-53-057-1 1 3 0 0 5 6 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
117 رایانه کار Visual Interdev 1-61/45/1/2 1 0 0 0 6 7 0 3 5 0 4 3 1 5 2 104 دانلود - -
118 طراح سایت با DHTML 2523-53-128-1 1 0 0 0 7 8 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
119 طراح مقدماتی صفحات WEB 2513/70 1 0 0 0 9 8 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
120 طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA 2513-53-065-1 1 0 0 0 4 9 0 3 5 0 4 3 1 5 2 90 دانلود - -
121 طراحی و توسعه وب سیستم ها با SHARE POINT 2513-53-066-1 1 1 0 0 5 9 0 3 5 0 4 3 1 5 2 60 دانلود - -
122 طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) 2513/21 1 0 0 0 7 9 0 3 5 0 4 3 1 5 2 100 دانلود - -
123 طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS) 2513/20 1 0 0 0 8 9 0 3 5 0 4 3 1 5 2 110 دانلود - -
124 کاربر poser 2513/114 1 0 0 0 1 0 1 3 5 0 4 3 1 5 2 220 دانلود - -
125 کاروری Dreamweaver * 1-61/48/1/3 1 1 0 0 1 1 1 3 5 0 4 3 1 5 2 70 دانلود - -
126 متخصص PERL برای توسعه WEB 0-84/21/1/2 1 0 0 0 1 3 1 3 5 0 4 3 1 5 2 400 دانلود - -
127 مدیر seo 2513-53-157-1 1 0 0 0 7 3 1 3 5 0 4 3 1 5 2 220 دانلود - -
128 مهندس برنامه نویس PERL 0-84/26/1/2 1 0 0 0 9 5 1 3 5 0 4 3 1 5 2 320 دانلود - -
129 مهندس توسعه دهنده وب با Java Script 0-84/84/1/2 1 0 0 0 3 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 304 دانلود - -
130 برنامه نویسی مقدماتی جاوا (Core Java / J2SE ) 2513-53-045-1 1 1 0 0 3 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 40 دانلود - -
131 مهندس توسعه سیستم ها با XML 0-84/25/1/2 1 0 0 0 4 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 280 دانلود - -
132 مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET 0-84/27/1/2 1 0 0 0 5 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 400 دانلود - -
133 مهندس سازنده Web Site های E-Commerce 0-84/86/1/2 1 0 0 0 6 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 328 دانلود - -
134 مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB 0-24/88/1/2 1 0 0 0 8 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 240 دانلود - -
135 مهندس طراح تجارت الکترونیک 0-84/93/1/2 1 0 0 0 9 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 360 دانلود - -
136 مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری) 1330/10 1 1 0 0 9 6 1 3 5 0 4 3 1 5 2 132 دانلود - -
137 مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب 0-84/91/1/2 1 0 0 0 2 7 1 3 5 0 4 3 1 5 2 424 دانلود - -
138 مهندس کامپیوتر در طراحی GUI 0-84/95/1/2 1 0 0 0 8 7 1 3 5 0 4 3 1 5 2 340 دانلود - -
139 مهندس برنامه نویس J2EE 0-84/76/1/2/8 1 0 0 0 5 9 1 3 5 0 4 3 1 5 2 112 دانلود - -
140 برنامه نویسی c++ - 1 1 0 0 6 9 1 3 5 0 4 3 1 5 2 110 دانلود - -
141 مهارت عمومی برنامه نویسی * 0-84/80/1/3/4 1 0 0 0 5 5 1 3 5 0 3 4 1 5 2 325 دانلود - -
142 برنامه نویس Entity Framework 2513-53-072-1 1 0 0 0 8 0 0 3 5 0 4 4 1 5 2 84 دانلود - -
143 برنامه نویس MVC 2513-53-071-1 1 0 0 0 0 1 0 3 5 0 4 4 1 5 2 115 دانلود - -
144 برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا 2523-53-029-1 1 8 0 0 9 5 0 3 5 0 4 4 1 5 2 64 دانلود - -
145 متخصص داده کاوی با Rapid Miner 2523-53-133-1 1 0 0 0 2 3 1 3 5 0 4 9 1 5 2 105 دانلود - -
146 مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش 0-23/85/1/2 1 0 0 0 0 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 560 دانلود - -
147 مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت 3-42/18/1/2 1 0 0 0 1 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 280 دانلود - -
148 مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه 0-23/86/1/2 1 0 0 0 2 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 320 دانلود - -
149 مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار 0-84/98/1/2 1 0 0 0 3 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 296 دانلود - -
150 استفاده از نرم افزار Comfar 2523-53-134-1 1 2 0 0 3 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 50 دانلود - -
151 مهندس کیفیت نرم افزار 0-23/96/1/2 1 0 0 0 5 8 1 3 5 0 4 9 1 5 2 320 دانلود - -
152 ITIL V3 Foundation Level 2513-53-100-1 1 1 0 0 2 9 1 3 5 0 4 9 1 5 2 60 دانلود - -
153 Microsoft Access 2016 2519-53-104-1 1 4 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 2 5 2 70 دانلود - -
154 رایانه کار(ORACLE(ORACLE OPERATOR 0-84/28/1/2 1 0 0 0 0 8 0 3 5 0 4 1 2 5 2 72 دانلود - -
155 کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access * 0-84/80/1/3/2 1 0 0 0 2 0 1 3 5 0 4 1 2 5 2 180 دانلود - -
156 کارور ACCESS 3852/58 1 0 0 0 6 0 1 3 5 0 4 1 2 5 2 132 دانلود - -
157 کاروریEXCEL 2513/88 1 1 0 0 9 2 1 3 5 0 4 1 2 5 2 57 دانلود - -
158 مدیر SQL SERVER 0-23/82/1/2 1 0 0 0 3 4 1 3 5 0 4 1 2 5 2 304 دانلود - -
159 مهندس ORACLE DBA برای LINUX 3-42/30/1/2 1 0 0 0 6 5 1 3 5 0 4 1 2 5 2 336 دانلود - -
160 مهندس ORACLE DBA برای SOLARIS 0-23/81/1/2 1 0 0 0 7 5 1 3 5 0 4 1 2 5 2 280 دانلود - -
161 مهندس PORTAL در ORACLE 2513-53-062-1 1 0 0 0 8 5 1 3 5 0 4 1 2 5 2 80 دانلود - -
162 مهندس توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server 3-42/29/1/2 1 0 0 0 2 6 1 3 5 0 4 1 2 5 2 320 دانلود - -
163 مهندس طراح DB رابطه ای 0-84/94/1/2 1 0 0 0 7 6 1 3 5 0 4 1 2 5 2 360 دانلود - -
164 مهندس طراح سیستمهای Oracle 0-84/96/1/2 1 0 0 0 0 7 1 3 5 0 4 1 2 5 2 384 دانلود - -
165 مهندس طراح فرم در ORACEL 3-42/26/1/2 1 0 0 0 1 7 1 3 5 0 4 1 2 5 2 384 دانلود - -
166 مهندس کارآرایی سیستمهای ORACEL 0-23/80/1/2 1 0 0 0 3 7 1 3 5 0 4 1 2 5 2 320 دانلود - -
167 مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL 3-42/25/1/2 1 0 0 0 9 7 1 3 5 0 4 1 2 5 2 344 دانلود - -
168 تجزیه و تحلیل داده با نرم افزارSAS - 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 3 3 2 5 2 84 دانلود - -
169 شبیه سازی شبکه ها باNetwork simulator 2 (NS-2) - 1 0 1 0 0 6 0 3 5 0 3 3 2 5 2 85 دانلود - -
170 برنامه نویس UNIX- SHELL 0-84/82/1/2 1 0 0 0 6 2 0 3 5 0 4 3 2 5 2 240 دانلود - -
171 پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری و جهانی 2513-53-055-1 1 1 0 0 0 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 70 دانلود - -
172 تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم 3513-53-100-1 1 0 0 0 1 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 140 دانلود - -
173 تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک 2513-53-084-1 1 0 0 0 2 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 80 دانلود - -
174 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک 0-42/22/1/2 1 0 0 0 7 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 304 دانلود - -
175 ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز 2523-53-007-1 1 3 0 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
176 ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس 2523-53-011-1 1 4 0 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
177 اسکریپت نویسی JSP و جاوا 2523-53-030-1 1 5 0 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
178 ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم 2523-53-028-1 1 7 0 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
179 پیاده سازی سخت افزار ارتباطی 2523-53-003-1 1 0 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
180 پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی 2523-53-004-1 1 1 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
181 پیاده سازی شبکه 2523-53-013-1 1 2 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
182 تحلیل امنیت شبکه 25231-53-021-1 1 3 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
183 راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه 2523-53-015-1 1 4 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
184 طراحی امنیت شبکــه 2523-53-022-1 1 5 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
185 کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله 2523-53-032-1 1 8 1 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
186 مدیریت تنظیمات کاربری شبکه 2523-53-014-1 1 0 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
187 مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار 2523-53-031-1 1 1 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
188 نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیم 2523-53-025-1 1 4 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
189 نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز 2523-53-006-1 1 6 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
190 نصب و نظارت سرویسهای ویندوز 2523-53-008-1 1 7 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
191 نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس 2523-53-009-1 1 8 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
192 نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس 2523-53-010-1 1 9 2 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
193 نصب و نظارت سرویسهای لینوکس 2523-53-012-1 1 0 3 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
194 نصب و نگهداری ملزومات شبکه 2523-53-016-1 1 1 3 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
195 +CompTIA Network 2511/100 1 4 3 0 9 5 0 3 5 0 4 3 2 5 2 30 دانلود - -
196 مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک 2513-53-107-1 1 1 0 0 0 6 0 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
197 شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز (NS-3) Network Simulator3 - 1 2 1 0 0 6 0 3 5 0 4 3 2 5 2 100 دانلود - -
198 طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر LR-WPAN 252340530590351 1 0 0 0 1 6 0 3 5 0 4 3 2 5 2 210 دانلود - -
199 پروتکل TCP/IP 3-42/14/1/2 1 1 0 0 5 7 0 3 5 0 4 3 2 5 2 24 دانلود - -
200 مدیر ویندوز سرور2012 2511/15 1 0 0 0 1 5 1 3 5 0 4 3 2 5 2 84 دانلود - -
201 نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 2511/14 1 1 0 0 1 5 1 3 5 0 4 3 2 5 2 83 دانلود - -
202 پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز 2012 2511/16 1 2 0 0 1 5 1 3 5 0 4 3 2 5 2 82 دانلود - -
203 مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN 0-23/99/1/2 1 0 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 280 دانلود - -
204 (MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE 2523-53-102-1 1 1 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
205 (MikroTik Certified Network Associate (MTCNA 2523-53-100-1 1 2 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
206 (MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE 2523-53-101-1 1 3 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
207 (MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE 2523-53-103-1 1 4 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
208 (MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME 2523-53-104-1 1 5 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
209 (MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE 2523-53-105-1 1 6 0 0 7 7 1 3 5 0 4 3 2 5 2 64 دانلود - -
210 Installing and Configuring Windows Server 2012 2513-53-108-1 1 1 0 0 7 8 1 3 5 0 4 3 2 5 2 40 دانلود - -
211 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 2513-53-109-1 1 2 0 0 7 8 1 3 5 0 4 3 2 5 2 30 دانلود - -
212 (VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV 2513-53-111-1 1 3 0 0 7 8 1 3 5 0 4 3 2 5 2 40 دانلود - -
213 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 2523-53-111-1 1 4 0 0 7 8 1 3 5 0 4 3 2 5 2 32 دانلود - -
214 Administering Windows Server 2012 2513-53-118-1 1 5 0 0 7 8 1 3 5 0 4 3 2 5 2 40 دانلود - -
215 نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیم 2513/113 1 1 0 0 0 9 1 3 5 0 4 3 2 5 2 74 دانلود - -
216 Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching 2523-53-140-1 1 0 0 0 1 9 1 3 5 0 4 3 2 5 2 180 دانلود - -
217 تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS 3512-53-100-1 1 0 0 0 9 4 0 3 5 0 4 9 2 5 2 95 دانلود - -
218 تکنسین امنیت سیستمهای Linux 0-42/25/1/2 1 0 0 0 3 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 368 دانلود - -
219 تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (ms) 0-42/26/1/2 1 0 0 0 5 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 228 دانلود - -
220 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) 0-41/24/1/2 1 0 0 0 6 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 272 دانلود - -
221 تکنسین عمومی امنیت شبکه 0-42/24/1/2 1 0 0 0 8 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 240 دانلود - -
222 آماده سازی امنیت 2523-53-001-1 1 1 0 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
223 آماده سازی و تست نفوذ در شبکه 2523-53-020-1 1 2 0 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 62 دانلود - -
224 ارزیابی ریسک امنیت شبکه 2523-53-018-1 1 6 0 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
225 پیاده سازی امنیت شبکــه 2523-53-017-1 1 9 0 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
226 طراحی امنیت شبکه های بی سیم 2523-53-026-1 1 6 1 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
227 کارآگاهی امنیت شبکه 2523-53-019-1 1 7 1 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
228 نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم 2523-53-027-1 1 2 3 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 64 دانلود - -
229 +CompTIA Security 2511/101 1 3 3 0 9 5 0 3 5 0 4 9 2 5 2 30 دانلود - -
230 امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک 2523-53-106-1 1 1 0 0 0 6 0 3 5 0 4 9 2 5 2 76 دانلود - -
231 مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 0-23/97/1/2 1 0 0 0 5 7 1 3 5 0 4 9 2 5 2 264 دانلود - -
232 مهندس کامپیوتر در نفوذگری 0-84/23/1/2 1 0 0 0 4 8 1 3 5 0 4 9 2 5 2 536 دانلود - -
233 کارور PREMIERE 1-61/44/1/4 1 0 0 0 0 2 1 3 5 0 2 4 5 6 2 48 دانلود - -
234 رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP * 1-63/51/1/2 1 0 0 0 7 7 0 3 5 0 4 4 5 6 2 184 دانلود - -
235 سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین 2513-53-147-1 1 0 0 0 1 8 0 3 5 0 4 4 5 6 2 96 دانلود - -
236 کارور LOGICWORK 0-32/91/1/2 1 1 0 0 9 1 1 3 5 0 3 4 1 1 3 24 دانلود - -
237 کارور PROTEL 0-23/93/1/2 1 1 0 0 1 2 1 3 5 0 3 4 1 1 3 24 دانلود - -
238 سخت افزار روبوتیک 8-52/92/1/1/2 1 0 0 0 3 8 0 3 5 0 3 9 1 1 3 90 دانلود - -
239 میکروکنترلرها در روبوتیک 8-52/92/1/1/3 1 0 0 0 8 8 1 3 5 0 3 9 1 1 3 122 دانلود - -
240 ماکرونویسی در اکسل (VBA) - 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 3 1 1 5 3 42 دانلود - -
241 اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing & Switching) - 1 2 0 0 0 0 0 3 5 0 3 1 1 5 3 65 دانلود - -
242 اجرا و پیکربندی شبکه های VoIP سیسکو Cisco Certified Network Associate Collaboration (CCNA Collaboration 210-60) - 1 3 0 0 0 0 0 3 5 0 3 1 1 5 3 85 دانلود - -
243 رایانه کار MS-OUTLOOK 3-42/13/1/2 1 1 0 0 2 7 0 3 5 0 3 1 1 5 3 13 دانلود - -
244 کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control ) 2523-53-114-1 1 4 0 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 22 دانلود - -
245 مبانی فناوری اطلاعات (ویژه افراد خاص) 2513-53-134-1 1 5 0 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 24 دانلود - -
246 مهارت های زندگی آنلاین 2513-53-044-1 1 6 0 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 34 دانلود - -
247 کاربر Tablet 1349/06 1 8 0 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 30 دانلود - -
248 کاربر iOS 1330-53-001-1 1 9 0 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 27 دانلود - -
249 کاربر پست الکترونیک (Email) - ویژه افراد خاص 2513-53-132-1 1 2 1 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 13 دانلود - -
250 کاربر ویندوز 7 - ویژه افراد خاص 2513-53-135-1 1 3 1 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 21 دانلود - -
251 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 1330-53-003-1 1 4 1 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 90 دانلود - -
252 کارور امنیت فناوری اطلاعات 2513-53-085-1 1 5 1 0 3 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 30 دانلود - -
253 Microsoft Word 2016 2523-53-121-1 1 1 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 50 دانلود - -
254 Microsoft Excel 2016 2519-53-102-1 1 2 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 60 دانلود - -
255 Microsoft Visio 2016 2519-53-106-1 1 5 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 50 دانلود - -
256 کاروری Word 2513-53-051-1 1 6 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 50 دانلود - -
257 Microsoft publisher 2016 2519-53-105-1 1 8 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 50 دانلود - -
258 کارور Word (ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) 2513-53-050-1 1 9 0 0 4 0 1 3 5 0 3 1 1 5 3 100 دانلود - -
259 کارور پیشرفته اینترنت 3-42/97/1/4/1 1 0 0 0 4 2 1 3 5 0 3 1 1 5 3 100 دانلود - -
260 کارور شبکه اینترنت 2511/13 1 1 0 0 4 2 1 3 5 0 3 1 1 5 3 60 دانلود - -
261 Microsoft Outlook 2016 2519-53-100-1 1 2 0 0 4 2 1 3 5 0 3 1 1 5 3 40 دانلود - -
262 کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا 3-42/21/3/2 1 0 0 0 7 2 1 3 5 0 3 1 1 5 3 200 دانلود - -
263 کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 2513/83 1 0 0 0 8 2 1 3 5 0 3 1 1 5 3 125 دانلود - -
264 برنامه نویس VHDL 1-62/61/1/1/5 1 0 0 0 7 2 0 3 5 0 4 1 1 5 3 90 دانلود - -
265 رایانه کار ICDLدرجه 1 (ویژه نابینایان) 3-42/15/1/3/1 1 0 0 0 7 6 0 3 5 0 4 1 1 5 3 94 دانلود - -
266 رایانه کار ICDL درجه 2 (ویژه نابینایان) 3-42/15/2/3/1 1 0 0 0 8 6 0 3 5 0 4 1 1 5 3 50 دانلود - -
267 پیاده ساز بانک اطلاعاتی با‍‍‍‍‍ SQL SERVER - 1 0 0 0 1 0 0 3 5 0 3 2 1 5 3 165 دانلود - -
268 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی 3512/39 1 0 0 0 2 0 0 3 5 0 3 2 1 5 3 100 دانلود - -
269 تعمیر تبلت‘فبلت و ساعت هوشمند 2513-53-053-1 1 1 0 0 5 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 50 دانلود - -
270 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 3512/40 1 0 0 0 6 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 100 دانلود - -
271 +CompTIA A 2511/102 1 1 0 0 6 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 60 دانلود - -
272 تعمیرکار لپ تاپ(Lap Top) 3513/36 1 0 0 0 7 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 95 دانلود - -
273 کاربری Macintosh 1330-53-002-1 1 1 0 0 7 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 27 دانلود - -
274 تعمیرکار ماهر PC-Laptop 2513-53-88-1 1 0 0 0 8 4 0 3 5 0 3 2 1 5 3 202 دانلود - -
275 پیکربندی شبکه سیسکو - 1 1 0 0 0 6 0 3 5 0 3 2 1 5 3 75 دانلود - -
276 کاربری Android (تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) 2513-53-001-1 1 0 1 0 3 0 1 3 5 0 3 2 1 5 3 48 دانلود - -
277 مونتاژ رایانه 2523-53-002-1 1 3 2 0 9 5 0 3 5 0 4 2 1 5 3 64 دانلود - -
278 نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 2523-53-005-1 1 5 2 0 9 5 0 3 5 0 4 2 1 5 3 64 دانلود - -
279 کار با +Network plus - 1 1 0 0 2 1 0 3 5 0 3 3 1 5 3 40 دانلود - -
280 پشتیبانی شبکه(Helpdesk) - 1 1 0 0 3 1 0 3 5 0 3 3 1 5 3 50 دانلود - -
281 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 0-41/21/1/3 1 0 0 0 9 5 0 3 5 0 3 3 1 5 3 450 دانلود - -
282 کاربراینترنت‐ویژه افراد خاص 2513-53-133-1 1 1 1 0 3 0 1 3 5 0 3 3 1 5 3 26 دانلود - -
283 طراح وب (CIW) 251340530690001 1 0 0 0 1 0 0 3 5 0 3 4 1 5 3 174 دانلود - -
284 مبانی روبوتیک 8-52/92/1/1/1 1 0 0 0 0 3 1 3 5 0 3 9 1 5 3 136 دانلود - -
285 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 1330-53-004-1 1 1 0 0 1 0 0 3 5 0 2 0 1 1 4 22 دانلود - -
286 بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) 216630530400011 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 85 دانلود - -
287 کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator 216640531170001 1 0 0 0 1 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 300 دانلود - -
288 توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress 251340530930001 1 0 0 0 2 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 340 دانلود - -
289 توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql 251340530250001 1 0 0 0 3 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 370 دانلود - -
290 تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی 251340530650001 1 0 0 0 4 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 520 دانلود - -
291 تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی - 1 0 0 0 5 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 570 دانلود - -
292 تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی - 1 0 0 0 6 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 450 دانلود - -
293 تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی 251340530640001 1 0 0 0 7 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 650 دانلود - -
294 کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign 216640531180001 1 0 0 0 8 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 250 دانلود - -
295 کاربر گرافیکی محتوای آموزشی - 1 0 0 0 9 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 350 دانلود - -
296 کار با نرم افزار GIMP - 1 1 0 0 9 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 99 دانلود - -
297 محتوا ساز آموزش الکترونیکی 251340530620001 1 0 0 0 0 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 250 دانلود - -
298 کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw 2166405310900001 1 0 0 0 1 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 200 دانلود - -
299 کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop 216640530990011 1 0 0 0 2 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 420 دانلود - -
300 کاربر رایانه * 3-42/24/1/0/3 1 0 0 0 3 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 300 دانلود - -
301 استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen) * 3-42/24/1/5/2 1 1 0 0 3 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 80 دانلود - -
302 کاربر ICDL 2513-53-041-1 1 0 0 0 4 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 130 دانلود - -
303 کاربر اتوماسیون اداری 3-42/90/2/3 1 0 0 0 5 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 230 دانلود - -
304 کارور Photoshop - 1 0 0 0 6 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 90 دانلود - -
305 کارور Illustrator - 1 0 0 0 7 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 90 دانلود - -
306 تولید و محتوا با نرم افزار Storyline - 1 0 0 0 8 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 110 دانلود - -
307 برنامه نویسی زبان JavaScript - 1 1 0 0 9 1 0 3 5 0 2 1 2 3 7 90 دانلود - -
308 نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control - 1 1 0 0 0 2 0 3 5 0 2 1 2 3 7 70 دانلود - -
309 ایمن سازی، امنیت اطلاعات و ارتباط کاربر CSCU (Certificate Secure Computer User) - 1 1 0 0 1 2 0 3 5 0 2 1 2 3 7 70 دانلود - -
310 نصب و راه اندازی سیستم VOIP - 1 2 0 0 1 2 0 3 5 0 2 1 2 3 7 85 دانلود - -