ورود به سامانه


اطلاعیه های مهم

قابل توجه مراکز مجری آموزش فنی و حرفه ای سازمان


 با توجه اینکه بر اساس طبقه بندی مشاغل ایسکو 08 همسان سازی مشخصات استانداردهای آموزشی موجود در سامانه ملی استاندارد مهارت با پورتال سازمان در دست اقدام میباشد لذا در خصوص تعریف دوره های آموزشی به تغییرات انجام شده در پورتال بر اساس سامانه ملی استاندارد مهارت توجه گردد.


تاریخ خبر : 1396/12/23