عنوان گروه : جوشکاری و بازرسی جوش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II 0-24/92/1/1 1 0 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 210 دانلود
2 آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT) 0-39/96/2/3 1 1 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 184 دانلود
3 آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET) 0-39/98/2/3 1 2 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 152 دانلود
4 آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) 0-39/95/2/1 1 3 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 120 دانلود
5 آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) 0-39/99/2/3 1 4 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 100 دانلود
6 آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT) 0-39/97/2/3 1 5 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 132 دانلود
7 تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی(RTI) 0-24/91/1/1 1 6 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 127 دانلود
8 بازرس فنی جوش 3117-11-001-1 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 206 دانلود
9 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری(بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو3834) 2141-11-001-1 1 1 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 86 دانلود
10 بازرسی مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری) 0-26/33/1/1 1 2 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 120 دانلود
11 بازرس جوش (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 0-24/94/1/1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 155 دانلود
12 جوشکار گاز درجه 2 8-72/17/2/2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 538 دانلود
13 جوشکار گاز درجه 1 8-72/17/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 278 دانلود
14 جوشکار پلاستیک 9-01/96/1/2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 180 دانلود
15 جوشکار زیر پودری 8-72/97/1/2 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 480 دانلود
16 جوشکار کاربید ( صنایع ) 8-72/15/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 531 دانلود
17 کارگر نقطه جوشکاری ثابت 8-72/35/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 74 دانلود
18 کارور برشکاری و جوشکاری لیزری 0-12/45/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 136 دانلود
19 برشکار هوا – گاز CNC 3-43/18/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 96 دانلود
20 کارور دستگاه جوش الکترواسلاگ (Electro Slag) 8-72/36/1/1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 238 دانلود
21 کارور دستگاه جوش الکتروگاز(Electro gas) 8-72/14/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 200 دانلود
22 جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرآیند MAG 8-72/13/1/3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 607 دانلود
23 جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW 8-72/23/1/1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 496 دانلود
24 جوشکارمخازن فولادی با فرآیند SMAW 8-72/25/1/1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 305 دانلود
25 جوشکار لوله های فولادی با فرآیندSMAW 8-72/26/1/1 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 495 دانلود
26 کارگر ماهر جوشکاری (طرح 18 ماهه) 8-72/10/1/2 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 2800 دانلود
27 جوشکار قطعات فولادی(کم کربن)با فرآیند TIG 7212-11-005-1 1 0 0 0 6 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 583 دانلود
28 جوشکار لوله های گاز با فشار بالا(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/18/1/1 1 0 0 0 9 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 200 دانلود
29 جوشکار لوله های گاز با فشار بالا با گاز محافظ آرگون(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/19/1/1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 260 دانلود
30 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی(smaw)(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/16/1/1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 100 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی