عنوان گروه : امور مالی و بازرگانی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 اینفوگرافی در حسابداری 4311045003 15 دانلود - -
2 استفاده از چرتکه در محاسبات مالی 4311045004 22 دانلود - -
3 استفاده از ماشین حساب در محاسبات 4311045005 10 دانلود - -
4 درآمد زایی از طریق شبکه های اجتماعی 5242045001 30 دانلود - -
5 راه اندازی فروشگاه های اینترنتی (تجارت الکترونیک) 5244045002 30 دانلود - -
6 بکارگیری سواد مالیGISS 5249045001 20 دانلود - -
7 کارآفرینی با رویکرد KAB 5249045002 22 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی