دستورالعمل اجرای طرح "صدور پروانه صلاحیت تدوینگر استاندارد آموزش مهارت"


 1. مقدمه:

  دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی به‌منظور ساماندهی، توسعه و کیفیت‌بخشی به فرآیند تدوین استانداردهای آموزشی در نظر دارد بانک اطلاعاتی و کارگروه‌های تخصصی خود را با استفاده از افراد مجرب و صاحب‌نظر درون و برون‌سازمانی شناسایی و صلاحیت آن‌ها را بر اساس دستورالعمل اجرایی بررسی و از طریق صدور پروانه صلاحیت رسمیت بخشد.

 2. اهداف:

  • شناسایی افراد مجرب و خبره و جلب مشارکت آنان در تدوین و به‌روزرسانی استانداردها
  • کیفیت‌بخشی به محتوای استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار
  • بالا بردن انگیزه مشارکت مربیان و کارشناسان درون‌سازمانی در تدوین استانداردها
  • تبیین جایگاه سازمان در حوزه استاندارد نویسی آموزش مهارت در کشور

 3. تعاریف:

  الف ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس اسناد بالادستی مسئولیت آموزش‌های مهارتی به کارجویان و شاغلین را بر عهده دارد.

  ب-پروانه صلاحیت تدوینگر استاندارد: مجوزی است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس ضوابط اجرایی به متقاضیان واجد شرایط که، صلاحیت تدوین پیش‌نویس استانداردهای آموزشی موردنیاز سازمان در رشته‌های تخصصی رادارند، اعطا می‌نماید.

  ج -تجزیه‌وتحلیل شغل: فرایندی است که طی آن، ماهیت، ویژگی‌ها، وظایف و کارهای شغل بررسی و تعیین می‌گردد. (بر اساس دستورالعمل تجزیه‌وتحلیل شغل)

  د- استاندارد آموزش: مجموعه‌ای از دانش، مهارت و نگرش برای تبیین شایستگی‌های یک شغل است.

  ه -پیش‌نویس استاندارد: متن اولیه که توسط تدوینگر بر اساس اسناد تجزیه‌وتحلیل شغل با مشارکت ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بر اساس راهنمای تدوین استاندارد تهیه می‌شود.

  و ـ تدوینگر استاندارد: شخصی است که صلاحیت آن طبق ضوابط این دستورالعمل توسط سازمان تأییدشده و پروانه صلاحیت دریافت می‌نماید ،که می تواند مسئولیت تیم تدوین پیش نویس را بر عهده داشته باشد.

  ز ـ کمیسیون ارزیابی: متشکل از افراد صاحب‌نظر است که بررسی صلاحیت و انتخاب تدوینگر استاندارد آموزش مهارت را به عهده‌دارند.

  ح-دفتر: دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ریزی درسی زیر مجموعه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت می باشد که مسئولیت

 4. مسئولیت اجرا:

  مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت است.

 5. دامنه کاربرد:

  این دستورالعمل در مورد متقاضیان (درون و برون‌سازمانی) تدوین پیش‌نویس استانداردهای آموزش مهارت کاربرد دارد. که شامل گروه‌های هدف زیر هست:

  • کارشناسان و مربیان بخش خصوصی و دولتی سازمان
  • کارشناسان و مربیان بازنشسته سازمان
  • نفرات برتر مسابقات مهارت
  • خبرگان حرفه‌ای، استادکاران و ....
  • مدرسان و اساتید دانشگاه، هنرآموزان آموزش‌وپرورش

 6. شرایط اولیه ثبت‌نام متقاضیان اخذ پروانه:

  • داشتن شرایط عمومی
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم مرتبط با کارگروه‌های برنامه ریزی درسی سازمان
  • داشتن حداقل 5 سال سابقه کار یا آموزش در حوزه مرتبط

 7. روش اجرایی:

  • متقاضیان با مراجعه به سامانه ملی استاندارد مهارت به نشانی:www.rpcirantvto.ir ضمن مطالعه فراخوان نسبت به تکمیل فرم مشخصات متقاضی اقدام و به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه بر اساس جدول شاخص‌های ارزیابی ارسال نمایند.
  • کمیسیون ارزیابی پس از دریافت مدارک ارسالی و بررسی ، در صورت اخذ حد نصاب امتیاز 50، متقاضیان بر اساس امتیاز کسب شده در هر گروه درسی اولویت بندی شده و برای شرکت در دوره آموزشی " تدوین‌کننده استاندارد آموزشی" معرفی می‌شوند. (دوره آموزشی: تجزیه‌وتحلیل شغل – تدوین استانداردهای آموزشی، انجام پروژه)
  • متقاضیان پس از کسب حدنصاب نمره قبولی، بر اساس ضوابط آزمون سازمان موفق به دریافت گواهینامه مهارت می شوند و پس از امضای تعهدنامه، پروانه صلاحیت به آنها اعطاء می‌گردد.
  • مدت اعتبار پروانه صلاحیت 2 سال می باشد و متقاضیان تمدید می‌بایست حداقل 2 ماه قبل از اتمام اعتبار، درخواست تمدید پروانه را ارائه نمایند. تمدید مجدد پروانه منوط به تائید عملکرد تدوینگر توسط دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی سازمان می باشد.
  • رتبه بندی تدوینگران استاندارد در هنگام تمدید پروانه صلاحیت با توجه به گزارش عملکرد و دوره های آموزشی گذرانده شده بر اساس سطوح مهارت استانداردها انجام می شود.
  • تایید نهایی پیش نویس تدوین شده و همچنین نظارت و ارزیابی بر عملکرد تدوین گر استاندارد بر عهده دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی سازمان می باشد.
  • حق‌الزحمه افراد دارای پروانه صلاحیت در صورت ارجاع کار و تایید آن توسط دفتر و عقد قرارداد تدوین به صورت مستقل پرداخت می‌گردد.

 8. اعضاء کمیسیون ارزیابی صلاحیت:

  • معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت (رئیس)
  • مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی (نائب رئیس)
  • مدیرکل دفتر ارزشیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای (عضو)
  • مدیرکل دفتر مرکزی حراست (عضو)
  • معاون برنامه‌ریزی درسی دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی (دبیر)
  • رئیس گروه برنامه‌ریزی درسی مربوطه (عضو)
  • کارشناس گروه برنامه‌ریزی درسی مربوطه (عضو)
  • یادآوری 1 : ابلاغ رئیس کمیسیون توسط رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ابلاغ اعضاء توسط رئیس کمیسیون به مدت دو سال صادر می‌گردد
  • یادآوری 2 : جلسه کمیسیون با حضور رئیس و یا نائب رئیس و 4 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.