عنوان گروه : حمل ونقل زمینی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر حمل و نقل زمینی 1324-12-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 4 2 3 1 102 دانلود
2 کارشناس اعلام وضعیت راه ها (صدا و سیما) 3-59/45/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 2 1 1 2 150 دانلود
3 تحلیلگر ترافیک 5-59/26/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 64 دانلود
4 ممیز ایمنی معابر 5-59/25/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 64 دانلود
5 کارشناس مسئول جایگاههای اخذ عوارض 0-23/15/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 140 دانلود
6 باز بینی فنی ماشین آلات 9-49/81/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 5 1 1 3 200 دانلود
7 مسئول تعمیرگاه 8-43/21/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 3 5 1 1 3 130 دانلود
8 متصدی صدور بلیط شرکتهای حمل و نقل مسافری 3-94/58/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 2 2 4 90 دانلود
9 متصدی انبار توشه شرکتهای حمل و نقل باربری 3-91/33/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 65 دانلود
10 متصدی انبار توشه مسافر 3-91/34/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 70 دانلود
11 متصدی باسکول و توزین 3-91/51/2/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 120 دانلود
12 راهدار 3-59/42/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
13 رئیس ماشین آلات 2-19/65/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
14 سر راهدار 3-59/41/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 200 دانلود
15 کاردان و مسئول وسایل نقلیه فرودگاه 3-59/75/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
16 متصدی اطلاعات راهها 3-59/44/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
17 مسئول حفاظت بارهای ترافیکی 9-49/85/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
18 سرپرست کارگاه جرثقیل زرافه ای (گنتری کرین) 9-79/27/1/1 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 67 دانلود
19 کاردان مسئول تردد شماری 0-33/17/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 250 دانلود
20 باربند جرثقیل 9-71/92/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 104 دانلود
21 مسئول وسایل نقلیه مخصوص حمل گاز 9-85/93/1/1 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود
22 نگهبان ترمینال 5-89/46/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 5 1 5 86 دانلود
23 مسئول ایمنی و آتش نشانی 9-85/63/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 1 4 5 80 دانلود
24 راننده پایه یک 9-85/66/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 128 دانلود
25 راننده وسایط نقلیه تندرو سبک مسافری 9-85/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 65 دانلود
26 راننده وسایل نقلیه سبک فرودگاه 9-85/92/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 150 دانلود
27 راننده اتوبوسهای ویژه جابجایی مسافر در باند فرودگاه 9-85/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 150 دانلود
28 راننده وسایط نقلیه تندرو حمل و نقل بین‌المللی مسافری 9-85/37/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 100 دانلود
29 راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس 9-85/41/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 70 دانلود
30 رانندگی مسافری(مقدماتی) - 1 1 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 40 دانلود
31 راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع مینی بوس 9-85/67/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 150 دانلود
32 کمک راننده وسایط نقلیه مسافر بری 9-85/36/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 50 دانلود
33 اپراتور کمپرسور 9-69/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 96 دانلود
34 اپراتور نمک پاش 9-74/46/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 120 دانلود
35 اپراتور ویبره 9-74/54/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 80 دانلود
36 اپراتوری جارو 9-74/48/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 112 دانلود
37 اپراتوری قیرپاش 9-74/62/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 96 دانلود
38 اپراتور پمپ بتن 4-51/91/1/1 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 100 دانلود
39 اپراتور تریلرهای یخچال دار 7-74/36/1/1 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود
40 راننده بونکرهای حمل سیمان، گچ، آهک، گندم، ... 9-85/62/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود
41 راننده بونکرهای حمل گاز 9-85/61/1/1 1 0 0 0 9 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 150 دانلود
42 راننده خودرو آتش نشان 9-85/62/1/1/1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 95 دانلود
43 راننده وسایط نقلیه باری مواد سوزا (مواد منفجره) 9-79/35/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 100 دانلود
44 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین باری 9-85/64/1/1 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 90 دانلود
45 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حامل دام و طیور 9-85/69/1/1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود
46 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین‌المللی باری 9-85/68/1/1 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 65 دانلود
47 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختی 9-85/63/1/1 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 70 دانلود
48 راننده وسایط نقلیه تندرو کانتینربر 9-79/36/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 85 دانلود
49 راننده وسایط نقلیه سنگین با تریلر 9-85/65/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 95 دانلود
50 رانندگی باری(مقدماتی) - 1 1 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 42 دانلود
51 اپراتور آب پاش 9-74/63/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 112 دانلود
52 اپراتور آسفالت بر 9-74/67/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود
53 اپراتور آسفالت تراش 9-74/65/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 128 دانلود
54 اپراتور اسکریپر 9-74/53/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
55 اپراتور بچینگ 9-74/23/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود
56 اپراتور برف روب و برف خور 9-74/45/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود
57 اپراتور بکهو 9-74/24/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 136 دانلود
58 اپراتور بولدوزر 9-74/30/1/2 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
59 اپراتور بیل مکانیکی 9-74/22/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
60 اپراتور چکش هیدرولیکی 9-74/39/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود
61 اپراتور دریل واگن 2-74/38/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود
62 اپراتور دستگاه حفار 9-74/95/1/2 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 136 دانلود
63 اپراتور دستگاه شستشوی علایم 9-74/61/1/2 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 104 دانلود
64 اپراتور شمع کوب 9-74/42/1/2 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 110 دانلود
65 اپراتور غلتک 9-74/52/1/2 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 140 دانلود
66 اپراتور فینیشر 9-74/66/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 176 دانلود
67 اپراتور کارخانه آسفالت 9-74/68/1/2 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
68 اپراتور گریدر 9-74/31/1/2 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
69 اپراتور لودر 9-74/32/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود
70 اپراتور گاردیل کوب 9-74/44/1/2 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 96 دانلود
71 کارگر ماهر نصب علائم 9-54/90/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 200 دانلود
72 مباشر نصب علائم 9-54/91/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 140 دانلود
73 راننده مینی لودر 9-79/36/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 34 دانلود
74 اپراتور جرثقیل پلی 9-73/38/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 225 دانلود
75 اپراتور جرثقیل دروازه ای 9-73/39/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 166 دانلود
76 کارور جرثقیل موبیل با دکل ثابت و گردان 9-73/32/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 90 دانلود
77 سیم بکسل انداز جرثقال (ریگر جرثقال) 9-72/07/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 296 دانلود
78 کارور جرثقیل ماشینی 9-73/31/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 479 دانلود
79 راننده جرثقیل ماشینی (صنایع) 9-79/32/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 217 دانلود
80 سرپرست ترانسپورت 2-19/62/1/2 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 52 دانلود
81 کارور انواع بالابر هیدرولیکی (با دکل کشویی مفصلی ) 9-79/24/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 24 دانلود
82 کارور انواع بالابر هیدرولیکی آکاردئونی‌خودرو 9-79/25/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 24 دانلود
83 اپراتور بالابر 9-79/92/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 116 دانلود
84 اپراتور جرثقیل 9-73/35/1/2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود
85 اپراتور جرثقیل تاورکرین 9-73/37/2/1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 110 دانلود
86 اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی 9-73/36/1/1 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 96 دانلود
87 اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار 9-73/38/1/2 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 165 دانلود
88 اپراتور بالابرهای فرودگاهی 9-73/37/1/1 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 148 دانلود
89 کارور جرثقیل بازویی 9-73/36/1/2 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 107 دانلود
90 اپراتور ریچ استاکر 9-73/37/1/1/2 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 123 دانلود
91 اپراتورترانس تینر 9-73/36/1/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 72.5 دانلود
92 اپراتور بالابر بوم عایق - 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود
93 کارور جرثقیل 140 تنی 9-73/38/1/1/1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 50 دانلود
94 کارور جرثقیل 30تنی 9-73/37/1/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 36 دانلود
95 کارور جرثقیل ریلی 9-73/36/1/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 86 دانلود
96 کارور دستگاه بغل گیر کانتینر (ساید لیفتراک) 9-79/26/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 34 دانلود
97 بهره بردار و نگهدارنده جرثقیل ریلی کایرو 8-43/47/1/1 1 0 0 0 5 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود
98 سرپرست کارگاه دستگاه چیدمان کانتینر(ریچ استاکر) 9-79/28/1/1 1 0 0 0 6 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 67 دانلود
99 راننده لیفتراک 9-79/31/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 4 4 3 8 160 دانلود
100 کارور تاپ لیفتراک 9-79/29/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 4 4 3 8 86 دانلود
101 اپراتور لیفتراک 9-79/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 4 4 3 8 150 دانلود
102 متصدی اخذ عوارض 0-33/16/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 5 2 6 9 150 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی