عنوان گروه : امور دام و ماکیان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 پرورش فنچ 6122063001 15 دانلود - -
2 پرورش مرغ بومی 6122063002 15 دانلود - -
3 پرورش بلدرچین 6122063003 32 دانلود - -
4 پرورش کرم ابریشم در مقیاس کوچک 6122063004 25 دانلود - -
5 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل 6122063005 20 دانلود - -
6 زنبورداری خانگی 6122063006 28 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی