عنوان گروه : صنعت چاپ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 کار با دستگاه اسکنر 7321017001 12 دانلود - -
2 نصب و راه اندازی دستگاه های فتوکپی و چاپگر 7321017002 28 دانلود - -
3 صحافی دستی 7323017001 18 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی