عنوان گروه : هنرهای نمایشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی موسیقی کودک 2652-87-035-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 4 4 5 3 2 210 دانلود - -
2 طراح صحنه 1-62/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 2 3 4 3 144 دانلود - -
3 طراح مراسم و جشن 1-62/22/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 2 3 4 3 190 دانلود - -
4 سینماتور - 1 1 0 0 0 0 0 7 8 0 2 5 3 4 3 185 دانلود - -
5 بازیگر پایه 2655-87-003-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 136 دانلود - -
6 نورپرداز 3431-87-001-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 131 دانلود - -
7 دوبلور 343530870130001 ** 343530870120001 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 122 دانلود - -
8 نمایشنامه نویس 1-51/29/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 354 دانلود - -
9 فیلم نامه نویس 343530870050001 2 0 0 0 5 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 130 دانلود - -
10 کارگردان تئاتر 1-73/39/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 8 0 3 5 3 4 3 440 دانلود - -
11 بازیگر تئاتر 1-73/29/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 8 0 3 5 3 4 3 455 دانلود - -
12 بازیگر سینما 2655-87-004-1 1 0 0 0 1 1 0 7 8 0 3 5 3 4 3 114 دانلود - -
13 مدیر دوبلاژ 2655-87-005-1 1 0 0 0 4 1 0 7 8 0 3 5 3 4 3 169 دانلود - -
14 گوینده 1-79/29/1/2 1 0 0 0 5 1 0 7 8 0 3 5 3 4 3 160 دانلود - -
15 ترکیب کننده و نهایی ساز صدا 2652-87-003-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 170 دانلود - -
16 تصویر بردار 1-63/64/1/4 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 380 دانلود - -
17 صدابردار استودیو 2652-87-002-1 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 192 دانلود - -
18 صدابردار اجرای زنده (Live) 3521-87-003-1 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 148 دانلود - -
19 تولیدکننده موسیقی الکترونیک 2652-87-001-1 1 0 0 0 5 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 244 دانلود - -
20 میکس کننده موسیقی پلی بک 3521-87-004-1 1 0 0 0 6 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 204 دانلود - -
21 اپراتور تدوین 352130870070001 2 0 0 0 7 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 470 دانلود - -
22 تدوینگر تصویر 352130870080001 2 0 0 0 8 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 517 دانلود - -
23 تدوین فیلم با نرم افزار EDIUS 3521-87-005-1 1 1 0 0 8 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 101 دانلود - -
24 کار با نرم افزار لایت روم 7321-87-001-1 1 2 0 0 8 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 50 دانلود - -
25 طراح و ساختاربند صدا - 1 0 0 0 9 0 0 7 8 0 3 1 2 5 3 236 دانلود - -
26 گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون 5142-87-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 2 4 1 5 95 دانلود - -
27 نوازنده ارگ 1-71/44/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 72 دانلود - -
28 نوازنده گیتار کلاسیک 2652-87-004-1 1 0 0 0 2 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 200 دانلود - -
29 نوازنده پیانو 2652-87-005-1 1 0 0 0 3 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 120 دانلود - -
30 نوازنده گیتار فلامنگو 2652-87-006-1 1 0 0 0 4 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 120 دانلود - -
31 نوازنده تار 2652-87-007-1 1 0 0 0 5 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 118 دانلود - -
32 نوازنده سه تار 2652-87-008-1 1 0 0 0 6 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 118 دانلود - -
33 نوازنده ساز کوبه ای تمبک 2652-87-009-2 1 0 0 0 7 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
34 نوازنده ساز کوبه ای دف 2652-87-010-2 1 0 0 0 8 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
35 نوازنده ساز کوبه ای دایره 2652-87-011-2 1 0 0 0 9 0 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
36 نوازنده ساز کوبه ای ضرب زورخانه 2652-87-012-2 1 0 0 0 0 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
37 نوازنده ساز کوبه ای کوزه 2652-87-013-2 1 0 0 0 1 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
38 نوازنده ساز کوبه ای تمپو 2652-87-014-2 1 0 0 0 2 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
39 نوازنده ساز کوبه ای بندیر 2652-87-015-2 1 0 0 0 3 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
40 نوازنده ساز کوبه ای کاخن 2652-87-016-2 1 0 0 0 4 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
41 نوازنده ساز کوبه ای جیمبی 2652-87-017-2 1 0 0 0 5 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
42 نوازنده ساز کوبه ای تومبا 2652-87-018-2 1 0 0 0 6 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
43 نوازنده ساز کوبه ای پرکاشن 2652-87-019-2 1 0 0 0 7 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
44 نوازنده درامز مقدماتی 2652-87-020-1 1 0 0 0 8 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 170 دانلود - -
45 نوازنده گیتار الکتریک 2652-87-021-1 1 0 0 0 9 1 0 7 8 0 2 2 1 3 7 157 دانلود - -
46 نوازنده ساز کوبه ای طبلا 2652-87-022-1 1 0 0 0 0 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
47 نوازنده ساز کوبه ای طبل 2652-87-023-1 1 0 0 0 1 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
48 نوازنده ساز کوبه ای دهل 2652-87-024-1 1 0 0 0 2 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
49 نوازنده ساز کوبه ای دمام 2652-87-025-1 1 0 0 0 3 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
50 نوازنده ساز کوبه ای تمبورین ریک 2652-87-026-1 1 0 0 0 4 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
51 نوازنده ساز کوبه ای تام تام 2652-87-027-1 1 0 0 0 5 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
52 نوازنده ساز کوبه ای تار 2652-87-028-1 1 0 0 0 6 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
53 نوازنده ساز کوبه ای آشیکو 2652-87-029-1 1 0 0 0 7 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
54 نوازنده ساز کوبه ای بانگو 2652-87-030-1 1 0 0 0 8 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
55 نوازنده ساز کوبه ای پاندیرو 2652-87-032-1 1 0 0 0 9 2 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
56 نوازنده ساز کوبه ای بوران 2652-87-031-1 1 0 0 0 0 3 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
57 نوازنده ساز کوبه ای پنداریک 2652-87-033-1 1 0 0 0 1 3 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
58 نوازنده ساز کوبه ای داربوکا 2652-87-034-1 1 0 0 0 2 3 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
59 نوازنده ساز کوبه ای کانجیرا 2652-87-037-1 1 0 0 0 3 3 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
60 نوازنده ساز کوبه ای طوق دار آیینی 2652-87-036-1 1 0 0 0 4 3 0 7 8 0 2 2 1 3 7 180 دانلود - -
61 عروسک ساز نمایشی 9-49/43/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 8 0 2 9 1 3 7 250 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی