عنوان گروه : صنایع دستی(بافت)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 بافت انواع وسایل تزئینی با حصیر 7317075001 19 دانلود - -
2 گلیم بافی (چاکدار و بدون چاک) 7318075001 19 دانلود - -
3 گلیم بافی (پیچ بافی و سوزنی) 7318075002 19 دانلود - -
4 بافت عروسک های تزئینی 7318075003 15 دانلود - -
5 بافت لوازم تزیینی با قلاب 7318075004 15 دانلود - -
6 بافت کلاه، جوراب ،کفش با دو میل 7318075005 15 دانلود - -
7 بافت گلیم بدون دار (تاپستری) 7318075006 21 دانلود - -
8 مکرومه بافی ساده 7318075007 15 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی