عنوان گروه : کنترل وابزار دقیق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 تعمیر و تعویض شیشه، بند، پایه رقاص و باتری ساعت مچی 7311031001 16 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی