عنوان گروه : صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 بازاریاب صنایع دستی 4-32/25/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 3 2 2 3 3 176 دانلود
2 گچبر سنتی 7123-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 456 دانلود
3 گچبر حاشیه ساز 7123-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 281 دانلود
4 مقرنس کار و کاربند 7123-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 846 دانلود
5 رسمی بند 7123-77-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 275 دانلود
6 یزدی بند 7123-77-005-1 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 128 دانلود
7 سیمانبر سنتی 7123-77-006-1 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 353 دانلود
8 سیمانبر حاشیه ساز 7123-77-007-1 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 284 دانلود
9 حجم ساز با خمیر سنگ 1-61/22/1/3 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 120 دانلود
10 ساروج بر 7123-77-009-1 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 3 2 1 7 244 دانلود
11 حکاک روی فلز 8-80/54/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 144 دانلود
12 خراش روی فلزات 7213-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 123 دانلود
13 میناکار نقاشی 7213-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 515 دانلود
14 زیر ساخت کار مینا 7213-77-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 521 دانلود
15 میناکار خانه بندی 7213-77-005-1 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 130 دانلود
16 لحیم کاری تزئینی 8-91/91/1/1 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 218 دانلود
17 مسگر تزئینی 8-39/51/1/3 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 3 1 2 7 160 دانلود
18 مشبک کار فلز 8-34/61/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0 2 3 1 2 7 159 دانلود
19 ملیله کار ورق مسی و برنجی 8-80/56/1/2 1 0 0 0 2 1 0 7 7 0 2 3 1 2 7 132 دانلود
20 زره باف 7222-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 2 2 2 7 200 دانلود
21 سازنده زیورآلات سفالی 7314-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 115 دانلود
22 مینا کار سفال 7314-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 430 دانلود
23 حکاک با فرز روی سفال 7314-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 227 دانلود
24 سازنده چینی و سرامیک 7314-77-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 113 دانلود
25 موزاییک کاشی و سرامیک 7314-77-005-1 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 208 دانلود
26 تراشکار کاشی و سرامیک با مینی فرز 7314-77-006-1 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 218 دانلود
27 سازنده کاشی مینایی 8-95/32/1/1 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 418 دانلود
28 سازنده کاشی هفت رنگ 8-95/31/1/1 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 550 دانلود
29 کنده کار روی سفال 8-92/17/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 4 1 3 7 120 دانلود
30 معرق کار کاشی و سرامیک 8-95/41/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0 2 4 1 3 7 90 دانلود
31 کارور همجوشی شیشه 7315-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 338 دانلود
32 آینه کار مقدماتی 7315-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 820 دانلود
33 آینه کار پیشرفته 7315-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 2000 دانلود
34 تراشکار شیشه و کریستال درجه 1 8-91/66/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 536 دانلود
35 تراشکار شیشه و کریستال درجه 2 8-91/66/2/2 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 282 دانلود
36 حجم ساز روی شیشه 8-94/45/1/3 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 215 دانلود
37 سازنده اشیاء تزئینی شیشه ای 8-94/21/1/1 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 120 دانلود
38 شیشه گر دستی درجه 1 8-91/23/1/2 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 640 دانلود
39 شیشه گر دستی درجه 2 8-91/23/2/1 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 5 1 3 7 375 دانلود
40 قلم زنی و کنده کاری روی شیشه 8-94/31/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0 2 5 1 3 7 190 دانلود
41 معرق کار شیشه (به روش فیوزینگ) 8-94/46/1/1 1 0 0 0 1 1 0 7 7 0 2 5 1 3 7 700 دانلود
42 نقاش روی صدف 1-61/12/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 6 1 3 7 40 دانلود
43 نقاشی روی چرم 2651-83-061-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 6 1 3 7 310 دانلود
44 منبت کار چوب 7317-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 500 دانلود
45 مشبک کار چوب 7317-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 173 دانلود
46 معرق کار چوب (هنری) 7317-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 466 دانلود
47 لایه چین چوب (هنری) 7317-77-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 268 دانلود
48 محرق کار ساقه گندم 7317-77-005-1 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 75 دانلود
49 سوخت نگار چوب و نی 8-19/44/1/3 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 128 دانلود
50 معرق کار الیاف گیاهی 8-19/46/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 101 دانلود
51 معرق منبت کار صدف و چوب درجه 1 8-19/42/1/2 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 64 دانلود
52 معرق منبت کار صدف و چوب درجه 2 8-19/42/2/2 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 7 1 3 7 136 دانلود
53 سازنده زیورآلات چوبی 8-19/92/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0 2 7 1 3 7 160 دانلود
54 سنگ چین (تابلو سنگ) 7319-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 120 دانلود
55 علامت ساز سنتی - 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 414 دانلود
56 طلاکوب روی فولاد (کوفته گری) - 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 375 دانلود
57 قفل ساز سنتی - 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 365 دانلود
58 چلنگر (آهنگر سنتی) 7222-77-001-1 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 439 دانلود
59 زمودگر - 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 407 دانلود
60 قلم زن پیشرفته 7-29/94/1/3 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 324 دانلود
61 قلم زن درجه 2 7-29/94/2/2 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 9 1 3 7 240 دانلود
62 کاغذ ساز دستی 7323-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 3 2 3 7 129 دانلود
63 سازنده تولیدات چرمی دست دوز 7536-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 158 دانلود
64 معرق کار چرم 7536-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 109 دانلود
65 حکاک چرم 7536-77-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 150 دانلود
66 سازنده تولیدات تلفیقی چوب وچرم 7536-77-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 131 دانلود
67 جلدساز سنتی 7318-77-001-1 1 0 0 0 5 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 192 دانلود
68 چموش دوز 8-02/31/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 64 دانلود
69 سازنده زیورآلات چرمی 7318-77-003-1 1 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 120 دانلود
70 سوخت نگار چرم 7318-77-002-1 1 0 0 0 8 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 163 دانلود
71 چاروق دوز 8-02/35/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 7 0 2 6 3 5 7 48 دانلود
72 طراح کفش 8-02/15/1/1 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0 2 6 3 5 7 114 دانلود
73 عیارگیر و بارریز کارگاه شیشه گری 8181-77-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 2 1 8 1 8 113 دانلود
74 متصدی کوره شیشه گری دستی 8181-77-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 2 1 8 1 8 108 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی