عنوان گروه : صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 مسگری تزیینی 7213077001 20 دانلود - -
2 قلم زنی روی مس و برنج باطرح های سنتی ساده 7213077002 21 دانلود - -
3 معرق کاشی شکسته 7314077001 15 دانلود - -
4 سفالگری ساده بدون چرخ 7314077002 15 دانلود - -
5 آیینه کاری 7315077001 15 دانلود - -
6 ساخت زیورآلات ساده چوبی 7317075002 17 دانلود - -
7 دوخت کیف چرمی دست دوز 7536077001 20 دانلود - -
8 معرق کاری ساده چرم 7536077002 20 دانلود - -
9 سوخت نگاری روی چرم 7536077003 18 دانلود - -
10 ساخت زیورآلات چرمی 7536077004 10 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی