عنوان گروه : فناوری نانو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متصدی کاربری نانو فناوری درتولید و استخراج نفت وگاز 2146-95-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 4 6 4 1 2 150 دانلود - -
2 طراح سیستم های نانو الکترومکانیکی 2149-95-002-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 4 9 4 1 2 116 دانلود - -
3 طراح مدارات نانو الکترونیکی آنالوگ 2149-95-003-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 4 9 4 1 2 120 دانلود - -
4 طراحی مدارات نانو الکترونیکی دیجیتال 2152-95-001-1 1 1 0 0 2 0 0 5 9 0 4 9 4 1 2 110 دانلود - -
5 لایه نشانی دورانی 3117-95-001-1 1 1 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 75 دانلود - -
6 الکتروریسی 3117-95-002-1 1 2 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 76 دانلود - -
7 لایه نشانی پالسی 3117-95-008-1 1 3 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 92 دانلود - -
8 بهبود عملکرد پیل های سوختی با فناوری نانو 3116-95-001-1 1 4 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 72 دانلود - -
9 بهبود عملکرد باتری های لیتیم یونی با فناوری نانو 3117-95-010-1 1 5 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 104 دانلود - -
10 تولید نانو ذرات به روش سل ژل 3117-95-015-1 1 6 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 118 دانلود - -
11 تولید نانو ذرات به روش هیدروترمال 3117-95-013-1 1 7 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 118 دانلود - -
12 بهبود عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با فناوری 3117-95-016-1 1 8 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 121 دانلود - -
13 تولید نانو ذرات به روش آسیاب گلوله ای 3117-95-019-1 1 9 0 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 96 دانلود - -
14 بهبود کارایی سوخت های بنزینی و دیزلی با فناوری نانو 3116-95-003-1 1 0 1 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 80 دانلود - -
15 ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ TiN ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روش PACVD 3117-95-024-1 1 1 1 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 76 دانلود - -
16 تولید نانو ذرات به روش میکروامولسیون 3117-95-020-1 1 2 1 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 91 دانلود - -
17 لایه نشانی کندوپاش مگنترونی 3117-95-022-1 1 3 1 0 0 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 90 دانلود - -
18 متصدی خنک کاری قطعات با نانو سیالات 3117-95-006-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 156 دانلود - -
19 متصدی تولید نانو لوله های کربنی با روشCVD 3117-95-009-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 124 دانلود - -
20 متصدی تولید نانو کامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم 3117-95-012-1 1 0 0 0 3 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 108 دانلود - -
21 متصدی پوشش دهی نانو کامپوزیتی فلزات با فرایند آبکاری الکتریکی 3117-95-018-1 1 0 0 0 4 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 202 دانلود - -
22 متصدی تولید نانو ذرات نقره وطلا به روش شیمی تر 3117-95-023-1 1 0 0 0 5 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 136 دانلود - -
23 بهبود عملکرد عایق های حرارتی ساختمان با فناوری نانو 3112-95-001-1 1 1 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 1 1 3 49 دانلود - -
24 بهبود کیفیت آسفالت با فناوری نانو 3116-95-002-1 1 2 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 1 1 3 38 دانلود - -
25 آب بندی استخر، سونا، جکوزی، آبنما و مخازن آب با فناوری نانو عایق - 1 3 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 1 1 3 140 دانلود - -
26 آب بندی نقاط آبریز ساختمان ها با فناوری نانو عایق - 1 4 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 1 1 3 160 دانلود - -
27 ضدآب سازی نمای ساختمان ها با فناوری نانو عایق - 1 5 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 1 1 3 90 دانلود - -
28 نانو پوشش دهی قطعات توربو ماشین ها 3117-95-011-1 1 1 0 0 0 0 0 5 9 0 3 5 1 1 3 135 دانلود - -
29 متصدی تولید نانو کامپوزیت های پودری پایه فلزی با روش آلیاژسازی مکانیکی 3117-95-014-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 140 دانلود - -
30 متصدی تولید نانو کامپوزیت زمینه فلزی به روش ریخته گری اغتشاشی 3117-95-017-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 150 دانلود - -
31 کارور دستگاه نانو لیتوگرافی پروب روبشی - 1 0 0 0 4 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 115 دانلود - -
32 فن ورز آندایزینگ آلومینیوم - 1 0 0 0 5 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 112 دانلود - -
33 خلاء کار - 1 0 0 0 6 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 123 دانلود - -
34 کارور سیستم لایه نشانی به روش انباشت اتمی - 1 0 0 0 7 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 130 دانلود - -
35 متصدی اتاق تمیز 2149-95-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 9 1 1 3 106 دانلود - -
36 بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو 3142-95-001-1 1 1 0 0 0 0 0 5 9 0 3 2 4 1 3 38 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی