ثبت نام در بانک اطلاعاتی :


  • این کد ملی باید 10 رقمی باشد
فرم ثبت نام
توجه : نام کاربری شما همان کد ملی شماست.
مشخصات اولیه
آدرس و تماس

مدرک تحصیلی
گروه های برنامه ریزی مورد درخواست
رزومه
توجه بسیار مهم : رزومه ارسالی شما حتما بایستی طبق فرمت مشخص شده باشد . برای دانلود نمونه فایل ارسال رزومه کلیک نمایید
متقاضی محترم ؛ تقاضای شما ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار گرفته و از طریق همین سامانه، اطلاع رسانی خواهد شد.