عنوان گروه : خدمات تغذیه ای


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مشاور تغذیه اینترنتی 2240/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 6 0 4 0 4 2 2 150 دانلود - -
2 نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی 7512-67-060-2 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0 3 7 5 2 3 61 دانلود - -
3 سرپرستی اموربهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایی 7-74/90/1/1 1 2 0 0 0 0 0 7 6 0 3 7 5 2 3 70 دانلود - -
4 سرآشپز خوابگاه های ورزشی 2241/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 6 0 3 4 3 4 3 100 دانلود - -
5 انبار دار و سردخانه دار مواد غذایی 3-91/45/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 6 0 2 1 2 3 4 140 دانلود - -
6 انبارداری قنادی 1324-67-002-1 1 1 0 0 1 0 0 7 6 0 2 1 2 3 4 45 دانلود - -
7 آشپز درجه 1 7512-68-090-1 1 0 0 0 4 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 105 دانلود - -
8 آشپز 7512-68-091-1 1 0 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 250 دانلود - -
9 آشپزی غذاهای فوری 5-31/95/1/3 1 1 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 62 دانلود - -
10 پخت غذا با پوشش خمیری 5-31/95/1/2/1 1 2 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 60 دانلود - -
11 آشپزی با مایکروویو 5-31/94/1/1 1 3 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 40 دانلود - -
12 اجاق کاری 7512-67-061-1 1 4 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 87 دانلود - -
13 پیتزا پزی 512020670050051 2 5 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 70 دانلود - -
14 انتخاب ادویه مناسب برای غذا 7512-67-067-1 1 6 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 31 دانلود - -
15 آشپزی غذاهای ایتالیایی 512020670050071 2 7 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 57 دانلود - -
16 آشپزی غذاهای ترکیه ای 7512-67-071-1 1 8 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 64 دانلود - -
17 آشپزی غذاهای محلی آذربایجان شرقی 7512-67-063-1 1 9 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 87 دانلود - -
18 سالاد سازی و اردور سازی 7512-67-065-1 1 1 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 50 دانلود - -
19 آشپزی مخصوص - روز 5-31/31/1/2 1 2 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 104 دانلود - -
20 تهیه سینی اردور 7512-68-077-1 1 3 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 27 دانلود - -
21 تهیه مهیاوه سنتی - 1 4 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 53 دانلود - -
22 تهیه فینگر فود - 1 5 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 80 دانلود - -
23 گارنیش (تزئین دور غذا) - 1 6 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 70 دانلود - -
24 تهیه و پخت غذای کودک - 1 7 1 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 100 دانلود - -
25 آشپز سنتی 7512-68-075-2 1 0 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 196 دانلود - -
26 کباب زنی و تخته کاری 512020670060011 2 1 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 76 دانلود - -
27 طبخ کله پاچه 7511/2/1 1 2 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 94 دانلود - -
28 کباب زنی کنجه لاری - 1 3 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 40 دانلود - -
29 تهیه و پخت غذاهای محلی استان چهارمحال و بختیاری - 1 4 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 65 دانلود - -
30 سبزی آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی 5120/1/12 1 4 1 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 50 دانلود - -
31 کمک کار آشپز (ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه) 1/1/‎‏الف‎‎‏‎/31/32-5 1 0 0 0 7 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 871 دانلود - -
32 آشپز غذاهای رژیمی 7512-68-089-1 1 0 0 0 9 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 339 دانلود - -
33 آشپزی غذاهای گیاهی 7512-67-072-1 1 1 0 0 9 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 81 دانلود - -
34 آشپز کشتی درجه 1 5-31/50/1/1 1 0 0 0 4 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 190 دانلود - -
35 آشپز کشتی درجه 2 5-31/50/2/1 1 0 0 0 5 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 90 دانلود - -
36 آشپزملل 7512-68-087-1 1 0 0 0 7 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 194 دانلود - -
37 طباخ آبزیان 5-31/98/1/2 1 0 0 0 7 4 0 7 6 0 2 0 2 1 5 100 دانلود - -
38 برنامه ریز امور تغذیه خانواده - 1 0 0 0 0 6 0 7 6 0 2 0 2 1 5 380 دانلود - -
39 متصدی کافی شاپ 513220670450001 2 0 0 0 5 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 130 دانلود - -
40 تهیه نوشیدنی ها 7512-68-051-2 1 1 0 0 5 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 36 دانلود - -
41 تهیه ماکتِیل و میکسولوژی (نوشیدنی های سرد ترکیبی) - 1 2 0 0 5 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 80 دانلود - -
42 فروشنده مواد غذایی 4-21/89/1/2 1 0 0 0 6 3 0 7 6 0 2 6 4 2 5 120 دانلود - -
43 فروش محصولات قنادی 5222-67-001-1 1 1 0 0 6 3 0 7 6 0 2 6 4 2 5 31 دانلود - -
44 انجام امور کمکی درفروشندگی محصولات قنادی 5222-67-002-1 1 2 0 0 6 3 0 7 6 0 2 6 4 2 5 40 دانلود - -
45 قصاب 7511/1/1/1 1 0 0 0 7 3 0 7 6 0 2 1 1 5 7 930 دانلود - -
46 حلواپزی بوتیکی - 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0 2 2 1 5 7 40 دانلود - -
47 دسر ساز بین المللی 7-76/37/1/1/1 1 0 0 0 2 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 150 دانلود - -
48 تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن 7512-68-092-1 1 1 0 0 2 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 57 دانلود - -
49 دسر ساز سنتی 7-76/35/1/2 1 0 0 0 3 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 96 دانلود - -
50 تهیه و بسته بندی سمنو 7514/3/2 1 1 0 0 3 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 72 دانلود - -
51 دسر ساز - 1 0 0 0 4 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 310 دانلود - -
52 شیرینی پز درجه 1 7-76/65/1/4 1 0 0 0 0 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 118 دانلود - -
53 شیرینی پز درجه 2 7-76/65/2/4 1 0 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 190 دانلود - -
54 شیرینی پزی ترکمن 7512/1/16 1 1 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 82 دانلود - -
55 شیرینی پزی بدون فر (اجاق کاری) 7-76/66/1/1 1 2 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 60 دانلود - -
56 بیسکویت پزی بوتیکی - 1 3 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 52 دانلود - -
57 حلوا پزی( آذربایجان شرقی) 7512-67-077-1 1 6 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 50 دانلود - -
58 شیرینی پزی سنتی آذربایجان شرقی 7512-68-088-1 1 7 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 35 دانلود - -
59 حلواپزی مسقطی لاری - 1 8 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 110 دانلود - -
60 کیک پزی بدون فر 7512-67-078-1 1 2 1 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 55 دانلود - -
61 شیرینی تر سازی مقدماتی 7512-67-076-1 1 8 1 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 59 دانلود - -
62 شیرینی تر سازی پیشرفته 5120/1/19 1 9 1 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 50 دانلود - -
63 شیرینی پزی با خرما 7512-67-064-1 1 0 2 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 98 دانلود - -
64 کلوچه پزی سنتی 751220670310211 2 1 2 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 88 دانلود - -
65 کمک قناد(گروه الف)دانش آموزان با نیازهای ویژه 7-76/65/‎‏الف‎‎‏‎/1/1 1 0 0 0 2 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 667 دانلود - -
66 قناد - 1 0 0 0 3 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 190 دانلود - -
67 کیک ساز 751220670310161 ** 751220670310171 ** 751220670310141 1 0 0 0 4 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 270 دانلود - -
68 تزیین کیک 751220670310131 1 1 0 0 4 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 83 دانلود - -
69 شیرینی پز شیرینی های خشک 751220670310091 ** 751220670310101 1 0 0 0 5 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 260 دانلود - -
70 شکلات ساز - 1 0 0 0 6 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 120 دانلود - -
71 پستایی کار در آشپزخانه 5-31/39/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 6 0 1 2 1 4 9 60 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی