عنوان گروه : هنرهای تجسمی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 عکاسی دیجیتال در حالت اتومات 3431083001 20 دانلود - -
2 برجسته سازی در نقاشی اکریلیک 7316083001 20 دانلود - -
3 ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک 7316083002 20 دانلود - -
4 جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی 7316083003 20 دانلود - -
5 طبیعت پردازی در نقاشی مدادرنگی 7316083004 23 دانلود - -
6 چهره پردازی در نقاشی مداد رنگی 7316083005 24 دانلود - -
7 چهره پردازی در نقاشی رنگ روغن 7316083006 24 دانلود - -
8 نقاشی میوه با گواش 7316083007 20 دانلود - -
9 طبیعت پردازی در نقاشی رنگ روغن 7316083008 23 دانلود - -
10 چهره پردازی در نقاشی پاستل 7316083009 24 دانلود - -
11 جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی پاستل 7316083010 20 دانلود - -
12 نقاشی پاستل روی مقوای جیر 7316083011 20 دانلود - -
13 جنسیت پردازی اشیای بیجان در نقاشی رنگ روغن 7316083012 20 دانلود - -
14 طراحی اجسام با اکولین 7316083013 20 دانلود - -
15 طراحی اشیا در سیاه قلم 7316083014 20 دانلود - -
16 نقاشی گل با آبرنگ 7316083015 20 دانلود - -
17 نقاشی منظره با آب مرکب 7316083016 20 دانلود - -
18 نقاشی گل با گواش 7316083017 20 دانلود - -
19 نقاشی میوه با آبرنگ 7316083018 20 دانلود - -
20 نقاشی منظره با گواش 7316083019 20 دانلود - -
21 ساخت جعبه کادو 7316083020 10 دانلود - -
22 نقاشی روی چوب با رنگ آکریلیک 7316083021 14 دانلود - -
23 نقاشی روی کاشی و سرامیک 7316083022 14 دانلود - -
24 نقاشی طرح های ساده با رنگ های ویترای 7316083023 15 دانلود - -
25 نقاشی با رنگ آکریلیک روی پارچه 7316083024 19 دانلود - -
26 نقاشی یک طرح ساده روی چرم ‍‍‍‍ 7316083025 19 دانلود - -
27 نقاشی روی سفال 7316083026 15 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی