عنوان گروه : الکترونیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح و عیب یاب منابع تغذیه 0-23/10/1/2/16 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 5 1 2 100 دانلود - -
2 طراحی و تحلیل EMI در مبدل های سوئیچینگ فرکانس بالا 3113-05-002-1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 5 1 2 94 دانلود - -
3 مونتاژ و نصب نمایشگرهای الکترونیکی (تلویزیون های شهری و داخل سالن(TV BACK)) - 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 137 دانلود - -
4 کارگر ماهر الکترونیک صنعتی (ممتاز) 8-52/52/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 2800 دانلود - -
5 طراحی مدارات الکترونیک   ELECTRONIC WORKBENCH 0-32/92/1/2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود - -
6 طراحی مدارات الکترونیک به کمک  ORCAD 0-32/38/1/2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود - -
7 طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice 0-32/39/1/2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 24 دانلود - -
8 طراحی نقشه های PCB بانرم افزار Altium Designer 0-23/10/1/1/1 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 82 دانلود - -
9 کار با نرم افزار PCB Navigator 0-23/10/1/1/3 1 5 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 50 دانلود - -
10 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Aspice 2151130402 1 6 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود - -
11 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Circuit Maker 2120130403 1 7 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود - -
12 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus 2151130401 1 8 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 40 دانلود - -
13 طراحی و شبیه سازی مدارات چاپی با نرم افزار BluePrint- PCB 0-23/10/1/1/2 1 9 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 26 دانلود - -
14 طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE 0-23/10/1/1/19 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 85 دانلود - -
15 طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus 0-23/10/1/2/18 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 75 دانلود - -
16 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال 0-32/90/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 500 دانلود - -
17 کار با نرم افزار Logic Works 0-23/10/1/1/17 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 30 دانلود - -
18 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهای آردوینو 3119-03-015-1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 4 1 1 3 201 دانلود - -
19 طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتها 3119-03-010-1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 314 دانلود - -
20 طراح سیستم های برقی – الکترونیکی موبایل رباتها 3119-03-011-1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 182 دانلود - -
21 تعمیرکار دستگاه های احضار پرستار و پیجینگ بیمارستانی(Nurse call)   3119-03-004-1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 117 دانلود - -
22 تعمیرکار دستگاه های استریل کننده واحد(C.S.R) 3119-03-003-1 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 152 دانلود - -
23 تعمیرکار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانی(Laundry) 3119-03-005-1 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 150 دانلود - -
24 تعمیرکار تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی 3119-03-002-1 1 0 0 0 7 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 167 دانلود - -
25 تعمیرکار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانی 3119-03-001-1 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 177 دانلود - -
26 تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی 8-52/32/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 1181 دانلود - -
27 نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عمل 8-52/32/1/1/2 1 1 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 128 دانلود - -
28 نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهای ویژه ICU,CCU,NICU,PICU 8-52/32/1/1/1 1 2 0 0 9 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 128 دانلود - -
29 تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی 8-52/98/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 596 دانلود - -
30 نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی 3119-03-007-1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 76 دانلود - -
31 تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 3119-03-008-1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 137 دانلود - -
32 نصاب و تعمیرکار دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی 3119-03-006-1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 256 دانلود - -
33 کاربری و نگهداشت دستگاه های مانیتورینگ علایم حیاتی (ECG) 3119-03-012-1 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 30 دانلود - -
34 پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB 3114-03-004-1 1 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 156 دانلود - -
35 مکاترونیک کار 3114-03-001-2 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 3 9 1 1 3 964 دانلود - -
36 اپراتور موبایل روبات بازرسی (ویدئو متری) شبکه های فاضلاب 3139-03-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 9 3 1 3 103 دانلود - -
37 فروشنده گوشی تلفن همراه - 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 3 2 2 5 108 دانلود - -
38 تعمیر برد الکترونیکی یخچال و کولرهای اسپیلت - 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 180 دانلود - -
39 تعمیر برد الکترونیکی پکیج شوفاژ گازی - 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 136 دانلود - -
40 نصب ، راه اندازی و نگهداشت دستگاه ماینر - 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 90 دانلود - -
41 الکترونیک کار صنعتی 8-52/53/1/5 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 715 دانلود - -
42 تعمیرکار دستگاه ATM 8-52/46/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 160 دانلود - -
43 تعمیرکار دوربین های فیلمبرداری 8-42/36/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 110 دانلود - -
44 تعمیرکار دوربین های عکاسی دیجیتال 8-42/37/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 120 دانلود - -
45 تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری (دوربین مدار بسته) 8-52/18/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 240 دانلود - -
46 تعمیرکار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیک 8-52/11/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 165 دانلود - -
47 تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی 8-56/35/1/3 1 0 0 0 7 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 138 دانلود - -
48 تعمیرکار تلویزیون رنگی 8-54/23/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 535 دانلود - -
49 تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته(LCD و پلاسما) 8-54/23/1/3/1 1 0 0 0 9 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 102 دانلود - -
50 نصب و تعمیر تلویزیون های پلاسما ،LCD و LEDسامسونگ 7421-03-010-1 1 1 0 0 9 0 0 3 0 0 2 1 2 4 7 180 دانلود - -
51 تعمیرکار دستگاه فتوکپی 8-52/48/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 320 دانلود - -
52 تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشرده(CD) 8-54/28/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود - -
53 تعمیرکار دستگاه های تکثیر 8-52/47/1/2 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 264 دانلود - -
54 تعمیرکار دستگاه های دورنگار (فکس) 8-54/27/1/2 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 382 دانلود - -
55 تعمیرکار رادیو و ضبط صوت 8-54/25/1/4 1 0 0 0 4 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 640 دانلود - -
56 نصب و تعمیر سیستم های صوتی خانگی سامسونگ 7421-03-001-1 1 1 0 0 4 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 120 دانلود - -
57 تعمیرکار ماشین تایپ 8-49/68/1/3 1 0 0 0 5 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 616 دانلود - -
58 تعمیرکار ماشین حساب 8-52/49/1/3 1 0 0 0 6 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 548 دانلود - -
59 تعمیرکار ویدئو کاست 8-54/26/1/3 1 0 0 0 7 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 320 دانلود - -
60 نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی- امنیتی و ارتباطی 8-52/19/1/3 1 0 0 0 8 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 315 دانلود - -
61 تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 742120030190001 2 0 0 0 9 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 162 دانلود - -
62 تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ 3511-35-001-1 1 1 0 0 9 1 0 3 0 0 2 1 2 4 7 125 دانلود - -
63 تعمیرکار دستگاه محافظ برق 8212-03-002-1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 100 دانلود - -
64 نصاب سیستم های صوتی سالن های کنفرانس 8-52/19/1/3/2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 130 دانلود - -
65 تعمیرکار لامپ های الکتریکی کم مصرف(CFL) 8212-03-001-1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 94 دانلود - -
66 تعمیر لامپ های کم مصرفLED و SMD - 1 1 0 0 2 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 108 دانلود - -
67 تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه - 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 185 دانلود - -
68 تعمیرکار دستگاه های چاپگر - 1 0 0 0 4 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 650 دانلود - -
69 تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی - 1 1 0 0 5 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 220 دانلود - -
70 تعمیر کار برد الکترونیکی دستگاه های ورزشی (تردمیل-دستگاه آنالیز بدن-دوچرخه ثابت-استپر) - 1 0 0 0 6 2 0 3 0 0 2 1 2 4 7 250 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی