عنوان گروه : صنایع غذایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 سرپرست واحد سورتینگ کارخانه چای 2162/19/1 - - - - - - - - - - - - - - - 67 دانلود
2 مدیر فروش شعب صنایع شیر 6121-67-008-1 1 0 0 0 6 7 1 8 6 0 4 1 2 2 1 61 دانلود
3 مدیر تحقیق و توسعه نان 7512/1/8 1 0 0 0 8 7 1 8 6 0 4 3 2 2 1 300 دانلود
4 مدیر تولید کارخانه چای 2162/16/1 1 0 0 0 6 4 0 1 6 0 4 1 1 3 1 80 دانلود
5 مدیر کارخانه چای 6113-61-004-2 1 0 0 0 5 8 0 1 6 0 4 1 1 3 1 90 دانلود
6 مدیر در صنایع غذایی 8-49/89/1/2 1 0 0 0 5 7 1 8 6 0 4 1 2 3 1 50 دانلود
7 طراح پروسه مواد غذایی در نانو تکنولوژی 0-28/21/1/1 1 0 0 0 3 9 0 8 6 0 4 1 4 1 2 120 دانلود
8 طراح و محاسبه گر واحدهای عملیاتی در صنایع غذایی 0-28/24/1/1 1 0 0 0 5 9 0 8 6 0 4 1 4 1 2 164 دانلود
9 مدیر نانوایی 7-76/12/1/2 1 0 0 0 7 7 1 8 6 0 4 5 4 1 2 87 دانلود
10 مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 0-74/92/1/1 1 0 0 0 9 7 1 8 6 0 4 5 4 1 2 200 دانلود
11 کنترل ایمنی خط تولید غذای کودک 7513/2/1 1 1 0 0 9 7 1 8 6 0 4 5 4 1 2 90 دانلود
12 کنترل کیفی خط تولید ماهی تن 7513/4/1 1 2 0 0 9 7 1 8 6 0 4 5 4 1 2 73 دانلود
13 مدیر واحد تولید خمیر قارچ خوراکی 8183/4/1 1 0 0 0 0 8 1 8 6 0 4 5 4 1 2 80 دانلود
14 مدیریت تولید نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/11 1 0 0 0 1 8 1 8 6 0 4 5 4 1 2 228 دانلود
15 مدیر تدارکات غذایی(مدیر کیترینگ ) 2-11/15/1/1 1 0 0 0 9 8 1 8 6 0 4 5 4 1 2 90 دانلود
16 موسس و مدیر رستوران 7512-67-062-1 1 1 0 0 9 8 1 8 6 0 4 5 4 1 2 64 دانلود
17 طراح ظروف بسته بندی محصولات غذایی 7512/7/2 1 0 0 0 4 9 0 8 6 0 4 6 6 1 2 242 دانلود
18 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 0-11/98/1/2 1 0 0 0 9 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3 197 دانلود
19 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی-صنایع روغن نباتی 0-11/50/1/2 1 0 0 0 0 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3 482 دانلود
20 آزمایشگردستگاهی روغنها و چربیها 7-79/27/1/1 1 0 0 0 5 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3 215 دانلود
21 آزمایشگرکلاسیک روغنها و چربی ها 7-79/29/1/1 1 0 0 0 6 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3 210 دانلود
22 بازرس کنترل کیفیت نان 7515-67-003-1 1 0 0 0 8 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3 138 دانلود
23 تکنسین آزمایشگاه شیمیایی کارخانه شکلات سازی 0-11/63/1/1 1 0 0 0 0 4 0 8 6 0 3 1 1 1 3 170 دانلود
24 تکنسین آزمایشگاه شیمیایی کارخانه نوشابه سازی 0-11/67/1/1 1 0 0 0 1 4 0 8 6 0 3 1 1 1 3 220 دانلود
25 تکنسین آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیلاتی 1312/3/6 1 0 0 0 3 4 0 8 6 0 3 1 1 1 3 110 دانلود
26 تکنسین آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 7513/1/1 1 0 0 0 4 4 0 8 6 0 3 1 1 1 3 104 دانلود
27 سرپرست خط تولید نان 7512/1/10 1 0 0 0 3 8 0 8 6 0 3 1 1 1 3 41 دانلود
28 سرپرست کنترل کیفی در صنعت نان 7515/1/1 1 0 0 0 5 8 0 8 6 0 3 1 1 1 3 58 دانلود
29 کارگر آزمایشگاه شیمی صنایع روغن نباتی 0-11/53/1/2 1 0 0 0 8 0 1 8 6 0 3 1 1 1 3 142 دانلود
30 کارور آزمایشگاه کنترل کیفیت شیر خام 7512-67-087-02 1 0 0 0 5 1 1 8 6 0 3 1 1 1 3 118 دانلود
31 کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 0-11/62/1/2 1 0 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 285 دانلود
32 آزمایش تعیین تقلبات روغن زیتون 7514/4/6 1 1 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 49 دانلود
33 آزمایش تعیین تقلبات زعفران 7514/1/3 1 2 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 54 دانلود
34 آزمایش تعیین تقلبات شیر 7513/1/01 1 3 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 90 دانلود
35 آزمایش تعیین تقلبات گوشت چرخ کرده به روش بیوتکنولوژی 7511/1/3 1 4 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 54 دانلود
36 آزمایش تعیین تقلبات چای با روش بیوتکنولوژیکی 7514/2/10 1 5 0 0 8 2 1 8 6 0 3 1 1 1 3 54 دانلود
37 کارشناس کنترل کیفیت در صنعت نان 7512/1/4 1 0 0 0 0 3 1 8 6 0 3 1 1 1 3 50 دانلود
38 مسئول تضمین کیفیت ,تامین و پایش محصول 7575-67-001-1 1 0 0 0 4 8 1 8 6 0 3 1 1 1 3 41 دانلود
39 مسئول کنترل کیفی کارخانه نوشابه سازی 0-74/94/1/2 1 0 0 0 0 9 1 8 6 0 3 1 1 1 3 185 دانلود
40 نمونه بردار آزمایشگاه شیمی قند ، نیشکر (صنایع) 7-11/76/1/2 1 0 0 0 3 0 2 8 6 0 3 1 1 1 3 67 دانلود
41 کارگرآزمایشگاه شیمی قند-نیشکر 0-11/95/1/2 1 0 0 0 0 1 2 8 6 0 3 1 1 1 3 176 دانلود
42 آزمایشگر مواد غذایی در کارخانه قند 7514/1/1 1 0 0 0 9 1 2 8 6 0 3 1 1 1 3 284 دانلود
43 تکنسین کارگاه تولید لفاف های خوراکی با استفاده از فناوری نانو 8183/3/1 1 0 0 0 9 5 0 8 6 0 3 6 1 1 3 110 دانلود
44 کاربری فن آوری نانو در صنعت بسته بندی 8183/1/1 1 0 0 0 8 1 2 8 6 0 3 6 1 1 3 200 دانلود
45 اپراتور مدلسازی و شبیه سازی در صنایع غذایی 0-28/23/1/1 1 0 0 0 4 1 0 8 6 0 3 9 1 1 3 200 دانلود
46 قندشکنی 7511/2/4 1 0 0 0 6 0 2 8 6 0 1 2 2 1 3 45 دانلود
47 کارور برج کنترل نقاله ها 7-72/23/1/2 1 0 0 0 7 1 1 8 6 0 3 3 3 1 3 575 دانلود
48 کارور کنترل شربت آسیاب نیشکر 7-72/25/1/2 1 0 0 0 7 2 1 8 6 0 3 3 3 1 3 534 دانلود
49 مدیریت فراوری سویا 6113/26/1 1 0 0 0 9 0 2 8 6 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
50 تکنسین فرآورده های پودری و تغلیظ شده(شیر خشک) 7513/1/8 1 0 0 0 9 4 0 8 6 0 3 9 3 1 3 101 دانلود
51 تکنسین فرآورده های حرارتی پاستوریزاسیون 7513/1/4 1 0 0 0 2 5 0 8 6 0 3 9 3 1 3 139 دانلود
52 تکنسین فرآیندهای حرارتی استریلیزاسیون 7513/1/6 1 0 0 0 5 5 0 8 6 0 3 9 3 1 3 101 دانلود
53 آزمایشگر ارشد آزمونهای میکربی فراورده های لبنی 0-52/58/1/2 1 0 0 0 1 2 0 8 6 0 3 1 4 1 3 224 دانلود
54 آزمایشگر تعیین کیفیت آب شرب 2145-67-003-1 1 0 0 0 2 2 0 8 6 0 3 1 4 1 3 190 دانلود
55 آزمایشگر میکروبی مواد غذایی-غلات و آرد 0-52/58/1/1 1 0 0 0 3 2 0 8 6 0 3 1 4 1 3 60 دانلود
56 بازارپرداز در فروشگاه های زنجیره ای 6121-67-003-1 1 0 0 0 7 2 0 8 6 0 3 1 4 1 3 35 دانلود
57 تکنسین آزمایشگاه میکروبی کارخانه نوشابه سازی 0-52/57/1/2 1 0 0 0 2 4 0 8 6 0 3 1 4 1 3 210 دانلود
58 تکنسین آزمایشگاه میکروب فرآورده های شیلاتی 1312/3/5 1 0 0 0 5 4 0 8 6 0 3 1 4 1 3 149 دانلود
59 تکنسین آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی 7513/1/5 1 0 0 0 6 4 0 8 6 0 3 1 4 1 3 217 دانلود
60 تکنسین آزمایشگاه میکروبی کارخانه شکلات سازی 0-52/56/1/1 1 0 0 0 7 4 0 8 6 0 3 1 4 1 3 240 دانلود
61 کارور آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/21/1/2 1 0 0 0 6 1 1 8 6 0 3 1 4 1 3 420 دانلود
62 کارور کنترل میکروبی مواد غذایی 0-52/59/1/2 1 0 0 0 9 2 1 8 6 0 3 1 4 1 3 168 دانلود
63 نمونه برداری مواد غذایی 0-11/09/1/2 1 0 0 0 4 0 2 8 6 0 3 1 4 1 3 168 دانلود
64 کارور کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی 0-74/91/1/1 1 0 0 0 6 2 1 8 6 0 3 7 5 2 3 90 دانلود
65 مدیریت سردخانه گوشت سفید و قرمز 7511/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 1 2 3 4 80 دانلود
66 انباردار محصولات لبنی 1324-67-001-1 1 0 0 0 7 1 0 8 6 0 2 1 2 3 4 41 دانلود
67 تکنسین انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی 1312/3/7 1 0 0 0 9 3 0 8 6 0 2 1 2 3 4 121 دانلود
68 متصدی سردخانه و انبار فروشگاه 2-19/19/1/2 1 0 0 0 2 5 1 8 6 0 2 1 2 3 4 75 دانلود
69 متصدی انبار فنی در کارخانه قند 9-75/30/1/1 1 0 0 0 2 1 2 8 6 0 2 1 2 3 4 183 دانلود
70 متصدی انبار محصول در کارخانه قند 9-75/43/1/1 1 0 0 0 3 1 2 8 6 0 2 1 2 3 4 144 دانلود
71 بسته بند صیفی جات جالیزی و بوته ای 9321-67-004-1 1 0 0 0 3 3 0 8 6 0 2 1 1 1 6 46 دانلود
72 بسته بند محصولات باغی طبق اصول مهندسی بعد از برداشت(میوه مرکبات) 9321-67-006-1 1 0 0 0 6 3 0 8 6 0 2 1 1 1 6 86 دانلود
73 سرپرست واحد بست بندی کارخانه چای 2162/11/1 1 0 0 0 2 4 0 1 6 0 2 3 1 1 6 61 دانلود
74 سرپرست واحد تخمیر کارخانه چای 2162/17/1 1 0 0 0 3 4 0 1 6 0 2 3 1 1 6 67.5 دانلود
75 سرپرست واحد خشک کن کارخانه چای 2162/9/1 1 0 0 0 4 4 0 1 6 0 2 3 1 1 6 67.5 دانلود
76 سرپرست فروش شعب صنایع شیر 6121-67-007-1 1 0 0 0 4 8 0 8 6 0 2 1 2 1 6 61 دانلود
77 عامل توزیع صنایع شیر 6121-67-002-1 1 0 0 0 6 9 0 8 6 0 2 1 2 1 6 34 دانلود
78 کارشناس تحقیقات بازار محصولات لبنی 6121-67-009-1 1 0 0 0 7 0 1 8 6 0 2 1 2 1 6 41 دانلود
79 متصدی غرفه های میادین و تره بار صنایع شیر 6121-67-004-1 1 0 0 0 3 5 1 8 6 0 2 1 2 1 6 38 دانلود
80 متصدی ثبت سفارش تلفنی صنایع شیر 6121-67-006-1 1 0 0 0 7 5 1 8 6 0 2 1 2 1 6 29 دانلود
81 متصدی ثبت سفارش حضوری محصولات صنایع شیر 6121-67-005-1 1 0 0 0 5 6 1 8 6 0 2 1 2 1 6 56 دانلود
82 مروج محصولات صنایع شیر(غرفه های سلامت) 6121-67-001-1 1 0 0 0 3 8 1 8 6 0 2 1 2 1 6 41 دانلود
83 متصدی اندازه گیری و ابزار دقیق در صنایع غذایی 0-28/22/1/1 1 0 0 0 5 4 1 8 6 0 2 1 1 3 7 198 دانلود
84 بسته بند گوشت قرمز 9-71/58/1/2 1 0 0 0 4 3 0 8 6 0 2 1 1 5 7 130 دانلود
85 بسته بند گوشت مرغ 9-71/59/1/2 1 0 0 0 5 3 0 8 6 0 2 1 1 5 7 120 دانلود
86 تکنسین فرآوری خاویار 1312/3/8 1 0 0 0 3 5 0 8 6 0 2 1 1 5 7 120 دانلود
87 تکنسین فرآوری میگو 1312/3/9 1 0 0 0 4 5 0 8 6 0 2 1 1 5 7 73 دانلود
88 تولیدکننده سوسیس و کالباس 7511/1/1 1 0 0 0 2 7 0 8 6 0 2 1 1 5 7 92 دانلود
89 تهیه کننده خانگی ماهی دودی 1312/3/1/2 1 0 0 0 7 7 0 8 6 0 2 1 1 5 7 70 دانلود
90 بسته بندی سبزیجات آماده طبخ 7511/2/2 1 1 0 0 8 7 0 8 6 0 2 1 1 5 7 76 دانلود
91 عمل آور ماهی 7-74/35/1/2 1 0 0 0 7 9 0 8 6 0 2 1 1 5 7 358 دانلود
92 پاک کن و بسته بند ماهی تازه 7513/1/13 1 1 0 0 7 9 0 8 6 0 2 1 1 5 7 173 دانلود
93 فرآور و بسته بند میگو 7513/1/12 1 0 0 0 3 0 1 8 6 0 2 1 1 5 7 74 دانلود
94 کارگر خط تولید کارخانه محصولات کنسروی شیلاتی 1312/3/4 1 0 0 0 9 0 1 8 6 0 2 1 1 5 7 123 دانلود
95 کارگر خط تولید محصولات شیلاتی دودی 1312/3/3 1 0 0 0 0 1 1 8 6 0 2 1 1 5 7 104 دانلود
96 کارگر سرد سازی فرآورده های شیلاتی 1312/3/2 1 0 0 0 1 1 1 8 6 0 2 1 1 5 7 72 دانلود
97 کارگر فنی واحد تولید فرآورده های شیلاتی نمک سود 1312/3/10 1 0 0 0 2 1 1 8 6 0 2 1 1 5 7 118 دانلود
98 سوهان پز 7-76/96/1/3 1 0 0 0 6 8 0 8 6 0 2 2 1 5 7 116 دانلود
99 شاطر نان تافتون 7512/6/1 1 0 0 0 7 8 0 8 6 0 2 2 1 5 7 54 دانلود
100 شاطر نان سنگگ 7512/2/1 1 0 0 0 8 8 0 8 6 0 2 2 1 5 7 52 دانلود
101 شاطرنان بربری 7512/4/1 1 0 0 0 9 8 0 8 6 0 2 2 1 5 7 60 دانلود
102 شاطرنان فانتزی 7512/15/1 1 0 0 0 0 9 0 8 6 0 2 2 1 5 7 66 دانلود
103 شاطرنان لواش 7512/9/1 1 0 0 0 1 9 0 8 6 0 2 2 1 5 7 51 دانلود
104 کارگر خمیرگیر نان حجیم و نیمه حجیم 7512/1/5 1 0 0 0 2 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 59 دانلود
105 کارور خمیرگیر کیک و بیسکوییت 7-76/11/1/1 1 1 0 0 2 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 84 دانلود
106 کارگر فردار نان حجیم و نیمه حجیم 7512/1/6 1 0 0 0 3 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 39 دانلود
107 کارور فردار کیک و بیسکوییت 7-76/10/1/1 1 1 0 0 3 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 71 دانلود
108 کارگر نان درآر و نان پهن کن تافتون 7512/11/1 1 0 0 0 4 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 41 دانلود
109 کارگر نان درآر و نان پهن کن لواش 7512/7/1 1 0 0 0 5 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 41 دانلود
110 کارگر وردست فانتزی 7512/14/1 1 0 0 0 6 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 26 دانلود
111 کارگرپیشکارنانوایی 7512/1/1 1 0 0 0 7 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 58 دانلود
112 کارگرخمیرگیر و چانه گیر بربری 7512/3/1 1 0 0 0 8 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 60 دانلود
113 کارگرخمیرگیر و چانه گیرتافتون 7512/10/1 1 0 0 0 9 3 1 8 6 0 2 2 1 5 7 49 دانلود
114 کارگرخمیرگیرسنگک 7512/5/1 1 0 0 0 1 4 1 8 6 0 2 2 1 5 7 35 دانلود
115 کارگرفردارفانتزی 7512/13/1 1 0 0 0 2 4 1 8 6 0 2 2 1 5 7 62 دانلود
116 کارگرنان درآرسنگک 7512/8/1 1 0 0 0 3 4 1 8 6 0 2 2 1 5 7 42 دانلود
117 گز سازی 8-76/96/1/2 1 0 0 0 4 4 1 8 6 0 2 2 1 5 7 90 دانلود
118 متصدی تخمیر نان و تولید مخمر 7512/1/1/4 1 0 0 0 4 6 1 8 6 0 2 2 1 5 7 96 دانلود
119 کارگرخمیرگیر و چانه گیرلواش 7512/12/1 1 0 0 0 2 8 1 8 6 0 2 2 1 5 7 49 دانلود
120 مسئول فنی نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/9 1 0 0 0 8 8 1 8 6 0 2 2 1 5 7 264 دانلود
121 نان پز سنتی ترکمن 7512/1/17 1 0 0 0 1 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 78 دانلود
122 نانوای نان تیری 7512-67-073-1 1 0 0 0 2 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 100 دانلود
123 نانوای نان سنتی اسکو(آذربایجان شرقی ) 7512-67-082-1 1 0 0 0 3 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 37 دانلود
124 نانوای نان سنتی بربری 7-76/23/1/1 1 0 0 0 4 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود
125 نانوای نان سنتی تافتون 7-76/21/1/1 1 0 0 0 5 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود
126 نانوای نان سنتی سنگک 7-76/22/1/1 1 0 0 0 6 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود
127 نانوای نان سنتی لواش 7-76/24/1/1 1 0 0 0 7 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود
128 نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم 7512-67-066-2 1 0 0 0 9 9 1 8 6 0 2 2 1 5 7 77 دانلود
129 تهیه نان خرمایی 7512/1/15 1 1 0 0 1 0 2 8 6 0 2 2 1 5 7 240 دانلود
130 فتیر پزی سنتی اراک 7512/1/19 1 2 0 0 1 0 2 8 6 0 2 2 1 5 7 80 دانلود
131 سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 7-72/10/1/1 1 0 0 0 7 1 2 8 6 0 2 2 1 5 7 92 دانلود
132 تکنسین تولید فرآورده های لبنی منجمد 7513/1/3 1 0 0 0 8 4 0 8 6 0 2 3 1 5 7 119 دانلود
133 تکنسین فرآورده های تخمیری(پنیر) 7513/1/7 1 0 0 0 0 5 0 8 6 0 2 3 1 5 7 106 دانلود
134 تکنسین فرآورده های تخمیری(ماست) 7513/1/2 1 0 0 0 1 5 0 8 6 0 2 3 1 5 7 132 دانلود
135 تولیدکننده ماست سنتی 7513/1/5/2 1 0 0 0 5 7 0 8 6 0 2 3 1 5 7 52 دانلود
136 نهیه کشک و قره قروت 7513/3/1 1 1 0 0 5 7 0 8 6 0 2 3 1 5 7 62 دانلود
137 جمع آوری کننده شیر خام 0-52/51/1/1 1 0 0 0 0 8 0 8 6 0 2 3 1 5 7 80 دانلود
138 متصدی پاستوریزاتور 7-75/26/1/1 1 0 0 0 3 6 1 8 6 0 2 3 1 5 7 60 دانلود
139 اپراتور بوگیری روغن 7514/4/9 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 72 دانلود
140 اپراتور تصفیه روغن 7514/4/7 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 155 دانلود
141 اپراتور رنگ بری روغن 7514/4/5 1 0 0 0 9 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 130 دانلود
142 اپراتور هیدروژناسیون روغن 7514/4/2 1 0 0 0 5 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7 155 دانلود
143 اپراتوراستخراج روغن از دانه های روغنی 7514/4/8 1 0 0 0 6 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7 107 دانلود
144 آبلیمو گیر 7514/1/4 1 0 0 0 8 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7 76 دانلود
145 بلغورساز خانگی 7514/5/1/2 1 0 0 0 8 3 0 8 6 0 2 4 1 5 7 55 دانلود
146 تولید کننده خانگی سقز 7512-67-86-1 1 0 0 0 0 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 50 دانلود
147 تولید و بسته بندی پودر، اسلایس و گرانول سیر، پیاز، موسیر 7512-67-80-1 1 0 0 0 1 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 30 دانلود
148 تولید و بسته بندی کشمش 7512-67-081-1 1 0 0 0 2 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 45 دانلود
149 تولید و بسته بندی لیموعمانی و پودر لیموعمانی 7512-67-079-1 1 0 0 0 3 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 27 دانلود
150 تولید کننده کنستانتره آب میوه ها غیر از مرکبات 7-79/20/1/1 1 0 0 0 4 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 150 دانلود
151 تولید و بسته بندی دم نوش چای آماده 8160-67-002-1-1 1 0 0 0 5 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 70 دانلود
152 تولیدکننده ترشیجات و شور 7514-67-002-1 1 0 0 0 6 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 105 دانلود
153 تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی 8160-67-002-1 1 0 0 0 7 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 96 دانلود
154 تولیدکننده خانگی ترشی و شور 7511/2/5/2 1 0 0 0 8 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود
155 تهیه انواع ترشی و مربای خانگی 7512-67-066-1 1 1 0 0 8 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 36 دانلود
156 تولیدکننده خانگی سبزیهای خشک 7514/5/7/2 1 0 0 0 9 6 0 8 6 0 2 4 1 5 7 67 دانلود
157 تولیدکننده خانگی میوه های خشک 7514/5/6/2 1 0 0 0 0 7 0 8 6 0 2 4 1 5 7 72 دانلود
158 تولیدکننده رشته آشی 7512/1/20 1 0 0 0 1 7 0 8 6 0 2 4 1 5 7 89 دانلود
159 تولیدکننده عرقیات گیاهی 8160-67-001-1 1 0 0 0 3 7 0 8 6 0 2 4 1 5 7 122 دانلود
160 شیره گیر خرما 6-29/42/1/2 1 0 0 0 2 9 0 8 6 0 2 4 1 5 7 96 دانلود
161 عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 7514-67-004-1 1 0 0 0 8 9 0 8 6 0 2 4 1 5 7 210 دانلود
162 فرآور ذرت 75121/18 1 0 0 0 0 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 96 دانلود
163 فرآور کنسرو زیتون 7512-67-083-1 1 0 0 0 1 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 73 دانلود
164 فرآور و بسته بند خانگی عسل 7514/6/5/2 1 0 0 0 2 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 54 دانلود
165 فرآورخانگی زعفران 7514/5/8/2 1 0 0 0 4 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود
166 تولید لواشک زرد آلو 7514/6/2 1 1 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 49 دانلود
167 فومیگاسیون خشکبار 7514/6/4 1 2 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 60 دانلود
168 فراوری برگه زردآلو 7514/6/3 1 3 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 50 دانلود
169 فراوری کننده انگور 7514/2/1 1 4 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 42 دانلود
170 تولیدکننده رب و سس انار 7514/6/1 1 5 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 40 دانلود
171 تولید کننده لواشک صنعتی 7514-67-005-1 1 6 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 92 دانلود
172 تولید کننده و بسته بند خانگی محصولات زرشک 7514/5/2/2 1 7 0 0 5 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود
173 فن ورز دستگاه زیتون شکن 7514/4/3 1 0 0 0 6 0 1 8 6 0 2 4 1 5 7 120 دانلود
174 کارور فرآوری زیتون 7512-67-084-1 1 0 0 0 4 1 1 8 6 0 2 4 1 5 7 181 دانلود
175 کارور بسته بند انجیر خشک 9329/1/1 1 0 0 0 8 1 1 8 6 0 2 4 1 5 7 140 دانلود
176 کارور بسته بندی انجیر مرطوب 9-71/57/1/1 1 0 0 0 9 1 1 8 6 0 2 4 1 5 7 238 دانلود
177 کارور روغنکشی از زیتون 7512-67-085-1 1 0 0 0 1 2 1 8 6 0 2 4 1 5 7 70 دانلود
178 متصدی بهبود سازی روغن 7-79/28/1/1 1 1 0 0 1 2 1 8 6 0 2 4 1 5 7 170 دانلود
179 صمغ گیری از روغن 7514/4/1 1 2 0 0 1 2 1 8 6 0 2 4 1 5 7 60 دانلود
180 کارگر پخت میوه 7514-67-003-1 1 0 0 0 1 3 1 8 6 0 2 4 1 5 7 83 دانلود
181 متصدی بلانچر 7-74/95/1/1/1 1 0 0 0 2 6 1 8 6 0 2 4 1 5 7 60 دانلود
182 متصدی دستگاه آبمیوه گیری 7514/1/8 1 0 0 0 8 6 1 8 6 0 2 4 1 5 7 92 دانلود
183 متصدی فراوری میوه زیتون جهت روغن گیری 7514/4/4 1 0 0 0 0 7 1 8 6 0 2 4 1 5 7 93 دانلود
184 مرباپزصنعتی 7514-67-001-1 1 0 0 0 2 8 1 8 6 0 2 4 1 5 7 106 دانلود
185 نخود پز 4-44/11/1/2 1 0 0 0 2 0 2 8 6 0 2 4 1 5 7 56 دانلود
186 فراوری کننده قارچ خوراکی 7-74/95/1/1 1 0 0 0 4 1 2 8 6 0 2 4 1 5 7 56 دانلود
187 تکنسین آزمایشگاه کارخانه تولید آبمیوه 7515-67-002-1 1 0 0 0 8 5 0 8 6 0 2 5 1 5 7 106 دانلود
188 دریافت کننده شیر خام 0-52/52/1/2 1 0 0 0 2 8 0 8 6 0 2 5 1 5 7 67 دانلود
189 کارگر شرکت لبنی 7513/1/9 1 0 0 0 3 1 1 8 6 0 2 5 1 5 7 108 دانلود
190 متصدی آزمایشگاه غله 2145-67-001-1 1 0 0 0 8 5 1 8 6 0 2 5 1 5 7 127 دانلود
191 متصدی کنترل کیفیت درکارخانه قند 7512/1/2 1 0 0 0 2 7 1 8 6 0 2 5 1 5 7 94 دانلود
192 اپراتور تصفیه خانه آب کارخانه نوشابه سازی 9-69/59/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 180 دانلود
193 اپراتور تولید کننده گاز کربنیک مورد مصرف در نوشابه سازی 7-78/52/1/1 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 120 دانلود
194 اپراتور خط تولید مالت 7514/3/1 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 96 دانلود
195 اپراتور دستگاه پخت آبنبات و تافی 7512/20/1 1 0 0 0 7 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 190 دانلود
196 اپراتور دستگاههای بسته بندی کار خانه نوشابه سازی 9-71/53/1/2 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 180 دانلود
197 اپراتور شربت خانه کارخانه نوشابه سازی 7-78/51/1/1 1 0 0 0 0 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 175 دانلود
198 اپراتور فیلر کارخانه نوشابه سازی 7-78/11/1/1 1 0 0 0 1 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 215 دانلود
199 اپراتور کنترل کننده خط تولید قوطی نوشابه 7-78/12/1/1 1 0 0 0 2 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 165 دانلود
200 اپراتور متصدی (تبخیر کننده) رب و آبمیوه در صنعت 7-75/26/1/1/1 1 0 0 0 3 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 60 دانلود
201 تکنسین کارخانجات ارد آسیابانی (درجه1) 7-76/35/1/1 1 0 0 0 6 5 0 8 6 0 2 0 6 1 8 97 دانلود
202 تکنسین کارخانجات ارد آسیابانی (درجه2) 7-76/37/1/1 1 0 0 0 7 5 0 8 6 0 2 0 6 1 8 100 دانلود
203 متصدی اسیاب دانه غلات 7512/1/13 1 1 0 0 7 5 0 8 6 0 2 0 6 1 8 89 دانلود
204 تهیه کننده و بسته بند غذاهای آماده و نیمه آماده 9-71/54/1/1 1 0 0 0 8 7 0 8 6 0 2 0 6 1 8 110 دانلود
205 کارور تولید فرآورده های گوشتی 7-74/94/1/2 1 0 0 0 0 2 1 8 6 0 2 0 6 1 8 96 دانلود
206 کارور صنایع کمپوت و کنسرو سازی 7-74/12/1/2 1 0 0 0 2 2 1 8 6 0 2 0 6 1 8 144 دانلود
207 کارور صنایع کنسرو سازی 7-74/13/1/2 1 0 0 0 3 2 1 8 6 0 2 0 6 1 8 121 دانلود
208 کارور صنعت رب گوجه فرنگی 7-74/99/1/2 1 0 0 0 4 2 1 8 6 0 2 0 6 1 8 68 دانلود
209 کارور کربناسیون 7-72/25/1/2/2 1 0 0 0 5 2 1 8 6 0 2 0 6 1 8 96 دانلود
210 متصدی تصفیه خانه قند 7-72/41/1/1 1 0 0 0 6 4 1 8 6 0 2 0 6 1 8 370 دانلود
211 متصدی تصفیه شربت 7-72/41/1/2/2 1 0 0 0 7 4 1 8 6 0 2 0 6 1 8 437 دانلود
212 متصدی توربین بخار – صنعت قند 9-61/51/1/2/1 1 0 0 0 8 4 1 8 6 0 2 0 6 1 8 480 دانلود
213 متصدی دستگاه تخلیه چغندر 7-72/98/1/2/1 1 0 0 0 9 4 1 8 6 0 2 0 6 1 8 162 دانلود
214 متصدی دیفوزیون 7-71/25/1/2/4 1 0 0 0 0 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 485 دانلود
215 متصدی سانتریفوژ 7-72/25/1/2/5 1 0 0 0 1 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 102 دانلود
216 متصدی قندگیری از ملاس 7-72/25/1/2/6 1 0 0 0 4 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 369 دانلود
217 متصدی کوره بخار 9-61/51/1/2/2 1 0 0 0 5 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 567 دانلود
218 متصدی هدایت و شستشوی چغندر 7-72/98/1/2/2 1 0 0 0 6 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 240 دانلود
219 متصدی بخش ذخیره سازی و تغذیه آرد در خط تولید ماکارونی 7512/1/21 1 0 0 0 9 5 1 8 6 0 2 0 6 1 8 68 دانلود
220 متصدی برج خشک کن پاششی 7-75/93/1/1 1 0 0 0 0 6 1 8 6 0 2 0 6 1 8 60 دانلود
221 متصدی برش و بسته بندی در خط تولید ماکارونی 7512/1/23 1 0 0 0 1 6 1 8 6 0 2 0 6 1 8 44 دانلود
222 متصدی خشک کن در خط تولید ماکارونی 7512/1/22 1 0 0 0 6 6 1 8 6 0 2 0 6 1 8 72 دانلود
223 متصدی خط تولید آدامس 7512/2/2 1 0 0 0 7 6 1 8 6 0 2 0 6 1 8 133 دانلود
224 متصدی دستگاه یخ ساز 8160/1/1 1 0 0 0 9 6 1 8 6 0 2 0 6 1 8 106 دانلود
225 متصدی هموژنایزر در لبنیات 0-52/54/1/1 1 0 0 0 3 7 1 8 6 0 2 0 6 1 8 60 دانلود
226 مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 7511/1/4 1 0 0 0 5 8 1 8 6 0 2 0 6 1 8 136 دانلود
227 مسئول فنی کارگاه تولید خمیر ماهی سوریمی 1312/3/1 1 0 0 0 6 8 1 8 6 0 2 0 6 1 8 113 دانلود
228 مسئول فنی کارگاه تولید فرآورده های خمیری ماهی 1312/3/11 1 0 0 0 7 8 1 8 6 0 2 0 6 1 8 125 دانلود
229 بسته بند ادویه جات و چاشنی ها 9-71/55/1/2 1 0 0 0 9 2 0 8 6 0 2 3 8 1 8 62 دانلود
230 بسته بند حبوبات و غلات 9321-67-003-1 1 0 0 0 1 3 0 8 6 0 2 3 8 1 8 70 دانلود
231 بسته بند مواد غذایی 9321-67-001-1 1 0 0 0 7 3 0 8 6 0 2 3 8 1 8 65 دانلود
232 آماده سازی و بسته بندی محصولات برای عرضه-خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/3 1 1 0 0 7 3 0 8 6 0 2 3 8 1 8 88 دانلود
233 متصدی فرموله کردن موادغذایی بااستفاده ازفنآوری نانو 8183/2/1 1 0 0 0 1 7 1 8 6 0 2 3 8 1 8 200 دانلود
234 خدمات آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/29/1/2 1 0 0 0 1 8 0 8 6 0 1 9 2 1 9 90 دانلود
235 بسته بند انواع نان های حجیم و سنتی 9321-67-002-1 1 0 0 0 0 3 0 8 6 0 1 1 2 3 9 33 دانلود
236 بسته بند خرما 9-71/54/1/1/1 1 0 0 0 2 3 0 8 6 0 1 1 2 3 9 75.5 دانلود
237 تهیه و بسته بندی سبزیجات تازه خور 9321-67-005-1 1 0 0 0 9 7 0 8 6 0 1 1 2 3 9 68 دانلود