عنوان گروه : هنرهای تزئینی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 ساخت اشیاء کنفی - 1 0 0 0 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 122 دانلود - -
2 سازنده بطری های تزئینی 8-49/61/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 8 0 2 5 1 3 7 130 دانلود - -
3 تابلو های برجسته خمیری و پوستری(تیناب) - 1 1 0 0 0 0 0 5 8 0 2 6 1 3 7 199 دانلود - -
4 برجسته نویس با خمیر رنگ 8-95/91/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 8 0 2 6 1 3 7 88 دانلود - -
5 تابلو ساز تزئینی 1-61/94/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 8 0 2 6 1 3 7 200 دانلود - -
6 تزئین کننده شن های طبیعی(معرق کار شن و ماسه) 8-20/75/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 8 0 2 6 1 3 7 217 دانلود - -
7 سازنده وسایل تزئینی با رزین - 1 0 0 0 5 0 0 5 8 0 2 6 1 3 7 100 دانلود - -
8 بامبوگر 9-42/54/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 104 دانلود - -
9 سازنده اشکال کاغذی (اریگامی) 7317-85-021-1 1 0 0 0 2 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 154 دانلود - -
10 سازنده ملیله کاغذی 7317-85-020-2 1 0 0 0 4 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 130 دانلود - -
11 ساخت ملیله کنف - 1 1 0 0 4 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 120 دانلود - -
12 معرق کار با نی درجه 1 8-19/34/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 264 دانلود - -
13 معرق کار با نی درجه 2 8-19/34/2/2 1 0 0 0 6 0 0 5 8 0 2 7 1 3 7 176 دانلود - -
14 نقطه کاری (نقطه کوبی) - 1 2 0 0 0 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 114 دانلود - -
15 حجم سازی و نقش برجسته کاری با مواد دورریز - 1 3 0 0 0 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 115 دانلود - -
16 تورباف فلزی 7319-85-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 71 دانلود - -
17 سازنده و طراح وسایل تزئینی با استفاده از مواد دور ریختنی و ظروف یکبارمصرف 7319-85-002-1 1 0 0 0 2 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 112 دانلود - -
18 ساخت نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافت 8-95/93/2/1 1 1 0 0 2 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 120 دانلود - -
19 گلساز عمومی 1-61/84/1/3 1 0 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 350 دانلود - -
20 ساخت گل های پارچه ای الگانس 1-61/97/2/1 1 1 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 90 دانلود - -
21 ساخت گل های پارچه ای دیسکوزین 1-61/97/1/1 1 2 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 90 دانلود - -
22 ساخت گل های چرمی 1-61/82/2/2 1 3 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 83 دانلود - -
23 ساخت گل های شیشه ای 1-61/93/1/01 1 4 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 100 دانلود - -
24 ساخت گل های رویایی و کریستالی 1-61/75/1/1 1 5 0 0 3 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 105 دانلود - -
25 سازنده گلهای صنعتی پارچه ای 731920850040001 1 0 0 0 4 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 259 دانلود - -
26 حکاک میوه و سبزی آرا 1-61/87/1/3 1 0 0 0 5 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 166 دانلود - -
27 حکاکی پوکه تخم شترمرغ 8-94/91/1/1 1 1 0 0 5 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 98 دانلود - -
28 نماکار آیینه و مواد تزئینی 8-95/94/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 170 دانلود - -
29 نما ترک کاری موزائیک روی انواع مصنوعات 7549-85-001-1 1 1 0 0 6 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 66 دانلود - -
30 نما ترک کاری اسپایدر روی انواع مصنوعات 7549-85-002-1 1 2 0 0 6 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 64 دانلود - -
31 دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج 7549-85-004-1 1 0 0 0 7 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 291 دانلود - -
32 سازنده تزئینات عروس 1-61/96/1/3 1 0 0 0 8 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 201 دانلود - -
33 مونتاژ کاری نگین های پایه دار و فلزات 7319-85-003-1 1 1 0 0 8 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 95 دانلود - -
34 سازنده تزئینات کریستالی و زیور آلات 1-61/74/1/1 1 0 0 0 9 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 96 دانلود - -
35 ساخت ظروف و وسایل اکریلیکی 9-46/13/1/2 1 1 0 0 9 0 0 5 8 0 2 9 1 3 7 60 دانلود - -
36 سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینی 1-61/86/1/3 1 0 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 210 دانلود - -
37 ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی 1-61/89/1/3 1 1 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 98 دانلود - -
38 ساخت زیور آلات با خمیر ایتالیایی 1-61/73/1/1 1 2 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 87 دانلود - -
39 ساخت کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی 1-61/80/1/1 1 3 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 90 دانلود - -
40 ساخت گل های چینی 1-61/85/1/3 1 4 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 180 دانلود - -
41 ساخت ماکت انواع غذا 7549-85-003-1 1 5 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 120 دانلود - -
42 ساخت میوه های خمیر چینی 1-61/88/1/3 1 6 0 0 3 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 40 دانلود - -
43 سازنده عروسک ها و میوه های بلندر 1-61/86/2/1 1 0 0 0 4 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 210 دانلود - -
44 ابرآرایی 1-62/97/1/2 1 1 0 0 4 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 52 دانلود - -
45 ساخت گل های بلندر 1-61/81/2/3 1 2 0 0 4 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 80 دانلود - -
46 ساخت میوه های سبک حجمی 1-61/92/1/01 1 3 0 0 4 1 0 5 8 0 2 9 1 3 7 115 دانلود - -
47 سفره آرای مجالس 5-99/02/1/3 1 0 0 0 8 2 0 5 8 0 2 9 1 3 7 300 دانلود - -
48 سوزن دوزی بر روی طلق یا جسم شیشه ای 7-95/92/1/2 1 0 0 0 9 2 0 5 8 0 2 9 1 3 7 240 دانلود - -
49 منجوق بافی روی چوب 7-95/94/2/1 1 1 0 0 9 2 0 5 8 0 2 9 1 3 7 100 دانلود - -
50 شمع ساز 9-49/65/1/2 1 0 0 0 0 3 0 5 8 0 2 9 1 3 7 66 دانلود - -
51 ساخت شمع های ژله ای 731920850300011 1 1 0 0 0 3 0 5 8 0 2 9 1 3 7 28 دانلود - -
52 صدف ساز 1-61/99/1/1 1 0 0 0 1 3 0 5 8 0 2 9 1 3 7 142 دانلود - -
53 گل آرای گل های خشک 6-27/94/01/3 1 0 0 0 1 0 0 5 8 0 2 9 4 5 7 136 دانلود - -
54 گل آرای گل های طبیعی پیشرفته 6-27/92/1/4 1 0 0 0 4 0 0 5 8 0 2 9 4 5 7 865 دانلود - -
55 گل آرای گل های طبیعی مقدماتی 6-27/92/2/4 1 0 0 0 5 0 0 5 8 0 2 9 4 5 7 700 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی