استاندارد های آموزش کارآموزی


فیلتر جدول بر اساس خوشه :
 جدول گروه هاي برنامه ریزي درسی 65 گانه
ردیف عنوان گروه ردیف عنوان گروه
1 صنایع خودرو 2 الکترونیک
3 صنایع چوب 4 صنایع کاغذ
5 جوشکاری و بازرسی جوش 6 حمل ونقل زمینی
7 حمل ونقل دریایی 8 حمل و نقل ریلی
9 تاسیسات 10 صنایع دریایی
11 صنایع رنگ 12 صنایع شیمیایی
13 پلیمر 14 پتروشیمی
15 صنایع چرم وپوست و خز 16 صنایع نساجی
17 متالورژی 18 فناوری ارتباطات
19 مدیریت صنایع 20 سرامیک
21 مکانیک 22 کنترل وابزار دقیق
23 برق 24 صنایع فلزی
25 ساختمان 26 معماری
27 صنعت چاپ 28 معدن
29 امور اداری 30 امور مالی و بازرگانی
31 بهداشت و ایمنی 32 فناوری اطلاعات
33 مراقبت و زیبایی 34 خدمات آموزشی
35 صنایع پوشاک 36 گردشگری
37 هتلداری 38 امورشیلات و آبزی پروری
39 امور دام و ماکیان 40 امور باغی
41 امور زراعی 42 زیست فناوری
43 فناوري محیط زیست 44 ماشین آلات کشاورزی
45 صنایع غذایی 46 خدمات تغذیه ای
47 فرش 48 صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)
49 صنایع دستی (دوخت های سنتی) 50 طلا و جواهرسازی
51 هنرهای تجسمی 52 هنرهای تزئینی
53 هنرهای نمایشی 54 صنایع دستی(بافت)
55 فناوری نرم وفرهنگی 56 صنعت ورزش
57 فناوری هوایی 58 فناوری نانو
59 گياهان دارويي و داروهای گیاهی 60 سلامت و طب ایرانی
61 فناوري انرژي های نو و تجدید پذیر 62 مدیریت آب
63 منابع طبیعی (جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان) 64 صنایع بسته بندی
65 خدمات حقوقی 66 -
67 صنعت گاز
  خروجی اکسل از کل استاندارد ها