عنوان گروه : صنایع غذایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 تهیه انواع سس ارگانیک 7514068001 17 دانلود - -
2 خشک کردن سبزیجات 7514068002 18 دانلود - -
3 خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی 7514068003 19 دانلود - -
4 بلانچ سبزیجات 7514068004 12 دانلود - -
5 فرآوری انگور (تهیه مویز و کشمش) 7514068005 10 دانلود - -
6 تهیه ترشی و شور 7514068006 20 دانلود - -
7 تهیه کمپوت 7514068007 15 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی