عنوان گروه : الکترونیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 ساخت مدارات الکترونیکی ساده 7421003001 22 دانلود - -
2 نصب و حذف برنامه های کاربردی و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت 7421003002 14 دانلود - -
3 عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت 7421003003 21 دانلود - -
4 اندازه گیری و پیاده سازی مدار الکترونیکی ربات 7421003004 30 دانلود - -
5 ساخت سازه های مکانیکی ربات 7421003005 30 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی