عنوان گروه : حمل و نقل ریلی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی 3113-14-001-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 1146 دانلود - -
2 تکنسین فنی ایستگاه 3115-14-003-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 800 دانلود - -
3 تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی 3115-14-001-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 5 1 1 3 1050 دانلود - -
4 ناظر تخلیه و بارگیری 3-59/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 260 دانلود - -
5 رئیس قطار باری 9-83/23/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 266 دانلود - -
6 راهبر کنترل ترافیک مراکز فرمان 1213-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 1190 دانلود - -
7 متصدی آزمایش تهویه واگن 8-81/09/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 7 2 1 7 154 دانلود - -
8 تعمیر کار ترمز لکوموتیو آلستوم 9-84/26/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 92 دانلود - -
9 تعمیر کار موتور لکوموتیو آلستوم 9-84/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 357 دانلود - -
10 بازدیدکننده فنی قطارهای مسافری 9-83/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112 دانلود - -
11 کنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگن 8-43/48/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112 دانلود - -
12 تعمیرکار برق لکوموتیو GM 8-55/44/1/1 1 0 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 380 دانلود - -
13 کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو 8-55/45/1/1 1 1 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 70 دانلود - -
14 تعمیر کار مکانیک لکوموتیوGM 8-43/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 346 دانلود - -
15 عیب یابی ژنراتورهای لکوموتیو 8-43/46/1/1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 50 دانلود - -
16 بازرس موتور لکوموتیوGM 9-83/24/1/1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 30 دانلود - -
17 تعمیرکار ترمز لکوموتیو GM , GE 9-84/27/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 96 دانلود - -
18 کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی 8-43/49/1/1 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 120 دانلود - -
19 راننده درزین 8-83/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 858 دانلود - -
20 راهبری قطارهای برقی شهری و حومه 8311-13-001-1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 729 دانلود - -
21 راهبر ماشین آلات مکانیزه خط 8311-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1000 دانلود - -
22 راهبردیزل لکوموتیو 8311-14-004-1 1 0 0 0 5 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1680 دانلود - -
23 راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی 8311-14-002-1 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1014 دانلود - -
24 راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای 8311-14-003-1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 634 دانلود - -
25 راهبری قطار مترو (نیمه سنگین ، 5 واگن ) - 1 0 0 0 8 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 656 دانلود - -
26 مانورچی 3-91/26/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 2 1 3 8 1050 دانلود - -
27 تعمیرکاران خطوط و ابنیه فنی راه آهن 8-83/45/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 222 دانلود - -
28 کاربر ماشین آلات خطوط راه آهن 8-83/44/1/1 1 0 0 0 2 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 874 دانلود - -
29 راهدار خط 3-59/46/1/1 1 0 0 0 3 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 268 دانلود - -
30 تعمیرکار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریک 8-43/45/1/1 1 0 0 0 6 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 88 دانلود - -
31 سرمانورچی 3-91/27/1/1 1 0 0 0 8 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 298 دانلود - -
32 بارگیر و باربند 9-71/91/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 3 3 3 9 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی