عنوان گروه : امورشیلات و آبزی پروری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 پرورش ماهیان آکواریومی 6221065001 18 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی