عنوان گروه : معماری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزار AutoCAD‍‍‍‍ 3118030004 20 دانلود - -
2 مدل سازی سه بعدی با نرم افزار sketch up 3432030001 20 دانلود - -
3 ماکت سازی ساده ساختمان با فوم و یونولیت 3432030002 20 دانلود - -
4 ‍‍‍‍ آجرچینی ساده 7111030002 15 دانلود - -
5 ‍‍‍‍ کاشی کاری ساده دیوار 7122030006 20 دانلود - -
6 ‍‍‍‍ نصب کاغذ دیواری 7131030001 12 دانلود - -
7 نصب پوسترهای دیواری طرح برجسته (پوشش 3D) 7131030002 12 دانلود - -
8 ‍‍‍‍ رنگ کاری سطح دیوار 7131030005 14 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی