عنوان گروه : خدمات حقوقی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متصدی معاملات املاک 333430290010001 1 0 0 0 1 0 0 9 0 1 3 4 3 3 3 216 دانلود - -
2 متخصص دعاوی اداری - 1 0 0 0 1 0 0 9 0 1 3 1 1 4 3 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی