عنوان گروه : مراقبت و زیبایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 پیرایشگر موی زنانه 5-70/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 198 دانلود
2 پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر 5141-57-040-1 1 1 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 140 دانلود
3 پیرایشگر کودک( دخترانه) 5141-57-041-1 1 2 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 70 دانلود
4 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 5-70/32/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 128 دانلود
5 پیرایشگر موهای زائد با موم 5141-57-002-1 1 0 0 0 3 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 70 دانلود
6 پیرایشگر مردانه 5-70/30/2/5 1 0 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 180 دانلود
7 دوره مقدماتی پیرایش مردانه 5-70/30/2/4/1 1 1 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 98 دانلود
8 کوتاه کردن مو با زوایای مختلف با قیچی در پیرایش مردانه ------ 1 2 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 120 دانلود
9 کوتاه کردن مو با ماشین و تبغ در پیرایش مردانه 5-70/30/1/5 1 3 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 96 دانلود
10 ترمیم کننده مو (مردانه) 5-70/98/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 312 دانلود
11 چهره پردازی مردانه 5-70/97/1/1 1 0 0 0 7 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 184 دانلود
12 بهداشت کار ناخن مردانه 5141-57-001-1 1 0 0 0 8 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 40 دانلود
13 کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه 5142-57-002-1 1 0 0 0 9 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 140 دانلود
14 متعادل ساز چهره مردانه 5-70/94/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 5 0 2 1 4 1 5 133 دانلود
15 آرایش و پیرایش زنانه 5-70/23/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 323 دانلود
16 آرایشگر موی زنانه 5-70/34/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 380 دانلود
17 بافت مو 5142-57-043-1 1 1 0 0 2 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 60 دانلود
18 متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت) 5-70/36/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 290 دانلود
19 پاکسازی پوست صورت زنانه 5142-57-040-1 1 1 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 64.5 دانلود
20 خود آرایی زنانه 5142-041-1 1 2 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 82 دانلود
21 چهره پرداز کودک (دخترانه) 5142-57-001-1 1 3 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 95 دانلود
22 ارایشگر عروس 5142-57-044-1 1 0 0 0 4 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 203 دانلود
23 آرایشگر دائم صورت( زنانه) 5142-57-003-2 1 0 0 0 5 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 205 دانلود
24 آرایشگر ناخن 5-70/35/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 77 دانلود
25 طراحی با حنا بر روی بدن 5142-57-046-1 1 1 0 0 6 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 43 دانلود
26 رنگ کردن موی زنانه 5142-57-042-1 1 1 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 62 دانلود
27 دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) 5142-57-047-1 1 2 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 76 دانلود
28 استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه 5142-57-045-1 1 3 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 63 دانلود
29 کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 5-70/33/1/2 1 0 0 0 1 1 0 7 5 0 2 2 4 1 5 413 دانلود
30 کلاه گیس باف با موی طبیعی (زنانه ) 5-70/90/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 3 5 7 184 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی