عنوان گروه : صنایع پوشاک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 دوخت انواع مقنعه 7531051001 10 دانلود - -
2 دوخت شنل (پانچ) ساده 7531051002 18 دانلود - -
3 دوخت دامن ‍‍‍‍(تنگ-فون-کلوش) 7531051003 18 دانلود - -
4 دوخت سرویس آشپزخانه 7531051004 25 دانلود - -
5 دوخت شومیز بدون الگو 7531051005 18 دانلود - -
6 دوخت چادر نماز ساده 7531051006 10 دانلود - -
7 دوخت مانتو بدون الگو 7531051007 18 دانلود - -
8 دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد 7531051008 18 دانلود - -
9 دوخت جا مدادی ، کیف موبایل و تبلت ، کیف پول خرد پارچه ای 7531051009 15 دانلود - -
10 تعمیر ساده لباس 8153051001 18 دانلود - -
11 اتوکاری ساده البسه 9121051001 9 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی