عنوان گروه : برق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 سیم بندی سیستم دوربین مداربسته (CCTV) 7411005001 30 دانلود - -
2 سیم بندی سیستم اعلام حریق متعارف 7411005002 30 دانلود - -
3 سیم بندی سیستم اعلام سرقت (تلفنی) 7411005003 30 دانلود - -
4 سیم بندی آیفون تصویری ( یک طبقه ) 7411005004 22 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی