عنوان گروه : هنرهای تزئینی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 ساخت بطری تزیینی 7315085001 20 دانلود - -
2 ساخت عروسک های خمیر چینی (طرح های ساده) 7319085001 18 دانلود - -
3 طرح ریزی با میخ 7319085002 19 دانلود - -
4 تابلوسازی با گل خشک 7319085003 12 دانلود - -
5 پتینه هفت سین بر روی سفال خام 7319085004 19 دانلود - -
6 شمع سازی ساده 7319085005 15 دانلود - -
7 مرصع کاری 7319085006 16 دانلود - -
8 سبزی آرائی ساده 7319085007 12 دانلود - -
9 میوه آرائی ساده 7319085008 12 دانلود - -
10 ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی 7319085009 19 دانلود - -
11 ساخت انواع گل های مصنوعی (گل پارچه ای آهار زده) 7319085010 15 دانلود - -
12 پارچه سازی تزئینی ساده 7319085011 12 دانلود - -
13 ساخت انواع گل های مصنوعی (گل بلندر ) 7319085012 15 دانلود - -
14 ساخت انواع گل های مصنوعی (گل چینی) 7319085013 15 دانلود - -
15 گل آرایی ساده گل های خشک 7549085001 12 دانلود - -
16 گل آرائی ساده گل های تازه و طبیعی 7549085002 12 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی