عنوان گروه : طلا و جواهرسازی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 حکاکی روی سنگ های نیمه قیمتی 7313079001 19 دانلود - -
2 ساخت زنجیر نقره 7313079003 20 دانلود - -
3 اره کاری نقره 7313079004 20 دانلود - -
4 ساخت حلقه نقره 7313079005 20 دانلود - -
5 برش کاری سنگ های نیمه قیمتی 7313079006 18 دانلود - -
6 خوشنویسی روی سنگ های نیمه قیمتی 7319079001 18 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی