عنوان گروه : هنرهای نمایشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی موسیقی کودک 2652-87-035-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 4 5 3 2 210 دانلود
2 فیلمنامه نویس 1-59/15/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 1 4 6 2 120 دانلود
3 نمایشنامه نویس 1-51/29/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 4 1 4 6 2 354 دانلود
4 تولیدکننده موسیقی الکترونیک 2652-87-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 244 دانلود
5 میکس کننده موسیقی پلی بک 3521-87-004-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 204 دانلود
6 نوازنده ارگ 1-71/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 72 دانلود
7 نوازنده گیتار کلاسیک 2652-87-004-1 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 200 دانلود
8 نوازنده پیانو 2652-87-005-1 1 0 0 0 5 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 120 دانلود
9 نوازنده گیتار فلامنگو 2652-87-006-1 1 0 0 0 6 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 120 دانلود
10 نوازنده تار 2652-87-007-1 1 0 0 0 7 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 118 دانلود
11 نوازنده سه تار 2652-87-008-1 1 0 0 0 8 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 118 دانلود
12 نوازنده ساز کوبه ای تمبک 2652-87-009-2 1 0 0 0 9 0 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
13 نوازنده ساز کوبه ای دف 2652-87-010-2 1 0 0 0 0 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
14 نوازنده ساز کوبه ای دایره 2652-87-011-2 1 0 0 0 1 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
15 نوازنده ساز کوبه ای ضرب زورخانه 2652-87-012-2 1 0 0 0 2 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
16 نوازنده ساز کوبه ای کوزه 2652-87-013-2 1 0 0 0 3 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
17 نوازنده ساز کوبه ای تمپو 2652-87-014-2 1 0 0 0 4 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
18 نوازنده ساز کوبه ای بندیر 2652-87-015-2 1 0 0 0 5 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
19 نوازنده ساز کوبه ای کاخن 2652-87-016-2 1 0 0 0 6 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
20 نوازنده ساز کوبه ای جیمبی 2652-87-017-2 1 0 0 0 7 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
21 نوازنده ساز کوبه ای تومبا 2652-87-018-2 1 0 0 0 8 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
22 نوازنده ساز کوبه ای پرکاشن 2652-87-019-2 1 0 0 0 9 1 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
23 نوازنده درامز مقدماتی 2652-87-020-1 1 0 0 0 0 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 170 دانلود
24 نوازنده گیتار الکتریک 2652-87-021-1 1 0 0 0 1 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 157 دانلود
25 نوازنده ساز کوبه ای طبلا 2652-87-022-1 1 0 0 0 2 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
26 نوازنده ساز کوبه ای طبل 2652-87-023-1 1 0 0 0 3 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
27 نوازنده ساز کوبه ای دهل 2652-87-024-1 1 0 0 0 4 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
28 نوازنده ساز کوبه ای دمام 2652-87-025-1 1 0 0 0 5 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
29 نوازنده ساز کوبه ای تمبورین ریک 2652-87-026-1 1 0 0 0 6 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
30 نوازنده ساز کوبه ای تام تام 2652-87-027-1 1 0 0 0 7 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
31 نوازنده ساز کوبه ای تار 2652-87-028-1 1 0 0 0 8 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
32 نوازنده ساز کوبه ای آشیکو 2652-87-029-1 1 0 0 0 9 2 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
33 نوازنده ساز کوبه ای بانگو 2652-87-030-1 1 0 0 0 0 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
34 نوازنده ساز کوبه ای بوران 2652-87-031-1 1 0 0 0 1 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
35 نوازنده ساز کوبه ای پاندیرو 2652-87-032-1 1 0 0 0 2 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
36 نوازنده ساز کوبه ای پنداریک 2652-87-033-1 1 0 0 0 3 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
37 نوازنده ساز کوبه ای داربوکا 2652-87-034-1 1 0 0 0 4 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
38 نوازنده ساز کوبه ای طوق دار آیینی 2652-87-036-1 1 0 0 0 6 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
39 نوازنده ساز کوبه ای کانجیرا 2652-87-037-1 1 0 0 0 7 3 0 7 8 0 4 2 5 6 2 180 دانلود
40 تدوین فیلم با نرم افزار EDIUS 3521-87-005-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 4 5 6 2 101 دانلود
41 تدوین گر تصویر پیشرفته 1-63/63/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 4 4 5 6 2 540 دانلود
42 تدوین گر تصویر مقدماتی 1-63/63/2/2 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 4 4 5 6 2 380 دانلود
43 کارگردان تئاتر 1-73/39/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 4 4 5 6 2 440 دانلود
44 بازیگر تئاتر 1-73/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 5 5 6 2 455 دانلود
45 بازیگر سینما 2655-87-004-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 4 5 5 6 2 114 دانلود
46 دوبلور پیشرفته 2655-87-002-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 6 5 6 2 68 دانلود
47 دوبلور مقدماتی 2655-87-001-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 4 6 5 6 2 74 دانلود
48 گوینده 1-79/29/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 4 6 5 6 2 160 دانلود
49 مدیر دوبلاژ 2655-87-005-1 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 4 6 5 6 2 169 دانلود
50 طراح صحنه 1-62/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 2 3 4 3 144 دانلود
51 طراح مراسم و جشن 1-62/22/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 2 3 4 3 190 دانلود
52 بازیگر پایه 2655-87-003-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 136 دانلود
53 نورپرداز 3431-87-001-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 131 دانلود
54 ترکیب کننده و نهایی ساز صدا 2652-87-003-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 170 دانلود
55 تصویر بردار 1-63/64/1/4 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 380 دانلود
56 صدابردار استودیو 2652-87-002-1 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 192 دانلود
57 صدابرداری اجرای زنده (Live) 3521-87-003-1 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 148 دانلود
58 گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون 5142-87-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 2 4 1 5 95 دانلود
59 عروسک ساز نمایشی 9-49/43/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 9 1 3 7 250 دانلود
60 کاربر نرم افزار لایت روم 7321-87-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 1 2 3 7 50 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی