عنوان گروه : تاسیسات


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 بهره بردارتجهیزات هیدرومکانیک دریچه های سد بتونی نیروگاه برق آبی 9-61/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 3 2 3 1 3 84 دانلود
2 تکنسین اورهال وتعمیر سیستم های مکانیکی بویلر و برنر 0-35/50/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 3 9 3 1 3 280 دانلود
3 لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی 7127-09-104-1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 268 دانلود
4 لوله کش گاز خانگی وتجاری 7127-09-107-1 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 390 دانلود
5 متصدی نصب و تعویض کنتورهای آب(تا قطر 2 اینچ) 7126-4101 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 60 دانلود
6 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم درجه2 8-71/14/2/2 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 720 دانلود
7 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه2 (صنعت ساختمان) 8-71/23/2/1 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 84 دانلود
8 لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه1 (صنعت ساختمان) 8-71/23/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 116 دانلود
9 تعمیرکار کولر گازی خودرو 8-41/90/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 224 دانلود
10 محاسب سیستم های سرد کننده تبخیری در ساختمان 8-71/96/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 48 دانلود
11 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی و برودتی درجه1 8-71/08/1/3 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 2 6 2 1 7 512 دانلود
12 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 8-71/06/1/2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 369 دانلود
13 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/2/2 1 0 0 0 1 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 500 دانلود
14 لوله کشی سیستم کف گرمایی 8-71/15/2/1 1 0 0 0 2 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 200 دانلود
15 لوله کشی سیستم گرمایشی از کف 8-71/08/2/3/1 1 1 0 0 2 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 51 دانلود
16 لوله کش لوله های پلیمری(تلفیقی) 8-71/02/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 140 دانلود
17 تعمیرکار مشعل گازوئیلی 9-82/20/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 200 دانلود
18 تعمیرکار مشعل گازی 9-69/30/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 250 دانلود
19 تعمیرکار چیلر تراکمی 9-69/75/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 640 دانلود
20 تعمیرکار چیلر جذبی 9-69/70/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 200 دانلود
21 لوله کش فاضلاب نصب فشاری (PUSH FIT) 8-71/10/1/1/1 1 0 0 0 8 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 80 دانلود
22 لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان 8-71/41/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 0 0 2 6 2 1 7 581 دانلود
23 لوله کش و نصاب تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان 8-71/43/1/1 1 0 0 0 0 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 687 دانلود
24 لوله کش و نصاب تاسیسات حرارتی ساختمان 8-71/42/1/1 1 0 0 0 1 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 591 دانلود
25 لوله کش و نصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان 8-71/40/1/1 1 0 0 0 2 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 951 دانلود
26 نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت 8-41/85/1/1 1 0 0 0 3 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 300 دانلود
27 نصب و تعمیر سردخانه فریونی 8-41/86/1/1 1 0 0 0 4 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 300 دانلود
28 مامور قرائت کنتور آب 3-31/60/1/1 1 0 0 0 5 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 60 دانلود
29 مامور قرائت کنتور گاز - 1 0 0 0 6 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 110 دانلود
30 دستیار لوله کش آب سرد و آب گرم لوله های پلیمری(خاص افراد با نیازهای ویژه) 7126-09-012-1 ‎‏و‎‎‏‎ 1-011-09-7126 ‎‏و‎‎‏‎1-013-09-7126 1 0 0 0 7 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 326 دانلود
31 دستیار لوله کش آب سرد و آب گرم لوله های فولادی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 264 دانلود
32 دستیار نصب و تعمیر شیرهای سرویس های بهداشتی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 9 2 0 9 0 0 2 6 2 1 7 245 دانلود
33 دستیار نصب و راه اندازی آبگرمکن های گازسوز(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 0 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 120 دانلود
34 نصاب پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 8-41/71/1/1 1 0 0 0 5 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 180 دانلود
35 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی 8-41/92/1/3 1 0 0 0 6 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 210 دانلود
36 کمک بهره بردار تصفیه خانه های فاضلاب - 1 0 0 0 7 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 264 دانلود
37 متصدی تاسیسات تصفیه خانه های آب 9-69/52/1/3 1 0 0 0 8 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 108 دانلود
38 کمک بهره بردار شبکه های جمع آوری فاضلاب - 1 0 0 0 9 3 0 9 0 0 2 6 2 1 7 188 دانلود
39 کارگرماهر تاسیسات مکانیکی(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-71/45/1/1 1 0 0 0 6 2 0 9 0 0 3 6 2 1 7 2810 دانلود
40 امدادگر گاز(شهری و روستایی) 8-71/21/1/1 1 0 0 0 7 2 0 9 0 0 3 6 2 1 7 260 دانلود
41 بازرس فنی تاسیسات شناورهای دریایی 0-43/30/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 0 0 3 6 2 1 7 200 دانلود
42 بالانس کننده روتورهای صنعتی 0-35/91/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 0 0 3 6 2 1 7 240 دانلود
43 تعمیر کار آبگرمکن دیواری 8-71/13/1/3 1 0 0 0 0 3 0 9 0 0 3 6 2 1 7 190 دانلود
44 تعمیرکار پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 8-41/91/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 0 0 3 6 2 1 7 180 دانلود
45 راه انداز پمپ های صنعتی(کمرچاهی‘سرچاهی‘شناور) 9-69/42/1/1 1 0 0 0 2 3 0 9 0 0 3 6 2 1 7 160 دانلود
46 متصدی اتصالات پمپ 9-59/50/1/1 1 0 0 0 3 3 0 9 0 0 3 6 2 1 7 150 دانلود
47 ناظر اجرای طرح های گازرسانی(عمومی) 0-36/91/1/1 1 0 0 0 4 3 0 9 0 0 3 6 2 1 7 340 دانلود
48 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه 1 8-71/14/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 400 دانلود
49 سرکارگر کارگاه هوا دهنده 8-39/90/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 75 دانلود
50 سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتی 8-81/08/1/2/2 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 200 دانلود
51 کارور تاسیسات برودتی و گرمایی 8-71/19/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 128 دانلود
52 متخصص تاسیسات حرارتی و برودتی (ناپیوسته) 8-71/09/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 960 دانلود
53 سازنده و نصاب آب گرمکن خورشیدی 8-71/18/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 256 دانلود
54 لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 8-71/08/2/3 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 496 دانلود
55 کارور FLUENT 1-63/60/1/4 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 2 7 2 1 7 120 دانلود
56 نصاب و تعمیر کار مشعل های تک فاز یک مرحله ای (گازی ‘ گازوئیلی وگازی -گازوئیلی ) 7127-09-105-1 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 160 دانلود
57 طراح و سازنده کانال های هدایت هوا 8-73/10/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 385 دانلود
58 نصب و تست سیستم های کانال هوا و دریچه های توزیع هوا 7127-09-004-1 1 1 0 0 1 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود
59 طراح و محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier 0-28/20/1/1 1 0 0 0 2 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 215 دانلود
60 لوله کش صنعتی(خاص پتروشیمی) 8-71/90/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 735 دانلود
61 کارگر عایق کاری 8-71/90/1/1/1 1 1 0 0 3 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود
62 انجام اتصالات لوله های فولادی(فیتیتگی-جوشی-فلنجی) 7126-09-001-1 1 2 0 0 3 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 100 دانلود
63 راه اندازی سیستم برودتی بامینی PLC 9-69/71/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 175 دانلود
64 طراح و محاسب تاسیسات ساختمان های اداری و مسکونی 8-71/97/1/2 1 0 0 0 5 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 164 دانلود
65 ممیز انرژی حرارتی در ساختمان و تاسیسات سرمایش و گرمایش 7127-09-099-1 1 0 0 0 6 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 200 دانلود
66 نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی 0-35/51/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 130 دانلود
67 تعمیرکار کولر آبی 7127-3204 1 0 0 0 9 1 0 9 0 0 2 7 2 1 7 140 دانلود
68 تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 7127-3203 1 0 0 0 0 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 450 دانلود
69 لحیم کاری سخت نقره و برنج 8-41/83/1/2/3 1 1 0 0 0 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 38 دانلود
70 لوله کش و نصاب تاسیسات هوارسان 7127-09-003-1 1 0 0 0 1 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 230 دانلود
71 پیاده سازی و نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسان 7127-09-002-1 1 1 0 0 1 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 100 دانلود
72 نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه در تاسیسات هوارسان 7127-09-001-1 1 0 0 0 2 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 30 دانلود
73 تعمیرکار و نگهدار سیستم های برودتی 7127-09-036-1 1 0 0 0 3 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 452 دانلود
74 تعمیرکار و نگهدار سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی) 7127-09-035-1 1 0 0 0 4 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 336 دانلود
75 تعمیرکار و نگهدار سیستمهای تهویه مطبوع سرمایشی 7127-09-037-1 1 0 0 0 5 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 432 دانلود
76 سرپرست و راهبر پروژه های سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 7127-09-056-1 1 0 0 0 6 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 192 دانلود
77 طراح‘محاسب و مجری سیستمهای تهویه مطبوع(حرارت مرکزی) 7127-09-049-1 1 0 0 0 7 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 336 دانلود
78 طراح‘محاسب و مجری سییستمهای تبرید و تهویه مطبوع سرمایشی 7127-09-050-1 1 0 0 0 8 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 380 دانلود
79 لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت 7127-09-103-1 1 0 0 0 9 2 0 9 0 0 2 7 2 1 7 168 دانلود
80 نصاب وتعمیرکار پله برقی 0-35/20/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 2 1 4 7 270 دانلود
81 کارور نیروگاه دیگ بخار درجه 2 9-61/27/2/2 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 312 دانلود
82 فن ورز دیگ بخار درجه 1 9-61/26/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 227 دانلود
83 کارور نیروگاه دیگ بخار درجه 1 9-61/27/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 171 دانلود
84 کارور نیروگاه تولید بخار 7-44/98/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 144 دانلود
85 مسئول دیگ بخار (صنایع ) 9-61/25/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 209 دانلود
86 طراح و محاسب دیگ بخار 8-73/50/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 270 دانلود
87 اپراتور بویلرهای نیروگاه 9-61/90/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 90 دانلود
88 اپراتور توربین گاز نیروگاه 0-35/21/1/1 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 2 2 8 1 8 106 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی