عنوان گروه : خدمات تغذیه ای


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مشاور تغذیه اینترنتی 2240/1/1 1 0 0 0 7 5 0 7 6 0 4 0 4 2 2 150 دانلود
2 کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی 7512-67-060-2 1 1 0 0 6 4 0 7 6 0 2 7 5 2 3 61 دانلود
3 مدیر بهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایی 7-74/90/1/1 1 0 0 0 8 5 0 7 6 0 3 7 5 2 3 70 دانلود
4 سبزی آرا‘سفره آرا و میوه ارا 5120/1/12 1 0 0 0 6 2 0 7 6 0 3 4 3 4 3 50 دانلود
5 انبار دار و سردخانه دار مواد غذایی 3-91/45/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 6 0 2 1 2 3 4 140 دانلود
6 انباردار قنادی 1324-67-002-1 1 0 0 0 3 0 0 7 6 0 2 1 2 3 4 45 دانلود
7 آشپز غذاهای فوری 5-31/95/1/3 1 0 0 0 0 1 0 7 6 0 1 0 2 1 5 62 دانلود
8 پخت غذا با پوشش خمیری 5-31/95/1/2/1 1 1 0 0 0 1 0 7 6 0 1 0 2 1 5 60 دانلود
9 آشپزی با مایکروویو 5-31/94/1/1 1 0 0 0 8 1 0 7 6 0 1 0 2 1 5 40 دانلود
10 کارور پیتزاپز 5-31/96/1/1 1 0 0 0 1 4 0 7 6 0 1 0 2 1 5 88 دانلود
11 اجاق کاری 7512-67-061-1 1 0 0 0 1 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 87 دانلود
12 آشپز درجه 1 7512-68-090-1 1 0 0 0 4 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 105 دانلود
13 آشپز 7512-68-091-1 1 0 0 0 5 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 250 دانلود
14 آشپز سنتی 7512-68-075-2 1 0 0 0 6 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 196 دانلود
15 آشپز غذاهای ایتالیایی 7512-67-074-1 1 0 0 0 7 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 44 دانلود
16 آشپز غذاهای ترکیه ای 7512-67-071-1 1 0 0 0 8 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 64 دانلود
17 آشپز غذاهای رژیمی 7512-68-089-1 1 0 0 0 9 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 339 دانلود
18 آشپز غذاهای گیاهی 7512-67-072-1 1 0 0 0 1 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 81 دانلود
19 آشپز غذاهای محلی آذربایجان شرقی 7512-67-063-1 1 0 0 0 2 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 87 دانلود
20 انتخاب ادویه مناسب برای غذا 7512-67-067-1 1 1 0 0 3 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 31 دانلود
21 آشپز کشتی درجه 1 5-31/50/1/1 1 0 0 0 4 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 190 دانلود
22 آشپز کشتی درجه 2 5-31/50/2/1 1 0 0 0 5 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 90 دانلود
23 آشپز مخصوص - روز 5-31/31/1/2 1 0 0 0 6 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 104 دانلود
24 آشپزملل 7512-68-087-1 1 0 0 0 7 1 0 7 6 0 2 0 2 1 5 194 دانلود
25 سالاد ساز و اردور ساز 7512-67-065-1 1 0 0 0 5 2 0 7 6 0 2 0 2 1 5 50 دانلود
26 تهیه سینی اردور 7512-68-077-1 1 1 0 0 5 2 0 7 6 0 2 0 2 1 5 27 دانلود
27 کباب زن و تخته کار 5-31/34/1/2 1 0 0 0 8 3 0 7 6 0 2 0 2 1 5 74 دانلود
28 طباخ آبزیان 5-31/98/1/2 1 0 0 0 7 4 0 7 6 0 2 0 2 1 5 100 دانلود
29 طباخ کله پاچه 7511/2/1 1 0 0 0 9 5 0 7 6 0 2 0 2 1 5 94 دانلود
30 برنامه ریز امور تغذیه خانواده - 1 0 0 0 0 6 0 7 6 0 2 0 2 1 5 380 دانلود
31 پستایی کار در آشپزخانه 5-31/39/1/1 1 0 0 0 0 2 0 7 6 0 2 2 3 1 5 60 دانلود
32 متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 5120-68-001-1 1 0 0 0 5 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 85 دانلود
33 تهیه نوشیدنی ها 7512-68-051-2 1 1 0 0 5 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 36 دانلود
34 کلوچه پز سنتی 7-76/25/1/1 1 0 0 0 6 4 0 7 6 0 2 2 3 1 5 70 دانلود
35 فروشنده قنادی 5222-67-001-1 1 0 0 0 5 3 0 7 6 0 2 6 4 2 5 31 دانلود
36 فروشنده مواد غذایی 4-21/89/1/2 1 0 0 0 6 3 0 7 6 0 2 6 4 2 5 120 دانلود
37 کمک فروشنده قنادی 5222-67-002-1 1 0 0 0 6 5 0 7 6 0 2 6 4 2 5 40 دانلود
38 سرآشپز خوابگاه های ورزشی 2241/1/1 1 0 0 0 7 2 0 7 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود
39 قصاب 7511/1/1/1 1 0 0 0 7 3 0 7 6 0 2 1 1 5 7 930 دانلود
40 حلوا پز آذربایجان شرقی 7512-67-077-1 1 0 0 0 1 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 50 دانلود
41 دسر ساز بین المللی 7-76/37/1/1/1 1 0 0 0 2 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 150 دانلود
42 دسر ساز سنتی 7-76/35/1/2 1 0 0 0 3 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 96 دانلود
43 تهیه و بسته بندی سمنو 7514/3/2 1 1 0 0 3 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 72 دانلود
44 دسرساز دسرهای ژله ای و تزئینات آن 7512-68-092-1 1 0 0 0 4 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 57 دانلود
45 شیرینی پز بدون فر (اجاق کار) 7-76/66/1/1 1 0 0 0 9 2 0 7 6 0 2 2 1 5 7 60 دانلود
46 شیرینی پز درجه 1 7-76/65/1/4 1 0 0 0 0 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 118 دانلود
47 شیرینی پز درجه 2 7-76/65/2/4 1 0 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 190 دانلود
48 شیرینی پز ترکمن 7512/1/16 1 1 0 0 1 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 82 دانلود
49 شیرینی پز سنتی آذربایجان شرقی 7512-68-088-1 1 0 0 0 2 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 35 دانلود
50 شیرینی پز شیرینی های خشک (پیشرفته) 7512-67-069-1 1 0 0 0 3 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 63 دانلود
51 شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی) 7512-67-070-1 1 0 0 0 4 3 0 7 6 0 2 2 1 5 7 51 دانلود
52 کیک ساز و تر ساز 7-76/36/1/2 1 0 0 0 0 4 0 7 6 0 2 2 1 5 7 90 دانلود
53 تزئین کننده کیک 5120/1/17 1 1 0 0 0 4 0 7 6 0 2 2 1 5 7 65 دانلود
54 کیک پز بدون فر 7512-67-078-1 1 2 0 0 0 4 0 7 6 0 2 2 1 5 7 55 دانلود
55 فربان (فردار) 5120/1/14 1 0 0 0 4 4 0 7 6 0 2 2 1 5 7 63 دانلود
56 فربان (پایه) 5120/1/13 1 1 0 0 4 4 0 7 6 0 2 2 1 5 7 52 دانلود
57 کیک ساز مقدماتی 5120/1/15 1 0 0 0 0 5 0 7 6 0 2 2 1 5 7 75 دانلود
58 کیک ساز پیشرفته 5120/1/16 1 0 0 0 1 5 0 7 6 0 2 2 1 5 7 65 دانلود
59 تر ساز مقدماتی 7512-67-076-1 1 0 0 0 2 5 0 7 6 0 2 2 1 5 7 59 دانلود
60 تر ساز پیشرفته 5120/1/19 1 0 0 0 3 5 0 7 6 0 2 2 1 5 7 50 دانلود
61 شیرینی پزی با خرما 7512-67-064-1 1 0 0 0 4 5 0 7 6 0 2 2 1 5 7 98 دانلود
62 کمک کار آشپز (ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه) 1/1/‎‏الف‎‎‏‎/31/32-5 1 0 0 0 8 4 0 7 6 0 2 2 1 4 9 871 دانلود
63 کمک قناد(گروه الف)دانش آموزان با نیازهای ویژه 7-76/65/‎‏الف‎‎‏‎/1/1 1 0 0 0 9 4 0 7 6 0 2 2 1 4 9 667 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی