عنوان گروه : گياهان دارويي و داروهای گیاهی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 اسانس گیری گیاهان به روش مقدماتی 6111105001 16 دانلود - -
2 تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی 6111105002 19 دانلود - -
3 تهیه دمنوش های ارگانیک 6111105003 19 دانلود - -
4 تهیه شربت های ارگانیک 6111105004 18 دانلود - -
5 تهیه نوشابه های ارگانیک 6111105005 19 دانلود - -
6 خشک کردن گیاهان دارویی 6111105006 15 دانلود - -
7 کاشت و نگهداری از گیاهان دارویی 6111105007 16 دانلود - -
8 بررسی فرآوری رنگ های خوراکی از گیاهان ارگانیک 6111105008 16 دانلود - -
9 بررسی کرم های گیاهی 6111105009 13 دانلود - -
10 استخراج روغن از دانه های گیاهی به روش مقدماتی 6111105010 25 دانلود - -
11 استخراج روغن های گرم و سرد از گیاهان دارویی به روش مقدماتی 6111105011 25 دانلود - -
12 استخراج روغن های حیوانی به روش مقدماتی 6111105012 13 دانلود - -
13 بررسی گیاهان دارویی 6111105013 20 دانلود - -
14 بررسی فرآوری رنگ های البسه از گیاهان ارگانیک 6111105014 16 دانلود - -
15 بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک 6111105015 16 دانلود - -
16 بررسی ماسک های گیاهی 6111105016 13 دانلود - -
17 بسته بندی گیاهان دارویی 6111105017 20 دانلود - -
18 پرورش و فرآوری گل محمدی 6111105018 30 دانلود - -
19 تهیه شامپوهای گیاهی 6111105019 20 دانلود - -
20 تهیه صابون های گیاهی 6111105020 20 دانلود - -
21 تولید نشاء گیاهان دارویی 6111105021 30 دانلود - -
22 کاشت گیاه آلوئه ورا در گلدان 6111105022 15 دانلود - -
23 کشت بافت گیاهان دارویی 6111105023 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی