عنوان گروه : تاسیسات


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe 0-24/10/1/1/6 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
2 طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار Caesar II 0-24/10/1/1/14 1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 4 4 4 1 2 60 دانلود - -
3 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM)در تاسیسات حرارتی و برودتی 2141/03 1 3 0 0 0 0 0 9 0 0 4 4 4 1 2 30 دانلود - -
4 مخازن تحت فشار 2141/16 1 4 0 0 0 0 0 9 0 0 4 4 4 1 2 30 دانلود - -
5 طراح و محاسب دیگ بخار 8-73/50/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 4 4 4 1 2 270 دانلود - -
6 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی ) سطح 1 3119/18 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
7 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) سطح 2 3119/19 1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
8 پمپ سطح 1 3119/56 1 3 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
9 پمپ سطح 2 3119/57 1 4 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
10 طراحی و محاسبه لوله کشی صنعتی 311530090000051 2 5 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 98 دانلود - -
11 کنترل، نظارت و ارزیابی تأسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسان 7127-09-005-1 1 6 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 80 دانلود - -
12 طراحـی و ترسـیم نقـشه هـای تاسیـسات مکانیکی (لوله کشی گاز) 2141/10 1 7 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
13 کارور FLUENT 1-63/60/1/4 1 8 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 120 دانلود - -
14 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات 3119/41 1 9 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 30 دانلود - -
15 طراحی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با نرم افزار Autocad MEP - 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 65 دانلود - -
16 ناظر اجرای طرح های گازرسانی(عمومی) 0-36/91/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 340 دانلود - -
17 مقررات ملی تاسیسات ساختمان 2141/09 1 1 0 0 3 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 60 دانلود - -
18 محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier 0-28/20/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 215 دانلود - -
19 طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزارcarrier hap 7127-09-008-1 1 1 0 0 5 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 60 دانلود - -
20 محاسب تاسیسات ساختمان های اداری و مسکونی 8-71/97/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 164 دانلود - -
21 محاسبه سیستم های سرد کننده تبخیری در ساختمان 8-71/96/1/2 1 1 0 0 6 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 48 دانلود - -
22 ممیز انرژی حرارتی در ساختمان و تاسیسات سرمایش و گرمایش 7127-09-099-1 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 200 دانلود - -
23 ممیزی انرژی 3139/2/1 1 1 0 0 7 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 106 دانلود - -
24 ممیزی انرژی سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ساختمان 7127-09-098-1 1 2 0 0 7 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 104 دانلود - -
25 سرپرست و راهبر پروژه های سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 7127-09-056-1 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 192 دانلود - -
26 محاسب و مجری سیستمهای تهویه مطبوع(حرارت مرکزی) 7127-09-049-1 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 3 5 1 1 3 336 دانلود - -
27 محاسب و مجری سییستمهای تبرید و تهویه مطبوع سرمایشی 7127-09-050-1 1 0 0 0 4 1 0 9 0 0 3 5 1 1 3 380 دانلود - -
28 اپراتور توربین گاز نیروگاه 0-35/21/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 106 دانلود - -
29 اپراتوری بویلرهای نیروگاه 9-61/90/1/1 1 1 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 90 دانلود - -
30 بهره برداری از تجهیزات هیدرومکانیک دریچه های سد بتونی نیروگاه برق آبی 9-61/31/1/1 1 2 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 84 دانلود - -
31 بویلر بخار سطح 2 3119/58 1 3 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 30 دانلود - -
32 بویلر بخار سطح 1 3119/17 1 4 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 30 دانلود - -
33 بویلرهای آب گرم و آب داغ 3119/37 1 5 0 0 3 0 0 9 0 0 3 1 3 1 3 30 دانلود - -
34 برج های خنک کننده در سیستم هـای بخـار و عملکرد آنها 3119/25 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 3 9 3 1 3 30 دانلود - -
35 کندانسورها و برجهای خنک کننده در تبرید 3119/21 1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 3 9 3 1 3 30 دانلود - -
36 نصاب و سرویسکاردستگاه های سختی گیر و تصفیه آب خانگی - 1 0 0 0 6 1 0 4 0 0 2 6 2 1 7 105 دانلود - -
37 لوله کشی فاضلاب نصب فشاری (PUSH FIT) 8-71/10/1/1/1 1 3 0 0 0 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 80 دانلود - -
38 لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی 7127-09-104-1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 268 دانلود - -
39 سرویس و نگهداری و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری گازی (ویژه شرکت ایران رادیاتور) 7127-4103 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 48 دانلود - -
40 نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری گازی (ویژه شرکت ایران رادیاتور) 7127 -4102 1 2 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 48 دانلود - -
41 نصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی 7127-09-100-1 1 3 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 100 دانلود - -
42 نصب، راه اندازی و تعمیر سیستم های تبادل حرارت 7127-09-061-1 1 4 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 72 دانلود - -
43 نصب و تعمیر رادیاتورهای قرنیزی - 1 5 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 66 دانلود - -
44 لوله کش گاز خانگی وتجاری 7127-09-107-1 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 390 دانلود - -
45 انجام اتصالات قطعات فلزی 7126-09-002-1 1 1 0 0 2 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 28 دانلود - -
46 خواندن و ترسیم نقشه و متره و برآورد هزینه لوله کشی گاز خانگی و تجاری 7127-09-106-1 1 2 0 0 2 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 100 دانلود - -
47 جوشکاری و لوله کشی گاز اماکن 7126-09-014-1 1 3 0 0 2 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 290 دانلود - -
48 کارگرماهر تاسیسات مکانیکی(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-71/45/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 2810 دانلود - -
49 اجرای مدارات فرمان و قدرت در تاسیسات مکانیکی ساختمان 7127-09-060-1 1 1 0 0 3 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 66 دانلود - -
50 نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان 7127-09-059-1 1 2 0 0 3 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 36 دانلود - -
51 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم درجه2 8-71/14/2/2 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 720 دانلود - -
52 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه2 (صنعت ساختمان) 8-71/23/2/1 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 84 دانلود - -
53 لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه1 (صنعت ساختمان) 8-71/23/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 116 دانلود - -
54 امدادگر گاز شهری و روستایی 712620090070001 2 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 250 دانلود - -
55 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 8-71/08/2/3 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 496 دانلود - -
56 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه1 8-71/08/1/3 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 512 دانلود - -
57 لوله کشی لوله های مسی و آلومینیومی 7126-09-007-1 1 7 0 0 9 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 52 دانلود - -
58 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 8-71/06/1/2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 369 دانلود - -
59 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/2/2 1 0 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 500 دانلود - -
60 نصب، تعمیر و نگهداری شیرآلات تأسیسات ساختمانی 7127-09-108-1 1 1 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 52 دانلود - -
61 شیرهای تاسیساتی و صنعتی 3119/30 1 2 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
62 سیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب 3119/35 1 3 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
63 لوله کشی لوله های پلی اتیلن تک لایه PEX 7126-09-008-1 1 4 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 28 دانلود - -
64 لوله کشی لوله های پلی پروپیلن (P.P 7126-09-009-1 1 5 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 24 دانلود - -
65 لوله کشی لوله های فولادی (جوش اکسی استیلن) 7126-09-006-1 1 7 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 44 دانلود - -
66 لوله کشی لوله های فولادی (جوش قوس الکتریکی) 7126-09-005-1 1 8 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 40 دانلود - -
67 انجام اتصالات لوله های فولادی(فیتیتگی-جوشی-فلنجی) 7126-09-001-1 1 9 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 100 دانلود - -
68 تکنولوژی لوله کشی صنعتی 3119/39 1 0 1 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
69 تکنولوژی لوله کشی پلیمری 3119/50 1 1 1 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
70 نصب، سرویس و نگهداری شیر آلات بهداشتی ساختمانی توکار، تجهیزات آب بر و بهینه ساز مصرف آب - 1 2 1 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 35 دانلود - -
71 لوله کش سیستم کف گرمایی 8-71/15/2/1 1 0 0 0 2 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 200 دانلود - -
72 لوله کش لوله های پلیمری(تلفیقی) 8-71/02/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 140 دانلود - -
73 لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی (چند لایه) 7126-09-010-1 1 1 0 0 3 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 32 دانلود - -
74 لوله کش صنعتی(خاص پتروشیمی) 8-71/90/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 735 دانلود - -
75 لوله کش و نصاب تاسیسات هوارسان 7127-09-003-1 1 0 0 0 5 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 230 دانلود - -
76 پیاده سازی و نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسان 7127-09-002-1 1 1 0 0 5 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 100 دانلود - -
77 نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه در تاسیسات هوارسان 7127-09-001-1 1 2 0 0 5 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
78 متصدی تاسیسات تصفیه خانه های آب 9-69/52/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 108 دانلود - -
79 لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان 8-71/41/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 581 دانلود - -
80 لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان 8-71/43/1/1 1 0 0 0 0 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 687 دانلود - -
81 بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات تهویه مطبوع سرمایشی 7127-09-009-1 1 1 0 0 0 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 52 دانلود - -
82 لوله کشی لوله های گالوانیزه 7126-09-015-1 1 6 0 0 0 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 24 دانلود - -
83 لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان 8-71/42/1/1 1 0 0 0 1 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 591 دانلود - -
84 لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان 8-71/40/1/1 1 0 0 0 2 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 951 دانلود - -
85 سازنده و نصاب آب گرمکن خورشیدی 8-71/18/1/2 1 0 0 0 4 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 256 دانلود - -
86 مامور قرائت کنتور آب 712620090250001 2 0 0 0 5 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 75 دانلود - -
87 مامور قرائت کنتور گاز - 1 0 0 0 6 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 110 دانلود - -
88 دستیار لوله کش آب سرد و آب گرم لوله های پلیمری(خاص افراد با نیازهای ویژه) 7126-09-012-1 ‎‏و‎‎‏‎ 1-011-09-7126 ‎‏و‎‎‏‎1-013-09-7126 1 0 0 0 7 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 326 دانلود - -
89 دستیار لوله کش آب سرد و آب گرم لوله های فولادی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 264 دانلود - -
90 دستیار نصب و تعمیر شیرهای سرویس های بهداشتی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 9 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 245 دانلود - -
91 دستیار نصب و راه اندازی آبگرمکن های گازسوز(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 0 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 120 دانلود - -
92 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه 1 8-71/14/1/2 1 0 0 0 1 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 400 دانلود - -
93 سیستم های لوله کشی حرارت مرکزی 3119/29 1 1 0 0 1 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 30 دانلود - -
94 کمک بهره بردار تصفیه خانه های فاضلاب - 1 0 0 0 7 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 264 دانلود - -
95 کمک بهره بردار شبکه های جمع آوری فاضلاب - 1 0 0 0 9 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 188 دانلود - -
96 انجام الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در تأسیسات 7127-09-097-1 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 56 دانلود - -
97 نصب شیر برقی تابستانی- زمستانی(تحت کنترل سامانه کنترل هوشمند موتورخانه) 7127/1/1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 60 دانلود - -
98 نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی (آبگرم) 7126/1/1 1 3 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 50 دانلود - -
99 سرپرستی کارگاه هوا دهنده 8-39/90/1/2 1 4 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 75 دانلود - -
100 عایق کاری حرارتی 7124/1/1 1 5 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 110 دانلود - -
101 نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه تاسیسات بهداشتی - 1 6 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 32 دانلود - -
102 نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه تأسیسات مکانیکی - 1 7 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 88 دانلود - -
103 نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه در تأسیسات سرمایشی و گرمایشی - 1 8 0 0 0 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 36 دانلود - -
104 تعمیرکار کولر گازی خودرو 8-41/90/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 224 دانلود - -
105 سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتی 8-81/08/1/2/2 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 200 دانلود - -
106 کارور تاسیسات برودتی و گرمایی 8-71/19/1/3 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 160 دانلود - -
107 نصاب تاسیسات حرارتی و برودتی (ناپیوسته) 8-71/09/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 960 دانلود - -
108 تعمیر کار آبگرمکن دیواری 8-71/13/1/3 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 190 دانلود - -
109 نصب آبگرمکن دیواری گازسوز 3119/12 1 1 0 0 7 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود - -
110 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی 8-41/92/1/3 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 210 دانلود - -
111 انجام اتصالات لوله های وسایل گازسوز خانگی 7126-09-003-1 1 1 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 33 دانلود - -
112 سیم کشی و نصب مدار گاز (در وسایل گازسوز خانگی) 7127-09-007-1 1 2 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 39 دانلود - -
113 عیب یابی و رفع عیوب وسایل گاز سوز خانگی 7127-4109 1 3 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 36 دانلود - -
114 نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز خانگی 7127-4108 1 4 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 37 دانلود - -
115 نصب و سرویس بخاری گازی هرمتیک - 1 5 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 97 دانلود - -
116 نصاب و تعمیرکار سردخانه فریونی 8-41/86/1/1 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 300 دانلود - -
117 نصب و راه اندازی یک واحد سردخانه فریونی 3119/64 1 1 0 0 9 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 50 دانلود - -
118 نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت 8-41/85/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 300 دانلود - -
119 عیب یابی و رفع عیوب کولرهای گازی سبک و هواساز (ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-013-1 1 1 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 82 دانلود - -
120 عیب یابی و رفع عیوب کولرهای گازی سنگین (ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-015-1 1 2 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 40 دانلود - -
121 کولر گازی اسپیلت سطح 1 3119/20 1 3 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود - -
122 کولر گازی اسپیلت سطح 2 3119/31 1 4 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود - -
123 نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع اسپلیت 3119/65 1 5 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 40 دانلود - -
124 نصب و راه اندازی کولرهای گازی سبک(ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-012-1 1 6 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 60 دانلود - -
125 نصب و راه اندازی کولرهای گازی سنگین (ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-014-1 1 7 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 24 دانلود - -
126 سرویس، راه اندازی و عیب یابی کولرهای مولتی پنل و VRV/F - 1 8 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 181 دانلود - -
127 تعمیرکار چیلر جذبی 9-69/70/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 200 دانلود - -
128 چیلرهای جذبی سطح1 3119/48 1 1 0 0 1 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود - -
129 چیلرهای جذبی سطح2 3119/47 1 2 0 0 1 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود - -
130 تعمیرکار چیلر تراکمی 9-69/75/1/1 1 0 0 0 2 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 640 دانلود - -
131 نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی (چیلر تراکمی) 7128/1/1 1 1 0 0 2 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 70 دانلود - -
132 سرویس، راه اندازی و عیب یابی چیلرهای تراکمی - 1 2 0 0 2 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 110 دانلود - -
133 لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت 7127-09-103-1 1 0 0 0 3 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 168 دانلود - -
134 تعمیرکار و نگهدار سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی) 7127-09-035-1 1 0 0 0 5 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 336 دانلود - -
135 تعمیرکار و نگهدار سیستم های برودتی 7127-09-036-1 1 0 0 0 6 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 452 دانلود - -
136 نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی 0-35/51/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 130 دانلود - -
137 تعمیرکار کولر آبی 7127-3204 1 0 0 0 9 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 140 دانلود - -
138 تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 7127-3203 1 0 0 0 0 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 450 دانلود - -
139 عیب یابی و رفع عیوب دستگاه های سردکننده خانگی (ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-011-1 1 7 0 0 0 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 78 دانلود - -
140 نصب و راه اندازی دستگاه های سردکننده خانگی (ویژه محصولات شرکت سامسونگ) 7127-09-010-1 1 8 0 0 0 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 44 دانلود - -
141 تعمیرکار و نگهدار سیستمهای تهویه مطبوع سرمایشی 7127-09-037-1 1 0 0 0 5 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 432 دانلود - -
142 راه انداز سیستم برودتی بامینی PLC 9-69/71/1/1 1 2 0 0 2 1 0 9 0 0 3 7 2 1 7 175 دانلود - -
143 سازنده کانال های هدایت هوا 8-73/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 3 1 2 7 385 دانلود - -
144 نصب و تست سیستم های کانال هوا و دریچه های توزیع هوا 7127-09-004-1 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 2 3 1 2 7 40 دانلود - -
145 تعمیرکار مشعل گازوئیلی 9-82/20/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 200 دانلود - -
146 تعمیرکار مشعل گازی 9-69/30/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 250 دانلود - -
147 نصاب پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 8-41/71/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 180 دانلود - -
148 تعمیرکار سیستم های مکانیکی بویلر و برنر 0-35/50/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 280 دانلود - -
149 تعمیرکار پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 8-41/91/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 180 دانلود - -
150 راه انداز پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 9-69/42/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 160 دانلود - -
151 متصدی اتصالات پمپ 9-59/50/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 150 دانلود - -
152 نصاب و تعمیر کار مشعل های تک فاز یک مرحله ای (گازی ‘ گازوئیلی وگازی -گازوئیلی ) 7127-09-105-1 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 160 دانلود - -
153 سرویس و نگهداری، عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای (گازی، گازوئیلی و گازی- گازوئیلی) 7127-09-064-1 1 1 0 0 8 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 76 دانلود - -
154 نصب و راه اندازی مشعل های تکفاز یک مرحله ای (گازی، گازوئیلی و گازی- گازوئیلی) 7127-09-063-1 1 2 0 0 8 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 84 دانلود - -
155 بالانس کننده روتورهای صنعتی 0-35/91/1/1 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 2 3 3 2 7 240 دانلود - -
156 نصاب وتعمیرکار پله برقی 0-35/20/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 2 1 4 7 270 دانلود - -
157 فن ورز دیگ بخار درجه 1 9-61/26/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 227 دانلود - -
158 مسئول دیگ بخار (صنایع ) 9-61/25/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 209 دانلود - -